Home

Měření indukčnosti cívky protokol

Měření Indukčnosti

PROTOKOL O MĚŘENÍ ČÍSLO ÚLOHY NÁZEV ÚLOHY Měření vlastní indukčnosti ZKOUŠENÝ PŘEDMĚT Vzduchové cívky L1,L2 DATUM MĚŘENÍ ODEVZDÁNO DNE KLASIFIKACE 1.ZADÁNÍ: a) Proveďte změření vlastní indukčnosti dvou vzduchových cívek L1 a L2 přímou metodou-přístrojem BK 13 Měření indukčnosti vzduchových cívek I. 24. 4. 4. 1. Graf Viz milimetrový papír. 4. 2. Závěr Obvod jsme sestavili podle schématu, nastavovali jednotlivá napětí a odečítali jim odpovídající proudy. Z naměřených hodnot jsme vypočítali impedanci a indukčnost cívky

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI. TEORIE: Prochází-li proud harmonického průběhu okamžité hodnoty i cívkou, jejíž indukčnost je L, bude okamžitá hodnota napětí na této indukčnosti : , (1) za předpokladu, že je odpor cívky nulový. Výraz Lse nazývá induktance a její rozměr je udán v ohmech. Z předchozí rovnice (1) vyplývá, že napětí bude vůči proudu. Studijní materiál: Měření indukčnosti cívek Popis: Měření indukčnosti cívek - Protokol . Měření indukčnosti cívek - Všichni Všem . Studijní materiály vysokých a středních škol. U nás za nic neplatíš! Dom ů Střední škola Vysoká škola Maturitní. Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu Pomůcky: Síťový transformátor, cívka s jádrem, reostat, voltmetr, ampérmetr, ohmmetr, spojovací vodiče. Teorie: Měnící se magnetické pole střídavého proudu ve vodiči je příčinou vlastní indukce Při měření proudem o frekvenci 10 kHz je chyba mnohem menší, protože impedance cívky je již mnohem vyšší, než impedance ampérmetru. Celkově lze říci, že Ohmova metoda pro měření indukčnosti je málo přesná, hodí se tedy pouze pro orientační měření U měření indukčnosti jedné cívky výsledek vyšel poměrně s velkou chybou, avšak skutečnou indukčnost nelze zjistit, protože nebyla na cívce udána. Výsledek vzájemné indukčnosti má příliš velkou chyba, tudíž tato hodnota bude nepoužitelná. LX = 0,046

Měření indukčnosti cívek - Všichni vše

 1. Indukčnost hustě navinuté cívky je taková, že při změně proudu o 5 A za sekundu se v ní indukuje elektromotorické napětí 3 mV. Dále víme, že stálý proud 8 A vytváří v každém závitu této cívky magnetický indukční tok 40 μWb. a) Vypočtěte indukčnost cívky. b) Určete kolik závitů má cívka
 2. Chyby měření •Jsou nedílnou součástí každého měření. Jejich uvedení je nezbytné k tomu, abychom byly schopni vyhodnotit, s jakou nejistotou (chybou) bylo měření provedeno, tedy jak moc jsou výsledky správné. •Rozlišujeme 2 základní chyby měření: •Absolutní chyba měření
 3. Datum měření: Protokol číslo: Třída: Teplota vzduchu: OC Vypracoval: Hodnocení: Tlak vzduchu: hPa Vlhkost vzduchu: % Určení indukčnosti cívky Úkol: 1. Určete rezistanci cívky 2. Vypočítejte indukčnost cívky při uzavřeném i a otevřeném jádře. 3. Zdůvodněte rozdíl v hodnotách indukčnosti cívky
 4. Měření indukčnosti rezonanční metodou - protokol laboratorního cvičení příspěvková organizace, Ostrov. Charakteristika: Vypracovaný protokol laboratorního cvičení obsahuje zadání, seznam použitých přstrojů, teoretický rozbor, postup měření, příklad výpočtů, tabulky hodnot a závěr
 5. Měření č. 4 Měření indukčnosti ohmovou metodou Zadání: a) změřte reaktanci cívky pro kmitočty od 100Hz do 1000 Hz b) spočítejte indukčnost cívky c) vyneste závislost induktivní reaktance na kmitočtu X L = f(f) Datum: Schéma zapojení: Tabulka naměřených hodnot M.Č. V A f XL L α [d ] KU[V.

Měření indukčnosti třemi ampérmetry Obr. 4 Paralelní náhradní schéma indukčnosti Pro cívky s feromagnetickým jádrem je obecně vhodnější využívat toto náhradní schéma, protože odpor respektující ztráty feromagnetika je připojen k induknosti paralelně , tzn., že L. L = f ( I ) pro měřené cívky L1 a L2 a dokažte, že indukčnost není závislá na hodnotě proudu. Schéma pro měření: 1. Měření ohmického odporu cívky: 2. Měření vlastní indukčnosti cívky: 3. Měření ohmického odporu a vlastní indukčnosti cívky pomocí RLCG můstku 2. U dané cívky s jádrem změřte ztrátový odporRa ideální indukčnost Lv závislosti na procházejícím proudu. Pro měření použijte metodu měření impedancí pomocí voltmetru, ampérmetru a wattmetru. Nakreslete závislost indukčnosti L a ztrátového odporu Rna procházejícím proudu Měřič indukčností Úvod: Tento měřič indukčnosti umožňuje měřit indukčnost v širokém rozmezí 10uH - 2H. Funguje jako doplněk pro digitální voltmetr nebo multimetr. Digitální multimetr lze totiž dnes sehnat pod 100Kč, ale měřič indukčností je u multimetrů vzácnost a vyskytuje se pouze u těch nejdražších

jandax, to vypadá, že se to jen pronásobí freq?! zadal jsem L=1.6mH, na 100Hz měla cca. 1 Ohm a na 10kHz to ukázalo cca. 100 Oh Úkol měření: Určete indukčnost cívky bez jádra A-metrem a V-metrem. 11.1.2. Teoretický rozbor: Tato metoda se používá při měření cívky bez železného jádra. Jelikož její činný odpor je přibližně roven stejnosměrnému odporu. 11.1.3. Použité přístroje: A-metr Metra 191 877 tř.př. Ohmova metoda měření indukčnosti I •2 dílčí měření - se stejnosměrným zdrojem (neprojeví se indukčnost - jen odpor) a střídavým zdrojem •Vycházíme z ohmovy metody, měříme proud a napětí, dopočítáváme odpor cívky a impedanci, z těchto hodnot dopočítáme indukčnost. R1 L1 A V =U ka I U DC DC Obecně je. To samozřejmě ano. Ale já to vysvětloval v kontextu s frekvencí, na kterou se ptal 440. Prostě změna frekvence nemá vliv na změnu indukčnosti, jakožto fyzikální veličinu. Stejně.

Indukčnost cívky — Sbírka úlo

Pro měření indukčnosti potřebujeme kromě osciloskopu výkonový FET tranzistor s buzením TTL signálem a malým odporem v sepnutém stavu, bezindukční snímací rezistor 0,1 Ω (může být drátový bočník nebo stačí paralelní kombinace 10 ks rezistorů RM0207 1 Ω/1%) a nastavitelný generátor TTL pulzů (stačí i jednoduchý. Metody měření vlastní indukčnosti Zadání: Změřte vlastní indukčnost cívky VA metodou. Změřte vlastní indukčnost tlumivky voltmetrem, ampérmetrem a wattmetrem a znázorněte graficky závislost L = f (I). Jednu hodnotu vlastní indukčnosti změřte můstkovou metodou Cívky byly vinuty lakovaným drátem CuL 0,315mm závit vedle závitu na trn vrtáku o průměru, uvedeného v tabulce. Po navinutí byly cívky zakápnuty rychlotvrdnoucím epoxidovým lepidlem. Pro případnou odchylku hodnoty indukčnosti není kritický průměr drátu, ani zafixování lepidlem Název měření: Měření indukčnosti cívky. Třída: T2 Skupina:1 a) nepřímou metodou b) přímou metodou Číslo měření: 4 Zkoušené předměty: Cívka. Změřeno dne: .2008 ctvrty protokol T2 Author: dada Last modified by: pavel Created Date: 9/9/2008 6:17:00 P Při použití měřicích přístrojů třídou přesnosti 0,S přesnost měření asi Tato metoda tedy používá pouze pro provozní měření vlastní indukčnosti. 10. Nejsme-li jistí velikostí kmitočtu, třeba zařadit obvodu kmitoměr

Měření indukčnosti rezonanční metodou - protokol

Měřič indukčností - DANYK

Nebojte se cíve

 • Závěsný květináč na orchidej.
 • Grafika obory.
 • Susan atkins manson.
 • Býčí žlázy guláš.
 • Motokáry ostrava slevomat.
 • Windows movie maker 2007.
 • Jak vyčistit fleky na sedačce.
 • Románská desková malba.
 • Zahuštění řídkých vlasů.
 • Zvířátka na farmě.
 • Kennedy space center 39a.
 • Luxusní dámské bundy s kožešinou.
 • Onchocerca volvulus.
 • Karančo dravec.
 • Citroen c5 1.8 16v.
 • Future bakery.
 • Jak otevřít pdf.
 • Povlečení mikroflanel akce.
 • Kuřecí maso s rýží pro děti.
 • Žumara ztepilá.
 • Po rozchodu se nemůžu zamilovat.
 • John stuart mill o svobodě.
 • Jak poznat připojovací pruh.
 • Vantaa.
 • Naplétání pseudo dreadů brno.
 • Rozchod s narcisem.
 • Lakrosový turnaj radotín.
 • Bohuslavice u konice.
 • Fiat panda 2006.
 • Ozzy osbourne dreaming.
 • Philips fc 6405 01 powerpro aqua.
 • Stadion s1.
 • Numerologie hodiny.
 • Grébovka altán.
 • Laboratorní váhy staré.
 • Xbox one bazar.
 • Prodej moto tříkolky.
 • Školka levín.
 • Dem měna.
 • Řazení na kolo.
 • Hormonální léčba menstruace.