Home

Kompartment syndrom berce

Kompartment syndrom (KS) je česky nazýván jako syndrom lože. Používá se pro označení prostoru, který je vymezen skeletem a fasciálními obaly nebo fasciálními septy svalů. Uvnitř prostoru jsou uloženy svaly, cévní a nervové svazky. Klasický KS popsal jako ischemickou kontrakturu již v roce 1881 Volkman u suprakondylických. Kompartment syndrom bérce. Publication details. Kompartment syndrom bérce. Title in English: Compartment syndrome of lower leg: Authors: HASARA Roman. Year of publication: 2012: Type: Conference abstract Citation: Admissions Bachelor's and Master's studies Doctoral studies.

Compartment syndrom je soubor příznaků vznikající při zvýšení tlaku v uzavřeném anatomickém prostoru (kompartmentu), což vede k vaskulárním okluzím působícím lokální ischemii.. za kompartment považujeme prostor vymezený skeletem a fasciálními obaly svalů nebo mezisvalovými septy.; Patofyziologie působení zvýšeného tkáňového tlak Kompartment - syndrom (KS) je definován jako stav, při němž zvýšený tkáňový tlak uvnitř uzavřeného prostoru poškozuje cirkulaci a neuromuskulární funkci tkáně, jež vyplňuje kompartment. Mechanismus Poškození tkáňových struktur v uzavřeném prostoru kompartmentu se může dít

A complex of clinical symptoms occurring as a consequence of pressure increase in enclosed anatomic space is called the compartment syndrome. We must pay great attention to this diagnostics as local ischemia occurs and sometimes fasciotomy is indicated during compartment syndrome development Case report on non-traumatic compartment syndrome Bérec tvoří dvě kosti, kost holenní, čili tibie a kost lýtková, čili fibula. Zlomeniny bérce patří k těm nejčastějším zlomeninám. Za vznikem zlomeniny ponejvíce stojí dopravní nehody, pády z výšky a sportovní úrazy. Nebezpečné jsou především zlomeniny na vnitřní straně kosti holenní, kde jsou měkké tkáně jen v tenké vrstvě, což často vede k. Kompartment syndrom (compartment syndrom) je nebezpečný stav, se kterým se setkávají především traumatologové. Bez včasné léčby může způsobit nezvratné poškození některé části těla, a proto je velmi užitečné o něm alespoň něco vědět

Chronický námahový kompartment syndrom. Jedná se o stav, kdy během fyzické aktivity vzroste tlak uvnitř omezeného prostoru ohraničeného kostí nebo fascií (svalovým obalem). Během usilovného tréninku se může v důsledku zvýšeného krevního průtoku zvýšit objem svalu až o 20 % v porovnání s klidovým stavem Jedná se o stresové zlomeniny, mediální tibiální stresový syndrom a chronický námahový kompartment syndrom. Jednotlivé kapitoly se zabývají jejich odlišnou etiologií, epidemiologií, klinickým obrazem a rizikovými faktory vzniku. Další část je věnována využití různých diagnostických metod a možnostem terapeutického. • Kompartment syndrom (KS)-zvýšení tlaku uvnitř uzavřeného prostoru (kompartmentu) s potenciálním rizikem nevratného poškození struktur v něm uložených (s val, nerv, céva) • Terapie KSspočí vá v provedení akutní dermatofasciotomie a uvolnění všech kompartmentů v postižené oblasti Kompartment syndrom bérce. Autoři: HASARA Roman. Druh: Konferenční abstrakty Citace: Chci studovat Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Vzdělávání po celý život.

Jestliže budeme mít na mysli traumatické příčiny, pak převažuje kompartment syndrom v důsledku příliš těsně přiloženého obvazu primární rány (zlomeniny, apod). Dalšími příčinami může být revaskularizační syndrom, kompartment syndrom po kousnutí hadem, popáleninový kompartment syndrom, aj Acute compartment syndrome is an emergency situation and time delay before treatment (fasciotomy) becomes the critical factor in determining outcome. The abdominal compartment syndrome (ACS) has received considerable attention just recently and it is associated with high mortality Kompartment syndrom. Je projevem zvýšení tlaku v uzavřeném osteofasciálním prostoru. V důsledku zvýšení . intrakompartmentálního. tlaku se zvyšuje venózní tlak a snižuje

Izolované fraktury vznikají obvykle v důsledku dopravní nehody či nakopnutí při sportu. Zlomeniny v oblasti střední a spodní části bérce mívají tendence k opožděnému hojení se sklony k tvorbě pakloubů. Je zde také často přítomen tzv. kompartment syndrom, kdy dochází k ischemizaci (neprokrvování) dané oblasti Kompartment syndrom v traumatologii končetin: Název anglicky: COMPARTMENT SYNDROME IN TRAUMA OF LIMBS. Autoři: KRASS, Vladimír (703 Slovensko, garant), Vratislav PROCHÁZKA (203 Česká republika), Ján KUŽMA (703 Slovensko) a Radek VESELÝ (203 Česká republika, domácí). Vydání: Úrazová chirurgie, 2013, 1211-7080 Cílem fyzioterapie u nemocného s kompartment syndromem je funkční reinervace a regenerace postižených nervů a návrat svalové síly anterolaterálního svalstva bérce. Popis případu: 52 letý horolezec byl přijat pro 10 dní trvající ischemii dolní končetiny s embolizačním uzávěrem femorální artérie

KOMPARTMENT SYNDROM A PORANĚNÍ BÉRCE proLékaře

 1. Problematika kompartment syndromu u polytraumatizovaného pacienta Valentová J., Kočiš T., Paša L. Úrazová nemocnice v Brně. Kompartment syndrom je definován jako zvýšení intersticiálního tlaku ve fasciálním nebo osteofasciálním prostoru, jehož důsledkem je porucha mikrocirkulac
 2. PDF | Neúrazový kompartment syndrom bérce - kazuistika. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 3. Kompartment syndrom vzniká při zvýšení intrafasciálního tlaku (otok měkkých tkání, útlak zvenčí, například příliš těsnou sádrovou fixací) a dochází k útlaku cév s následným rozvojem nevratných ischemických změn tkání
 4. Zlomenina berce články a rady. Informace a články o tématu Zlomenina berce. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Zlomenina berce. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Zlomenina berce. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Zlomenina berce a buďte opět fit
 5. kompartment syndrom. zpomalené kostní hojení. většinou následek technické chyby. omezený pohyb kolena- nedostatečná časná rehabilitační péče na lůžku. 3. zlomeniny dolního konce stehenní kosti. AO klasifikace (33) A - extrakapsulární-suprakondylické. B - částečně nitrokloubní -s odlomením 1 kondylu.

Tibialis anterior syndrom. CAUTION: The following steps are contraindicated when anterior compartment syndrome is suspected (see Box 14.10).This condition requires immediate medical attention and application of massage to the affected area can increase the pressure within the compartment, with potentially serious repercussions och heter tibialis anterior • Kompartment syndrom: definice, patogeneze, diagnostika, diferenciální diagnostika, rozdělení kompartmentů na horní a dolní končetině, prevence, léčba 2. • Vrozená(vývojová) kyčelní dysplazie: diagnostika (klinická, rtg, případně sonografická), konzervativní léčení včetně indikace

Kompartment syndrom bérce Masaryk Universit

Compartment syndrom - WikiSkript

Kompartement - Syndrom

 1. The measurements resulted in significant differences in comparing the efficiency of both methods. Key words: Compartment syndrome, Physiotheraphy, Vojta's method, PNF, M. tibialis anterior syndromeDepartment of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University HospitalKlinika rehabilitačního lékařství 1
 2. Cil: Zhodnoceni efektivity podtlakove terapie při uzavěru dermatofasciotomii pro kompartment syndrom berce. Uvod: Kompartment syndrom (KS) je definovan jako zvýseni tlaku uvnitř uzavřeneho prostoru Expan
 3. Základním cílem našeho úsilí je špičkově léčený a spokojený pacient. Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Autor knihy: Lucie Luckerová; kolektiv, Téma/žánr: traumatologie - ošetřovatelská péče, Počet stran: 132, Cena: 482 Kč, Rok vydání: 2014, Nakladatelství. Kompartment syndrom: definice, patogeneze, diagnostika, diferenciální diagnostika, rozdělení kompartmentů na horní a dolní končetině, prevence, léčba 2. syndrom míšního konu a kaudy), diagnóza, trerapie /přednemocniční a nemocniční péče/, operační léčba, pooperační péče . 1

Jméno a příjmení řešitele projektu: Název projektu: Doba řešení projektu: Neinvazivní měření kompartmentového tlaku končetin Novák, M., Dudík, I. Další problém je zanedbaný kompartment syndrom, který způsobil nekrózu holenního svalu a nervu peroneus. Museli mi ho z 50% vzít a ten sval je zodpovědný za přitažení špičky nohy k nártu. Při chůzi musím dávat pozor, abych o špičku nezakopávala, musím to kompenzovat pokrčením kolene a také v kyčli, což je jiný.

K15 Compartment syndrom a jeho léčba (P. Burša, M. Filipiak, J. Stryja, R. Šolek, J. Szkatula) K16 Možnosti lokálního ošetření fasciotomie (D. Klimková, J. Stryja) K17 Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomie pro kompartment Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomie pro kompartment syndrom bérce M. Petráš, D. Ira, M. Krtička, M. Mašek Klinika úrazové chirurgie, FN Brno a LF MU 39. Zkušenosti s aplikací produktů Hcel®. Pokud nejsou prokázány neurovaskulární příznaky, či kompartment syndrom, které mají vždy přednost při ošetření, je vhodné zlomeninu řešit do 6-8 hod. Pokud není možné zajistit urgentní ošetření, je třeba dočasně zlomeninu stabilizovat, u drobných dislokací ortézou, u větších zavedením zevního fixatéru přes. discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: | published on: 13.7.2011 . Kolorektální karcinom/diagnostika. discipline: Surgery, Traumatology and. syndrom pronátorového tunelu syndrom karpálního tunelu!!! (nejčastější ze všech) komprese pod retinaculum flexorum dominují senzitivní příznaky (v noci, v klidu) Tinelův (poklep) Phalenův příznak (flexe zápěstí 1-2min

discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine | keywords: | published on: 8.3.2010 . Anorganické látky v budovách. discipline: Medical Chemistry and. Funkce rodiny, syndrom zanedbávaného a týraného dítěte. 17. Onemocnění horních cest dýchacích. Nemoci žlučníku a pankreatu. Proteinurie, diferenciální diagnostika, nefrotický syndrom. 18. Chromozomální aberace v dětském věku. Rozdělení dětského věku a charakteristiky jednotlivých období. Hepatosplenomegalie. 19 Včas neřešený compartment syndrom vede k opětovnému ohrožení postižené končetiny a k rozvoji druhotného myonefropatickometabolického syndromu a v konečném stavu ohrožuje i život pacienta. V těchto případech proto doporučujeme provedení fasciotomií již peroperačně. Co se týká řešení celkových změn po. program - V. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního rgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno řství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv

Compartment syndrom

Contextual translation of kompartmenty from Czech into Norwegian. Examples translated by humans: kroppsvæskerom, rom med kroppsvæske Mezi problematické rány vyskytující se na našem oddělení řadíme nejčastěji otevřené zlomeniny (s poruchou integrity kůže), zevní fixátory, fasciotomie, bércové vředy, dekubity, infekce v operační ráně, tržné rány a defekty např. po sádrové fixaci. Ortopedicko-traumatologické oddělení naší nemocnice sestává ze tří stanic - ortopedické oddělení (24. Atestační otázky z plastické chirurgie platné pro rok 2020 Obecná plastická chirurgie, vrozené vady 1. Anatomie ruky a horní končetiny

Zlomenina bérce - Uzdraví

kompartment syndrom (příznak lóže) - v těsném prostoru, který nemá možnost se zvětšit (např. prostor na přední straně bérce ohraničený kostí a tuhou svalovou povázkou), dochází k útlaku a posléze i k odumření tkání, prvním příznakem je krutá bolest v postižené oblast C - ischemie periferi/kompartment syndrom D - poranění nervů E - kontaminace F - bakteriologický nález G - doba od úrazu do ošetření H - amputace nejčastější otevřenou zlomeninou je zlomenina bérce po srážce chodce časté jsou buly, pokud jsou hemoragické, nutné jednat jako s otevřenou zlomeninou 1 Dobrý den, je mi 19 let. Vážím 96 kg a měřim 175 cm. Již od září roku 2016 mám bolesti v oblasti přední holení kosti na obou dolních koncetinach. Vyskytují se vždy při dlouhé chůzi nebo když se rozbehnu. Začínám tomu věnovat pozornost až teď poněvadž bolesti nebyli tak silné jako nyní. Po ukončení činnosti bolest odezní

Kompartment syndrom Medicína, nemoci, studium na 1

3 Kompartment syndrom 14 3.1 Definice kompartment syndromu 14 3.2 Příiny kompart ment syndromu 14 3.3 Příznaky kompartment syndromu 14 3.4 Břišní kompartment syndrom 15 3.5 Akutní léba 15 4 Hyperkalémie 16 4.1 Kalium 16 4.2 Vysvětlení pojmu hyperkalémie 16 4.3 Příiny hyperkalemie 17. kompartment syndrom zánět měkkých tkání osteomyelitida poškození růstových plotének. 11 POKORNÝ, J. et al. Lékařská první pomoc. Praha, Galén, 2003, s. 49. Zajištění vstupu do krevního oběhu 1 hrozící kompartment sy (dislokované příšné, ohybové a dvouetážové zlomeniny) • G3 - rozsáhlé prohmoždění měkkých tkání, kožní decollement, zavřené poranění větších cév s masivním hematomem, masivní kompartment sy b.) otevřené - klasifikace podle Tscherneho-Gustila (O I - O IV) - viz ot.3 Abdominal compartment syndrome in childrenś polytrauma: Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček: Rok: 2003: stať ve sborníku: Abdominální kompartment syndrom dětí: Leopold Pleva, I. Kopáček, Pavel Prusenovský: Rok: 2003, Úrazová chirurgie: článek v odborném periodiku : Abdominální kompartment syndrom u dět 1-C: Kompartment syndrom: definice, patogeneze, diagnostika, diferenciální diagnostika, rozdělení kompartmentů na horní a dolní končetině, prevence, léčba. Definice: je zvýšení hydrostatického tlaku uvnitř uzavřeného osteofasciálního prostoru který vyústí v ve snížení perfuze svalů a nervů lože

Bolest na přední straně holeně (bérce

Traumatologie dolní končetiny. Traumatologie dolní končetiny. 1. klasifikace a léčba zlomenin horního konce stehenní kosti. zlomeniny hlavice (Pipkin I - IV) zlomeniny krčku (subkapitální, mediocervikální, basicervikální) - Pauwels I - III, Garden I - IV. zlomeniny pertrochanterické (stabilní, nestabilní) zlomeniny subtrochanterické. AO klasifikace 397. VYHLÁŠKA. ze dne 2. října 2020. o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67.

Vybrané bolestivé syndromy bérce u sportovc

Kompartment syndrom bérce Masarykova univerzit

Vítejte na novém webu Jsme s vámi již od roku 2012! 11.10.2018 jsme spustili novou verzi webu Příznaky a projevy nemoc IatrogenníAKI - nejčastější příčina AKI v nemocnici? 74 letá pacientka, CKD (s-kreat 135 µmol/L ), hypertenze (170/110) lisinopril, metroprolol, hydrochlorothiazid, amlodipin, DM II (metformin) NO: 3 dny febrilie, bolestivé zarudnutí lýtka LDK Pro dušnost a schvácenost přivezena na ER - CTAG plicnice k vyloučení PE Vstupní s-kreat 152 µmol/ n, projevů fyziologické a patologické únavy • nízká úroveň adaptace na zátěž (trénovanosti) • nevyužití prostředků regenerace sil - nápoje, výživové doplňk Kompartment syndrom u zlomenin bérce; Interakce organizmu na osteosyntetický materiál; Protrahovaný hemoragický šok a komplikace u polytraumatu; Gynekologicko-porodnická klinika . Děložní fibromyom - molekulárně genetická charakteristika a její vztah k lokalizaci myomu, růstu myomu i jeho klinickým projevům (školitel: MUDr

VMED 1-2 2012 fina

Abdominální kompartment syndrom A16 Huťan M., ml., Huťan M.*, Škultéty J., Sekáč J., Prochotský A. II. chirurgická klinika UNB a LFUK Bratislava, *IV. chirurgická klinika UNB a LFUK Bratislava rationale použitia VAC (Vacuum assisted closure) pri technike open abdome prac DG:polytrauma- amputace DK, crush + compartment syndrom, pravděpodobně i počínající hypovolemický šok Léčba: zástava arteriálního krvácení nejlépe aplikací turniketu nad koleno, na straně amputace, otékající končetinu ponechat kvůli podezření na compartment syndrom volnou Kompartment syndrom DK 10' Jirásková L., Línková S. - Pardubice Léčba komplikované otevřené zlomeniny bérce 15' Kubálková L., Kopecká K. - Pardubice Ruptura předního zkříženého vazu - kazuistika 10' Stohanzlová I., Ploszová V. - Pardubice Rehabilitace po plastice LCA 15' Venglářová M., Tušlová R. - Pardubic K 17: Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomie pro kompartment syndrom bérce D. Ira, M. Krtička, M. Petráš, M. Mašek K 18: Využitie V.A.C. v cievnej chirurgii 18 K 19: Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce M. Hájek, P. Zonča, D. Chmelař. Suprakondylické zlomeniny u dětí - poranění cév z zlomenin distálního humeru a kompartment syndrom horní končetiny u dětí - 10 min. MUDr. Ivo Kopáček Traumatologické centrum, FN Ostrava, LF OU v Ostrav

Compartment syndrome

Komentáře . Transkript . Přednášková činnos Abdominal compartment syndrome in childrenś polytrauma: Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček: Year: 2003: abstract in proceedings: Abdominální kompartment syndrom dětí. Tedy strašná bolest levého bérce, která mě po dalším týdnu dohnala k ortopedovi, který mi sdělil, že mi otekl sval, který utlačuje cévy a nervy ve fascii a to že mě bolí, že je tam nějaký zánět, mluvil i o nějaké tkáňové tekutině (na netu jsem našla kompartment syndrom, ale to tedy asi nebude úplně můj případ) DD8. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V NEUROLOGII Diferenciální diagnostika bolesti v končetině. 3.5 Bolesti především v oblasti bérce a) Difuzní bolesti Výhradně při chůzi (alespoň v. 6. Vrozená (vývojová) kyčelní dysplazie: rizika a komplikace léčení, kdy dochází ke komplikacím, jaká je jejich prevence Ortopedické aspekty diabetické nohy: vyšetření, konzervativní a chirurgická léčba diabetick

Moderní metody operační léčby hallux valgu

5 Obsah Předmluva. I. ČÁST 1 Dějiny parietální osteopatie.....14 2 Studie a stav bádání.....1 4 posts • Page 1 of 1. Holeně. by honza321444 » Wed Jun 12, 2013 7:46 pm honza321444 » Wed Jun 12, 2013 7:46 p Kompartment syndrom, hypovolemický šok z velké krevní ztráty, tuková embolie. Mou práci jsem také doplnila o obrazovou přílohu. Praktická část mé práce se bude skládat ze tří kazuistik, které vypracuju ze zkušeností z oddělení, kde pracuji. V první kazuistice píšu o zlomenin Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye

Compartment Syndrom and The Injuries of The Tibia

Jan Kudrna, Richard Paděra Ortopedicko-traumatologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, 26101, tel.: 773 689 900, e-mail: kudrna1.11@gmail.com Souhrn: K ošetření diafyzárních zlomenin bérce jsme na našem pracovišti používali UTN hřeb firmy Synthes. Od roku 2017 jsme postupně začali používat hřeb Targon TX firmy B Braun. Pomocí. Kompartment syndrom • v prvních hodinách po poranění svalu nebo zlomeninách dlouhých kostí v oblasti bérce, ale také předloktí, stehna nebo paže • zvýšení tlaku ve fasciálním prostoru (intramuskulární krvácení, otok) → utlačení cév → ischémie s možnou nekrózou • léčba většinou chirurgická -fasciotomie. Zápis z jednání 21. schůze Traumatologické sekce České pediatricko-chirurgické společnosti Místo konání : Svachova Lhotka 13.9.-15.9.201

Zlomenina holenní kosti - FYZIOklinik

II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 12.-14.5.2010 Brno Cévní nitrobřišní a retroperitoneální katastrofy - možnosti chirurgického řešení Robert Staff Impingement syndrom neboli syndrom zamrzlého ramene (anglicky frozen shoulder syndrome) je bolestivé funkční postižení ramene způsobené přetížením a opakovaným drážděním úponů svalů tzv. rotátorové manžety a tíhového váčku (bursa) ramenního kloubu, mohou se podílet i vrození anomálie či poúrazový stav Základní publikace v oboru. Je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství a pro lékaře a pracovníky v oblasti fyziatrie - léčebné rehabilitace Novinky podtlakové terapie (NPWT)v traumatologii. Mašek M., Mach P, Ruber V..Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brn 9. Sudeckův algodystrofický syndrom 10. Volkmanova ischemická kontraktura a kompartment syndrom 11. Zlomeniny zápěstí a ruky 12. Zlomeniny předloktí 13. Zlomeniny v oblasti lokte, luxace loketního kloubu 14. Zlomeniny humeru 15. Luxace ramenního kloubu 16. Zlomeniny pánve 17. Zlomeniny obratlů 18. Zlomeniny kostí nohy 19. Zlomeniny.

Kompartment syndrom v traumatologii končeti

Základní publikace v oboru, která je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství. Kniha je zcela nezbytná rovněž pro lékaře a pracovníky v oblasti fyziatrie - léčebné rehabilitace.První vydání monografie. Pregraduální Výuka 4. ročníku LF MU v rámci chirurgie (přednášky, stáže) Postgraduální Školící místo v oboru popáleninová medicína pro lékaře před atestací I. a II. stupně z chirurgie a před nástavbovou atestací z plastické chirurgie. Pro střední zdravotnické pracovníky V rámci nástupní praxe probíhá individuální vzdělávání

Fyzioterapeutická Léčba Pacienta S Kompartment Syndromem

obsah pŘedmluva..

 • Typy očkování.
 • Nc strojů.
 • Zázvor vyrážka.
 • Yr.no api.
 • Čez mobil nano sim.
 • Noze hocho.
 • Lednice vylety v okoli.
 • Intedoor.
 • Basa piv kozel.
 • Schuco 243034.
 • Wiki mlb.
 • Jak zastavit parkinsona.
 • Sněžnice brno.
 • Gartc.
 • Obalovací pasty na ryby.
 • Barva na textil bílá.
 • Rozleštění světel plzeň.
 • Enki programming.
 • Protezy deflex.
 • Manchester city wikipedia.
 • Kontrola izrael.
 • Čokoládové muffiny.
 • Jak na vzdorovite dite.
 • Eduroam macbook.
 • Fakta o austrálii.
 • Cenne hracky.
 • Co je to bouřka.
 • Domácí zvířata pro děti.
 • Jak uháčkovat sedlo.
 • Papily.
 • Jak poznat horečku u kočky.
 • Mastercard priceless prague.
 • Obchodní rejstřík názvy firem.
 • Odvzdušňovací ventil na vodu.
 • Kamera obscura.
 • Viktor stoilov kontakt.
 • Co je republika.
 • You are so beautiful text.
 • Mali losinj hr.
 • Žiletka překlad.
 • Proudový motor palivo.