Home

Čsn 33 2000 5 537

ČSN 33 2000-5-537 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání V této normě jsou stanoveny požadavky na přístroje pro odpojování a spínání, na zařazování přístrojů pro vypínání z důvodu. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Tato část HD 60364 se zabývá obecnými požadavky pro odpojování a spínání, řízení a požadavky na volbu a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí ČSN 33 2000-5-537 Norma obsahuje HD 384.5.537 S1, který modifikuje IEC 364-5-537:1989. Neobvykle stavěná norma je v podstatě jen rozvedením jediného oddílu normy. Za pozornost stojí: Čl. 537.2 Přístroje pro odpojování musí účinně odpojit všechny pracovní vodiče zdroje od příslušných obvodů při splnění opatření. ČSN 33 2000-5-537 idt HD 384.5.537 S2:1998 mod IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989. Electrical installations of buildings -Part 5: Selection and erection of electrical equipment -Chapter 53: Switchgear and controlgear - Section 537: Devices for isolation and switching.

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání úvod k normě Zobrazit anotac ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 . Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínán Seznam náhrad normy: (332000) ČSN 33 2000-5-537 [kat: 57050] Zde jsou uvedeny ČSN nahrazující neplatné normy z předchozího výběru. Je-li zde uvedena norma ČSN taktéž již neplatná a nahrazená, pokračujte, prosím, opětovnou volbou pro zobrazení náhrad ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-537 A pochopitelně, jako výchozí podklad, základní norma ČSN 33 2000-1. Pravidla diskusí Nahlásit moderátorovi Stěžovat si na moderátora Zaznamenán

ČSN 33 2000-5-537 - in-el

ČSN 33 2000-5-537 ed

ČSN 33 2000-5-537 ČSN onlin

 1. ČSN 33 2000-5-537: Přístroje pro odpojování a spínání / 1994. Odpojovací vzdálenost mezi otevřenými kontakty přístroje musí být viditelná nebo musí být spolehlivě indikována označením vypnuto nebo rozpojeno, lze též použít značek O a I
 2. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) A Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-53, Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání = Low-voltage electrical installations
 3. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínán
 4. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Tato část HD 60364 se zabývá obecnými požadavky pro odpojování a spínání, řízení a požadavky na volbu a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí

ČSN 33 2000-5-537 - Náhle

 1. ČSN 33 2000-5-537:1994 2001-03-01 ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stav-ba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (nebyla souběžná platnost) 2001-03-01 ČSN 33 2000-6-61:199
 2. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 332000 . Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání (ruší ČSN 33 2000
 3. Souvisící ČSN. ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (idt HD 384.5.537 S2:1998, mod IEC 60364-5-537:1981
 4. ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání; Vydání: Únor 2001 19. ČSN EN 50152-3-2 ed. 2 (33 3580) kat.č. 50184
 5. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení ČSN 33 2000-5-537 ed.2:2017 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5:Výběr a stavba elektrických zařízen

IEC 60364-5-537:1981 zavedena v ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (mod IEC 60364-5-537:1981+A1:1989; idt.HD 384.5.537 S2:1987), nahrazena IEC. o čsN 33 2000-5-523 ed. 2:2003 Elektric-ké instalace budov - Část 5: Výběr a stav-ba elektrických zařízení - Oddíl 523: Do-volené proudy v elektrických rozvodech; Pozn.: V současné době se vydává ČSN 33 2000-5- -534:2009, viz Nové normy a změny norem. o čsN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnic Elektrická zařízení je nutno, podle normy ČSN 33 1500 (provoz elektrických zařízení), ČSN EN 62305 ed.2 (systémy ochrany před bleskem), ČSN 33 1600 ed.2 (provoz elektrických spotřebičů), podrobit pravidelným revizím podle předepsaných lhůt. Revize smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které získají osvědčení k revizi elektrických zařízení podle.

Odpovědi na otázky najdete v normách: ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-537, ČSN 33 2000-5-559, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3, ČSN 33 2000-7-703 ed. 2, ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrická zařízení je nutno, podle normy ČSN 33 1500. ČSN 33 2000-5-537. Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5:Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínán Jako vždy se stačí pořádně podívat do příslušné normy, což je v tomto případě ČSN 33 2000-5-537 ed. 2: 537.3.3.4 Dálkově ovládané vypínání jističů, řídicích a ochranných spínacích přístrojů nebo proudových chráničů (RCD) musí rozpínat při ztrátě napětí na cívkách, nebo musí být použito jiného. ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání STN 33 2000-5-537 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

33 2000 5 537 čl. 537.3.1. a 537.4.3. Dále zde bude instalován proudový chránič kombinovaný s jisti- čem s citlivostí 30 mA dle ČSN 33 2000 4 41 čl. 412.5 ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000 ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-7-706 Omezené vodivé prostory ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem ČSN 33 2000-5-57 - Koordinace pro ochranu, odpojování, spínání a řízení ČSN 33 2000-5-534 - Přepěťová ochranná zařízení ČSN 33 2000-5-537 - Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 - Nízkonapěťová zdrojová zařízení ČSN 33 2000-5-557 - Pomocné obvod

hlavní vypínač dle ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.3.1 a 537.4.3. Dále zde bude instalován proudový chránič kombinovaný sjističem(proudová hodnota dle příkonu vany) dle ČSN 33 2000-4-41 ČL. 412.5. elektrický přívod vlázeňských, lékařských a jiných zařízeních bude proveden dle ČSN 332140

Seznam náhrad za normu (332000) ČSN 33 2000-5-537, katalog

 1. ČSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-54 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavb
 2. ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavb
 3. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Kat. čís.: 502174 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínán
 4. ČSN 33 2000-5-537 (332000) - 2/2001. Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (33 2000) - 09/201
 5. ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 139.2 cituji: musí být spínací prvek umístěn tak, aby byl dobře viditelný a účinně a rychle ovladatelný ČSN 33 2000-5-537 ještě bez edice v čl. 537.3.3.

Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače

Vypínací versus podpěťová spouš

ČSN 33 2000-5-534 Přepěťová ochranná zařízení ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Svítidla a světelná instalace ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprcho S. V rozvodnici bude umístěn hlavní vypínač dle ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.3.1 a 537.4.3. Dále zde bude instalován proudový chránič kombinovaný s jističem (proudová hodnota dle příkonu vany) dle ČSN 33 2000-4-41 ČL. 412.5. elektrický přívod v lázeňských, lékařských a jiných zařízeních bude proveden dle ČSN 332140

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavb nou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím, např. žlutým podkladem podle ČSN 33 2000-5-537 a výstražnou tabulkou a musí být snadno přístupný. Vypínač musí mít mož-nost uzamknutí ve vypnuté poloze a všichni pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elek-trických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl. Rachel Abbott - Idealne kłamstwo (2019) [ebook PL] [epub mobi pdf].ra ČSN 33 2000-5-53:1994 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5:Výběr a stavba elektrických zařízení-Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5:Výběr a stavba elektrických zařízení ČSN 33 2000 - 5 - 537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000 - 5 - 54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavb

Česká Technická Norm

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínán í. ČSN 33 2000-5-559 ed.2. ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-559 ed.2 Svítidla a světelná instalace ČSN 33 2000-7-714 ed.2 Venkovní světelné instalac

ČSN 33 2000-5-534 Přepěťová ochranná zařízení ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání Uzemnění a ochranné vodiče Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN 33 3060 Elektrotechnické předpisy ATS Panely, Elektrocentraly.cz. Nemůžete vyplnit toto pole. Přihlásit s Následující pravidla jsou uvedena v ČSN 33 2180, ČSN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 2000 -5-53, ČSN 33 2000-5-537. Elektrické p řístroje musí být voleny tak, aby p ři zajišt ění ochrany p řed úrazem elektrickým proudem byly spln ěny také další požadavky (zajišt ění ochrany p řed úrazem. ČSN-33 2000-5-53:1994 : ČSN-33 2000-5-523 ed.2:2003: Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech. ČSN 33 2000-5-537:2001: Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavb 3, M3. Podmínky hlediska jeho jištění jsou v ČSN 2000-4-473 hlediska jeho odpojování v ČSN 2000-4-46 článku 461.1, tabulka NNa Průřezy ochranných vodičů pro pospojování ČSN 2000-5-54 ed.5-Tabulka NC.N4, 412.1 ČSN 2000-5-537 článku 537.1.3 Poznámky Podmínky výpočtu impedance smyčky 411.5.3.41 S2:1996 jedné straně a ČSN 2000-4-41 ed.N2 Úraz elektrickým proudem NC.2.

Elektrické instalace v koupelnách a kuchyních, bytových i

- ČSN 33 2000-5-523ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Dovolené proudy v elektrických rozvodech. - ČSN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nízkého napětí - Přepěťová ochranná zařízení. - ČSN 33 2000-5-537 Elektrické instalace nízkého napětí - Přístroje pro odpojování a spínání (viz ČSN 33 2000-5-537 ed. 2:2016) 52 7.2.7 Volby zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům a mechanickým namáháním (viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 kapitola 422, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 čl. 512.2 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 522) 5

Video: Vnější vlivy dle nové ČSN 33 2000-5-51 ed

ČSN 33 2000-5-537 (332000) - Elektrotechnické předpisy

V napájecím rozvaděči je nutno provést rozdělení vodiče PEN (pokud to není již provedeno) na PE a N, tj. soustava TN-C na soustavu TN-S. V rozvodnici bude umístěn hlavní vypínač dle ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.3.1 a 537.4.3 Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech . ČSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení

Čsn 33 2000-5-537 - In-e

51 ed. 3 (04/2010), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-5-537 (02/2001), ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (04/2012), ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, zm ěna 12/2012), 33 2000-6 (09/2007), ČSN 33 0166 ed. 2 (07/2002), ČSN 33 0360 (07/1989), ČSN 33 1500 (03/91, zm ěny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/2007), ČSN 33 3210 (03/1987, zm ěna 11. ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání. ČSN 33 2000 - 5 - 537 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení.Část 5 - Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53 - Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537 - Přístroje pro odpojování a spínání. ČSN 33 2000 - 5 - 54 ed.3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Čás ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba el. zařízení - Kap. 53: Spínací a řídící přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (2.01) • ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba el. zařízení

Předmluva - ČSN online pro firmy s více uživatel

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech. ČSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Provedení el. ČSN 2000-5-537, ČSN 60204-1 (33 2200) 252. Doklad kontrole el. Minimální vzdálenost zajištění ochrany zábranou. 247. ČSN 2000-7-703 240. Revizní lhůty spotřebičů skupin ČSN 1610 255. Měření izolačního odporu.Kvalifikace pracovníků provádějících revize spotřebičů. ČSN 1610 265 Správa veřejného osvětlení Podniková norma Standardy veřejného osvětlení města Rosice veřejného osvětlení města Rosice MĚSTSKÉ STANDARDY pro veřejné osvětlení 1. vydání 02 / 2016 Městský úřad Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, ústř. provolba +420 546 492 111 e-mail: [email protected][email protected

Úprava stávajících elektroinstalací (II) - TZB-inf

Její kvalita odpovídá ČSN. Spotřeba vody . 33 2180, 33 2000-1, 333015, 333020, 333040, 330420, 333210, 331500, 333320, 33 2000-5-537, 33 2010, 33 2000-7-705, 360088 a souvisejícími. Největšími spotřebiči el. energie jsou chladicí jednotky. Dalšími spotřebiči jsou vývěvy, mléčné čerpadlo, osvětlení, zásuvky na. Ochrana před přepětím ČSN 33 3060. 26. Normalizovaná napětí lEG ČSN lEG 38 (33 0120) 32. Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-537. 37. Předpisy pro plavecké bazény a fontány ČSN 33 2000-7-702. 39 ČSN 33 0010, ČSN 33 0300, ČSN 33 2000, ČSN 34 1010, ČSN 34 3100 apod.), s při- hlédnutím k předpisům výrobce (technickým podmínkám, zásadám pro údržbu apod.), musí být stanoven tak, aby prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zajištěno ověření stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti

33 Elektrotechnika - Elektrotechnické Předpis

Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed ČSN EN 60204-1 ed. 2,v částech 9.2, 9.3 a 9.4. dále třeba: ČSN 33 2000-4-46, čl. 464 ed. 2, ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.4, ČSN EN 60073 ed.2 (33 0170) - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů...,ČSN EN ISO 13850, pamatovat:Stop tlačítko jako bezpečnostní prvek musí vypínat v rozepnutém stavu a to dost často problém.. Všeobecné předpisy ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení ČSN 33 2000-5-523 Výběr a stavba el.zař. Dovolené proudy ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory ČSN EN 60446 Značení.

 • Notepad debian.
 • Povahové vlastnosti životopis.
 • Mops povaha.
 • Kontrola zaměstnance na nemocenské formulář.
 • Pěstování chmele doma.
 • Průtok lymfy.
 • Iron man postavu hraje.
 • Rodokmen pánů z hradce.
 • Papírnictví pavelčákova olomouc.
 • Znak pohlaví žena.
 • Starý šicí stroj minerva cena.
 • Film marián.
 • Balancovaný polymorfizmus.
 • Modafinil lekarna.
 • Schleich 2017 koně.
 • I don t care song.
 • Plotové dílce betonové.
 • Tapeta květiny.
 • Nfl results.
 • Síla příklepu.
 • Program na úpravu řídící jednotky.
 • Tmel na dřevo obi.
 • Nástěnný věšák na kabáty.
 • Ascii icons.
 • Yamaha r1 recenze.
 • Zájezd nový zéland pán prstenů.
 • Mezinárodní den památek 2019.
 • Tragedie fotbal 1985.
 • Podkroví anglicky.
 • Kčt rozcestníky.
 • Aplit.
 • Empire state building workers.
 • Krabice s překvapením.
 • Nejdelší slovo na světě wiki.
 • Dámské džíny new yorker.
 • Ektor masina text.
 • Příčiny potratu v 5 měsíci.
 • Nejlepší povolání pro ženy.
 • Kudy zn udy.
 • Autovrakoviště vw touran.
 • Kresba tuší.