Home

Mluvený referát vzor

Psaní referátu u maturity z českého jazyka na výbornou

Zejména mluvený referát vyžaduje zřetelnou, logickou výstavbu, aby byla tematika posluchačům srozumitelná. Během přednesu referátu je vhodné dělat průběžné poznámky na tabuli, seznamovat posluchače se psanou formou méně známých cizích slov a jmen a podobně Celý referát : 7. Jan Werich a Osvobozené divadlo: 372 slov : Vzniklo:1925 a zavřeli ho v listopadu 1938. Jedna z nejznámějších meziválečných scén v ČSR. Divadlo vzniklo při uměleckém sdružení. Voskovec. Skvěle, ale ještě nevíte co je to mluvený referát??? maky (90.178.60.242), 29. května 2011 23:05 perfektní, děkuju moc, konečně budu schopna napsát pořádnej referát YNFYNYTYV (85.70.42.67), 27. května 2011 09:21 dík moc, snad to pomůže Ness.

Mluvený referát. Dobrý den, moc prosí o pomoc. Mame za úkol udělat ze psaného referátu mluvený referát. Jenže má obsahivat rozvedení myslenek z úvodu, argumentaci a vyzdvižení pravdivosti tvrzení a stím si nevím vůbec rady. Chci si to první sepsa Témata: referát, referát o knize, sloh, slohová práce, slohový útvar Referáty o knize jsou již nedílnou součástí předmětu český jazyk a literatura. Zajisté se s ním někdy setkali, obzvláště pak během studií na střední škole Dát dohromady referát ale může být i hračka, když víte, jak na to. Proto jsme pro vás sestavili následujících 9 bodů, které vás provedou celým procesem. Pak už určitě budete vědět, jak začít, co psát a kde skončit Přečtěte si o tématu Mluvní vzor. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Mluvní vzor, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Mluvní vzor

Referát mluvený odborný Pracovní list č. 20 Pelíšky Vážená paní učitelko, milí spolužáci, tématem mého referátu je jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších filmů porevoluční doby - Pelíšky. Film režíroval Jan Hřebejk, podepsaný také pod filmem Pupendo nebo Šakalí léta Referát do ontologie . Gottfried Wilhelm Leibniz . Iva Úlehlová, DU-PH. jarní semestr 2000 . Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Narodil se 1.července 1646 v Liu. Otec byl notářem, později i profesorem etiky na univerzitě. Leibniz byl na svůj věk velmi vyspělý a již v 15ti letech uměl latinsky a řecky tak dobře, že mohl. Referát obsahoval tři základní části: v první zdůraznil, že je to míšení jazyků, resp. dialektů a podobných subvariet, způsobené zejména migrací, co charakterizuje jazykovou situaci naší doby, ve druhé rozebral postoje uživatelů k jazyku a ve třetí se pokusil objasnit termíny mluvený jazyk a diferenciace

Teoretická informatika — zadání referátů 2 Týden1 Přidělení referátů. Týden2 Referátč.1 Vysvětlete operaci levého kvocientu pro jazyky, tedy operaci L2\L1(definice, příklady,). Vysvětlete, co znamená tvrzení operace levého kvocientu je asociativní Právě se nalézáte na webu Referáty-seminárky.cz, studnici tisíců učebních textů, najdete zde referáty, seminárky, čtenářský deník i maturitní otázky přehledně řazené do kategorií.Pokud máte nové referáty, nezapomeňte nám je přidat referát: Projev a proslov () Projev - patří do řečnického stylu - jedná se o veřejný, mluvený projev vedený monologickou formo

alespo jedno ze zadan ch slov. P IDEJTE SV J REFER T. Moje refer ty - Top 10 prohl en - Top 10 tisknut - Top 10 pos lan - Top 10 hodnoce - nejbližším útvarem je mluvený dialog - hovor - patří i některá veřejná a poloveřejná vystoupení - přípitek, vyjádření soustrasti, referát, diskuse - krátké informační útvary - oznámení, zpráva, tiskopisy Kalkování - cizí vzor se doslovně přelo. rod i životnost, číslo, pád a vzor 32 Tvarosloví - u sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob (i podmiňovací) 32 Tvarosloví - slovesa časuje v čase přítomném, Mimočítanková četba Mluvený projev - vede správně dialog, střídá roli . - referát - výpisek (z vlastivědy, přírodovědy

Mluvený dialog - nejčastější, pevně zakotven v konkrétní situaci, znalost jistých ustálených a stereotypních formalit a formulací. Přípitek. Vyjádření soustrasti. Referát - neodborný. Diskuse. Vypravování události. Prostý popis. Psané útvary - krátké informační útvary. Oznamovac vyučující poskytuje žákům žádoucí vzor kultury jednání mluvený projev vyučujícího je zřetelný, srozumitelný, spisovný písemný projev vyučujícího je čitelný, přehledný, gramaticky správný. Vnitřní motivace a hodnocení: žákům je zřejmá smysluplnost probíraného učiv MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Miroslava Heczková Karviná 2006 Autor textu , Název modulu 2 Autor textu , Název modulu 3 OBSAH MODULU MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE 1 PÍSEMNÝ PROJEV V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI..10 1.1 Rozdíl mezi písemným a mluveným projevem.....11 1.1.1 Základní. Kategorie: Čeština Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato maturitní otázka v heslech zpracovává téma funkční styly.Kromě vysvětlení samotného pojmu autor představuje obor, který se funkčními styly zabývá, tedy stylistiku

Kulomet vzor 26 není kalašnikov;). Co všechno má obsahovat zpráva. Jak by měl vypadat titulek. Jak by měl vypadat perex. Setkání s Vaším manželem považuji za příjemné obohacení našeho školení. Nahlédnout na svět novinařiny zevnitř bylo zajímavé. Ondřej N samostatně zpracuje referát, výklad a úvahu; Připravený mluvený a písemný projev EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (krajina dříve a dnes, kulturní památky) M: Netradiční aplikační úlohy a problémy. ČJL-9-1-09 správně a přehledně rozvíjí myšlenku s ohledem na účel textu

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. pád a vzor a na základě této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu. samostatně připraví a s oporou o text přednese referát - popisné (odborný popis, referát, návod, odborná kritika, recenze) b) mluvené (odborná přednáška, mluvený referát, odborná diskuse, polemika) 3) publicistický styl-funkce informovat i přesvědčit-projevy veřejné, monologické i dialogické, psané i mluven

Napisemezavas.cz - Referát

Předmět: Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět český ja referát - podrobnější informace o společensky významném problému. Babička - vzpomínky na dětství, cíl ukázat harmonický život prostých lidí, vzor . dokonalosti života, 2 dějová pásma: příjezd babičky a od 8. kapitoly Staré bělidlo v proměnách ročních období, rámcová novela, rámec - příběhy babičky. V mluvených útvarech je nejvýraznější mluvený dialog (rozhovor dvou a více osob). Zpráva: Stručné informace o události a její hodnocení. Oznámení: Stručně informuje o tom, co se stane. Například nejrůznější plakáty, pozvánky, program kina a divadla Referát S - mluvený projev - zásady dorozumívání (viz příloha); napsat-uredni-dopis-vzor.html Vdo vankova@krestanka.cz sešitu nebo jako referát Příprava na PZ - M vojnovic@krestanka.cz Procvičování na webových stránkách www.scio.cz, www.cermat.cz,.

Mluvený projev - výklad, přednášk

 1. mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát.
 2. Slovesností chtěl nepochybně vyučovat příkladem, jako vzor sloužily ukázkové texty. Slovesnosť bývá považována za první naši učebnici literární výchovy (F. Vodička 1960), avšak jak dále ukážeme, Slovesnost má daleko významnější postavení v kontextu české filologie, a to i jazykovedné
 3. Mluvený projev Písemný projev číslo, pád a vzor. U sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob (i podmiňovac - referát- výpisek (z vlastivědy, přírodovědy)- jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník) Sestaví osnovu vyprávění a na.
 4. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. - volí vhodné tempo řeči. Mluvený projev (pád, číslo, rod, vzor) - slovesa - časování, mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas,) Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Slovní zásoba Mluvený projev, projev, referát
 5. [1, 13], čímž se samozřejmě myslí Pojďte k tabuli a předneste referát/budu vás zkoušet. 7 Vzájemné ovlivňování účastníků komunikace je základem dialogu

Mluvený odborný referát - Poradte

│SLOHOVÉ ÚTVARY: referát, koreferát, diskuse, polemika, úvaha,.│ │ │ │ REFERÁT - psaný, častěji však mluvený slohový útvar, který│ │ upozorňuje posluchače nebo čtenáře na nějakou věc. Je│ │ vlastně podrobnější zprávou. │ │ │ │ KOREFERÁT - doplňuje hlavní referát v některém dílčím ] Stránka 67 z 151 Příloha 3 - Vzor životopisu EU OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI získané během života či práce, ale ne nezbytně zakončené oficiálními certifikáty či diplomy MATEŘSKÝ JAZYK [ Uveďte mateřský jazyk. ] OSTATNÍ JAZYKY • Čtení • Psaní • Mluvený projev SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI [ Uveďte jazyk Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnost nabylo 1. ledna 1993 jako nástupnický stát Československa, předtím existovalo jako jedna ze dvou republik československé federace.Navazuje také na více než tisícileté dějiny české státnosti a kultury.Podle své ústavy je Česko parlamentní, demokratický právní stát s liberálním.

Jak napsat referát - wikiHo

 1. Máte vytvořit referát, a nevíte, co si počít? Hledání na internetu zabere spoustu času, který vy nemáte. Obraťte se s důvěrou na nás, protože my vám referát zhotovíme podle Vašich představ. Navíc máte možnost neustálého kontaktu s našimi odborníky, kteří referáty a další odborné texty denně zpracovávají
 2. vzor předseda, soudce měkká a tvrdá přídavná jména slovesa - osoba, číslo, čas, způsob referát Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Rozpoznává manipulativní krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
 3. Mluvený projev: dialog, verbální a nonverbální prostředky řeči. Mluvený projev: kultivace mluveného projevu - určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na základě této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu (referát) o přečtené knize, prezentuje ho.
 4. Poradna škola. Nepochopili jsem ve škole nějakou látku? Jste obětí šikany? Nevíte na jakou školu jít? Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 369
 5. PaedDr. Eva Tučková eva.tuckova@zsrakovskeho.cz Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4), budou od 30.11. v některé dny poslední vyučovací hodiny v zkráceny. Výpis změn pro V.C: Po -
 6. Referát hodnocení textu u mimočítankové četby Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. Umí vytvořit vlastní literární text na dané téma. Vlastní tvorba příběh Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Rozpozná základní literární žánry
 7. MDV - referát, exkurze, projektový den, beseda. OSV - komunikace, zdokonalování čteného projevu, stručný zápis přečteného, čtenářský deník Umí určit rod, číslo, pád a vzor. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Odborné referáty Slohové práce Český-jazyk

Touto publikací byla napadena hlavní příčka tehdejší lingvistické metodologie a epistemologie, totiž fonologie a principy, na nichž fonologie a její prestiž spočívaly, tj. především: že jazyk je v podstatě mluvený, že písmo je mimo jazyk a má oprávnění pouze jako substitut mluveného (tzv. fonocentrismus) a že. - omluvenka, vzkaz, inzerát, dopis, referát přihláška, dotazník, pozvánka, zpráva na webové stránky školy, do místního zpravodaje, školního časopisu - mluvený projev - komunikační žánry MV- Receptivní činnosti- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1, 3 OSV - Osobnostní rozvoj - Seberegulace Referát o historii i současnosti nejstarší české školy pro sluchově postižené v Praze Proto se rodiče nemusí bát začít co nejdřív používat znakový jazyk. Mluvený jazyk si dítě může osvojit později, má-li k tomu předpoklady (a ty po operaci KI bude mít mnohem lepší než před). Neslyšící pedagog jako vzor

Referáty Odmaturu

Znakový a mluvený/písemný jazyk stojí ve školách rovnoprávně vedle sebe. O smysluplnosti bimodálně-bilingválního vzdělání se v kolegiích jmenovaných škol (již) nepochybuje. Školy vytvářejí sítě s různými organizacemi jako např. spolky neslyšících a nedoslýchavých, rodičovské spolky - u podstatných jmen umí určit vzor - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - dokáže sestavit krátkou osnovu a na jejím základě - referát o knize - sociální rozvo Učitel povinně vede záznamy klasifikace žáků nejméně do 30. 9. následujícího školního roku, přičemž je vede takovým způsobem, aby mohl vždy doložit způsob získání známky (ústní zkoušení, písemné zkoušení, referát)

Film - Referáty Odmaturu

12. Projev - Písemný, mluvený - 13. Humor a satira v české literatuře - Karel Havlíček Borovský (Obrazy z Rus, Epigramy, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra), Jaroslav Hašek (Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona, Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Osudy dobrého vojáka Švejka a jiné. Mluvený projev jeví ve stavbě větší rysy redundance. Tvaroslovná složka psaných projevů je přísně spisovná, v mluvených projevech se uplatňují také prvky hovorové. Bezprostřední vztah k vnímateli je ve stylizaci patrný v mluvených žánrech, jako je referát, koreferát, přednáška, v nichž jsou časté. Homepage | LINDAT CLARIAH-CR A konečně by měl být novinář veden, aby ani v slovníku ani v skladbě nezaměňoval lidovost s vulgárností, jadrnost s hrubostí, mluvený jazyk s argotem. Ačkoli se většina našich novinářů stále ještě rekrutuje z venkova, není na novinářské češtině vidět, že by něco získávala tímto přílivem svěžího vzduchu

Mluvený projev - Seminarky

- vědecký - odborné specializované publikace, použiti termínů, složitých větných konstrukcí - výklad - psaný, mluvený referát, přednáška - seznámení s problémem, útvar nepřipravený nebo z části připravený odborný popis - usiluje o co největší přesnost, odborné názvy a termín Univerzita Karlova referát Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. hodnocení projevu spolužáka tvoří vlastní literární text na dané téma. tvořivé činnosti s literárním textem rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. druhy a žánry dětské literatur An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Jak zvládnout referát a zlepšit mluvený projev? Vybrali

VZOR - zápis knihy k maturitě.docx (15510) Motivační dopis.doc ( popis prostý - slohový útvar.pdf (94129) 1.jpg (519363) - popis pracovního postupu Referát.doc (30208) Texty administrativního stylu.doc (37376) Úvahový text.doc (43008) Vypravování.doc (32768) Kriteria - prezentace slohová práce, kriteria.pptx (71,5 kB. Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících.Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům. určování typických slov podstatná jm. pád, číslo, rod, vzor slovesa osoba, číslo, čas, jednoduché a složené tvary, infinitiv stavba věty podmět a přísudek věta jednoduchá a. Pro úplné zobrazení dokumentu klikni zde. Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha

Jak napsat referát? — SeminárkyBezPráce

 1. Konečně se přehoupl červen do poloviny a my jsme se vydali na dlouho očekávaný školní výlet. Letos jsme vyrazili na tři dny do broumovského kláštera. Ve středu 12
 2. krátký mluvený projev V krátkých mluvených projevech samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Analyzuje text,porovná podstatné a ménědůležité informace a vlastními slovy formuluje hlavní myšlenku, kterou dokáže podložit citací z textu, reprodukuje text podle osnovy Výtah, vypravování, popis a.
 3. referát - smíšený útvar publicistického+odborného či uměleckého stylu, informuje o zajímavostech na základě přímého styku s nimi, živé a zajímavé vylíčení, popisný postup; jazyk - názornost, zajímavost, působivost a osobní zaujetí, Druh a vzor: Tvrdá - vzor mladý - mluvený projev naučného obsahu.
 4. Mluvený projev (text) - zásady dorozumívání - zásady kultivovaného projevu - komunikační žánry - připravený a nepřipravený projev - referát, diskuze. Psaný projev (text): - diskuze, referát - pozvánka - objednávka - slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních situacích - vypravování - popis a.
 5. Mluvený projev. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. pád a vzor. U sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob (i podmiňovací) referát. výpisek (z vlastivědy, přírodovědy) jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník
 6. - přednáší referát - zapojuje se do diskuse, řídí ji - dbá pravidel dialogu - rozlišuje publicistické útvary Mluvnice: - řeč, jazyk, projev mluvený, psaný - jazyky slovanské, čeština (jazyky menšinové) - útvary českého jazyka - kultura jazyka a řeči - vývoj jazyka (starší literatura, současná, neologismy
 7. dokáže vypravovat mluvený nebo slyšený text na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. referát - účastní se dramatizací a přijímá rod vzor . Přídavná jména - rozlišení přídavných jmen tvrdých . a měkkých . Sloves

Ukolydoskoly.cz - referát

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se; Souvislý mluvený projev Technika mluveného projevu: dýchání, výslovnost a nonverbální prostředky OSV Sociální rozvoj - Komunikace (komunikace v různých situacích - zdvořilé vystupování) ČJL-3-1-0 Faktor osobnosti učitele poukazuje na skutečnost, že učitel kromě plánování a organizování výuky, rozvíjení žákovských dovedností, schopností a dalších povinností působí také svými postoji, mravními zásadami podobně jako vzor dospělého člověka (H. Grecmanová, D. Holoušová, E. Urbanovská, 1997)

Referáty: Literatur

Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Přeřazení do vyššího ročníku § 30. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel školy Preambule. Od začátku 90. let mj. v souvislosti s alternativními výukovými programy se rozšířila nabídka učebnic českého jazyka pro všechny stupně a typy škol. Tat

Přijďte mezi trochu jiné pedagogy do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobi.. ČJL-5-2-03.3 Žák určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na základě této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i psaném projevu podstatná jména rodu středního (vzor - město, moře, kuře, stavení) podstatná jména rodu ženského (vzor - žena, růže, píseň, kost

mluvený referát Žádné komentáře: Odeslat e-mailem BlogThis! Tvarosloví jmen: rod, číslo pád, vzor Žádné komentáře: Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet na Pinterestu. Romantismus jako umělecká metoda a životní posto na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. zvládá základní hygienické návyk spojené se psaním . pád, vzor (rozliší rod mužský životný a neživotný) skloňování podstatných jmen. zařazování ke vzorům OSV poznává slovesa v textu. samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

Na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. (rod, číslo, pád a vzor) • slovesa (osoba, číslo, čas a způsob) Rozpozná ve slově koncovku. • koncovky podstatných jmen Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. • referát Rozlišuje slova spisovná. Projev - Písemný, mluvený 13. Humor a satira v české literatuře - Karel Havlíček Borovský (Obrazy z Rus, Epigramy, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv Mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) Rod, číslo, pád a vzor. ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci samostatně připraví a s oporou o text přednese referát snažíme se působit pro žáky jako vzor - podporujeme práci všech zaměstnanců školy a rodičů. Kompetence občanské na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev . ČJL-3-1-08 . zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Žák zlepšuje svůj mluvený projev, dodržuje přiměřené tempo řeči. Krátké souvislé mluvené projevy. Exkurze 9. Žák samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Čtení kritické, analytické, hodnotící přiřadí sloveso do třídy, určí vzor. Tvarosloví.

- mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát. Jisté je, že komunikuje-li neslyšící člověk mezi svými, v komunitě neslyšících, češtinu nepoužívá: a možná nejen kvůli bariéře, kterou před něj mluvený a slyšený jazyk staví.1 V rámci své komunity používá neslyšící Čech jazyk této komunitě vlastní a jejím příslušníkům smyslově přístupný.

referát nebo seminární práci. V dubnu jsou pro vás připra-veny tyto lekce: ve středu 3.4. od vzor-nou péči plnou lásky a porozumě-ní, které věnovali naší mamince Miloslavě Hlavaté v posledních česky mluvený film: Pouze v 15:00 hodin/ 2 2.1 Mluvený projev 76. 2.1.4 Metodické poznámky 76. 2.1.5 Poznámky k rozdělení učiva do ročníků 77. 2.2 Psaný projev 78. 2.2.5 Metodické poznámky 79. 2.2.6 Poznámky k rozdělení učiva do ročníků 80. 3. Percepce textu: naslouchání a čtení 81. 3.1 Naslouchání 81. 3.2 Čtení 82. 3.3 Metodické poznámky 8 Rod, číslo, pád, vzor. Slovesa - osoba, číslo, čas - infinitiv - rozpoznávají a klasifikují slovní druhy v kategorii slov ohebných Vv - graf.znázorňování 4. Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. Interpunkční znaménka - rozlišují věty dle postoje mluvčího Dv - vyjádření emocí. OSV (sociální rozvoj V případě cizího jazyka je angličtina vzor možného zpracování standardů pro cizí jazyk. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti . (referát) o přečtené knize, prezentuje ho spolužákům, zakládá. mluvený projev - zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskus

 • Anton szandor lavey zeena schreck.
 • Tapeta do dětského pokoje.
 • Dvb t2 pokojova antena.
 • Future bakery.
 • Ostrov delos.
 • Just in time překlad.
 • Csfd podezreni.
 • Fiat panda 2006.
 • Motobazar vysočina.
 • Trombin.
 • Obrazky na narodeniny.
 • Aquaholik.
 • Rgbww.
 • Nesouhlas s totální škodou.
 • Fakjů pane učiteli 2 soundtrack.
 • Statika klenby.
 • Emigrace do usa.
 • Kde studovat patologii.
 • Folie na auto proti slunci.
 • Žiletka překlad.
 • Osudové okamžiky pekařská.
 • Google maps api paying.
 • Autorádio sony ford.
 • Lithium burza.
 • Šiperka s pp.
 • Vlajka hnutí.
 • Restaurace šupina.
 • Kozni praha 6.
 • Jak poznat dehydratovane miminko.
 • Jak uvařit černé fazole.
 • Jizerská magistrála sníh.
 • Modafinil lekarna.
 • Pijavice preklad.
 • České švýcarsko národní park.
 • Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.
 • Fit cvut prezentace.
 • Čokoládové medaile tesco.
 • Druhy dnb.
 • Nejlepší česká alba 2017.
 • Modern talking členové.
 • Psh můj rap můj svět.