Home

Religionistika upol

Oddělení religionistiky - Oddělení religionistiky je

Korespondenční adresa: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/10 779 00 Olomou Religionistika podává poznatky nikoli o jedné, ale o řadě vybraných náboženských tradic, zejména těch, které zásadně ovlivnily naši kulturní oblast. Jedná se především křesťanství, judaismus, islám a buddhismus. Poskytuje znalost dějin jednotlivých náboženství, podob věření, rituálů, mravních norem a zvyků. Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu

Religionistika: Katedra sociologie a andragogik

 1. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj
 2. Kontakt Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzitní 244/22 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 637 111 dekanat.cmtf@upol.c
 3. Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství.Jejím předmětem není rozhodování o pravdivosti jednotlivých náboženství, nýbrž popis a klasifikace jednotlivých náboženských skutečností i celých náboženských systémů
 4. Tato stránka se vydává za oficiální stránku Univerzity Palackého v Olomouci. Prosím, opusťte tuto stránku
 5. Kontakt: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8. Odkazy: Elektronická přihláška helpdesk.upol.cz. © 2020 Univerzita Palackého v Olomouc

GA ČR, hodnotící panel P401, Filosofie, teologie, religionistika (člen, 2017-) Rada Filozofického ústavu AV ČR (člen, 2017-) VYBRANÉ PUBLIKACE. Špička J., Nejeschleba T., Janoušek J. Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux. 2014. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-ff@upol.cz. Rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. tel.: 585 631 001 fax: 585 631 012 e-mail: rektor@upol.c RELIGIONISTIKA - čtyřleté studium 1. VĚDECKOVÝZKUMNÝ MODUL OBOROVÉ A METODOLOGICKÉ PŘEDMĚTY KSA/91A.. POVINNÉ OBOROVÉ PŘEDMĚTY kredity zakončení KSA/91AD1 Doktorský seminář 1 5 Ko KSA/91AD2 Doktorský seminář 2 5 Ko KSA/91AD3 Doktorský seminář 3 5 Ko KSA/91AK1 Semestrální kolokvium 1 5 K

Souborný katalog - fond Knihovny UP. Katalogy sbírek. Academia film Olomouc (AFO) Academia film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se každoročně koná v dubnu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.Knihovna má ve fondu dokumenty z prvních 49 ročníků festivalu Katedra religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Studentská 97 532 10 Pardubice tel.: 466 036 629 sekretariát: 8. patro budovy

Kontakt Katedra germanistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel.: +420 585 633 203 anna.macova@upol.c Religionistika Olomouc, Olomouc. 200 To se mi líbí. Studijní obor religionistika je nově otevřen na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci výzkumníků v oboru religionistika, kteří se stanou specialisty na lidské chování, ideové, hodnotové, hygienické, dietetické, etické a sociální vzorce chování. Na projekt je navázána příprava infrastrukturálního zabezpečení výuky a výzkumných aktivit studentů v rámci komplementární výzvy Ústav religionistiky FF MU. Propojování humanitních, sociálních a přírodních věd ve studiu náboženských tradic i jejich obecných podmínek Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 779 00 Olomouc IČ: 61989592 DIČ: CZ6198959

Religionistika maior - Katalog studijních program

Dotazy a jiné požadavky (objednávky titulů, prodloužení výpůjčky) související s knihovnou KAS směrujte na: knihovna.kas@gmail.com nebo tel: 585 633 608 Dále se můžete obrátit na sekretariát KAS na kas@upol.cz, pokud je otevírací doba mimořádně upravena.Děkujeme za pochopení Jednooborové studium německé filologie má výrazně interdisciplinární charakter, v němž se studium německého jazyka a literatury propojuje dalších šest klasických disciplín humanitních věd (historie, filozofie, obecná a srovnávací jazykověda, srovnávací religionistika, dějiny umění a medievistika), které se studují v německém jazyce a jsou předávány studentům. Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce; UH7: 08:00: 09:35: Integrace žáků se spec. potřebami KKV - Seminář doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D Religionistika (hlavní), prezenční studium + Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (vedlejší) - Fakulta sociálních studi Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil

Středoškolská soutěž 2020 - Oddělení religionistik

www.studuj.upol.cz Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad Nizozemská filologie Obecná lingvistika Politická analýza a strategie Polská filologie Portugalská filologie Religionistika Ruská filologie Sociologie Španělská filologie Televizní a rozhlasová studia Teorie a dějiny výtvarných umění Ukrajinská filologi historická religionistika See also: dějiny náboženství religionistika Linking entry: historical religious science Conspect: 2 - Náboženství Database: Soubor věcných témat References (2) - Soubor věcných témat (1) - Book Religionistika Olomouc, Olomouc (Olomouc, Czech Republic). 178 likes. Studijní obor religionistika je nově otevřen na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

V oddělení religionistiky, které je součástí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, vznikne během dvou let kognitivní laboratoř pro výzkum náboženství. Olomoucká religionistika se tak stane jedním z mála evroých pracovišť, kde se budou k výzkumu náboženského chování používat nejmodernější technologie RELIGIONISTIKA je srovnávací věda o náboţenstvích a filosofii náboţenství. téměř kaţdá náboţenská skupina kladla odlišný důraz na studium religionistiky. V katolicismu pojímal Kubalík (1984) religionistiku jako dějiny náboţenství. Byl přesvědčen, ţe podoba náboţenství je dána jeho polohou v čase Katedra asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci nabízí doktorské studium v oboru asijská studia (v angličtině i v češtině) studentům humanitních a společenských věd se zaměřením na Asii v rámci těchto širokých témat Religionistika (věda o náboženství) vznikla jako samostatná věda v druhé polovině devatenáctého století. Kladla si především za cíl popsat jednotlivé formy náboženství a vysvětlit jejich existenci. Tuto disciplínu můžeme rozdělit na religionistiku obecnou

Katedra sociologie a andragogik

 1. Konference, která je podpořena Visegradským fondem (projekt: Transformation of populism and nationalism in the V4 countries, ID 21820042), je určena především studentům doktorských studijních programů humanitního zaměření, ale i mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům
 2. Kontakt Místnost: 2.009 E-mail: nikola.medova01@upol.cz, Nika.Medova@seznam.cz Konzultační hodiny Po dohodě emailem Pedagogická činnost Anglický jazyk (ANEN1, ANEN2) Vzdělání od 2017 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Doktorský studijní program, obor: Mezinárodn
 3. Dobrý den, jsem absolventkou oboru Křesťanská výchova na CMTF UPOL (titul Mgr. jsem získala v roce 2014) a nyní dokončuji navazující magisterské studium na FF MU v oboru učitelství historie pro SŠ a učitelství ZSV pro SŠ (Bc. mám z dvouoboru historie - religionistika)
 4. Etika a kultura mediální komunikace, studium na VŠ, nový program, Univerzita Palackého v Olomouci, Etika v médiích, teologická fakulta UP, Olomou

KST/R Religionistika 3 2 + 0 + 0 Zk ZS KST/SN Starověká náboženství 3 1 + 1 + 0 Ko LS KST/ÚK Úvod do křesťanství 2 2 + 0 + 0 Zp ZS KSV/PDŽ Pravidla pro duchovní život 1 1 + 0 + 0 Ko ZS KSV/FILS Filokalie ve slově 1 1 + 0 + 0 Ko ZS KSV/ZPOV Smíření - druhý křest 1 1 + 0 + 0 Ko ZS KSV/ZVDŽ Západní a východní přístup Univerzita Palackého požádala Národní akreditační úřad (NAÚ) o institucionální akreditaci pro 22 oblastí vzdělávání. UP je tak po Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě teprve třetí českou vysokou školou, která žádost podala. Pokud se svou žádostí uspěje, bude moct po dobu deseti let samostatně schvalovat, měnit nebo rušit studijní programy

Religionistika. Spiritualita. Systematická teologi... Teologické texty - s... Veřejné přednášky. Upozornění: Nemáte oprávnění vkládat složky! Přihlaste se prosím! Upozornění: Nemáte oprávnění vkládat složky! Přihlaste se prosím!. KST/R Religionistika 3 2 + 0 + 0 Zk ZS KST/SN Starověká náboženství 3 1 + 1 + 0 Ko LS KST/ÚK Úvod do křesťanství 2 2 + 0 + 0 Zp ZS KSV/TPF Teologie papeže Františka 1 1 + 0 + 0 Ko ZS KSV/LVM Liturgie - vzor modlitby (lex credendi a lex orandi) 1 1 + 0 + 0 Ko ZS KSV/RODZ1 Růst osobnosti v duchovním životě I 1 1 + 0 + 0 Ko Z Ve městě, které bylo po desetiletí centrem pevné hráze socialismu a míru, najednou vyrostla škola, kde se místo marxismu učila religionistika a filozofie, kde byly posíleny hodiny cizích jazyků a navázány přátelské vztahy s obdobnými školami v zahraničí

Katalog studijních programů a oborů Univerzity Palackého. Vážení zájemci o studium, v katalogu níže jsou zobrazeny všechny studijní programy Univerzity Palackého pro akademický rok 2020/2021, na které již momentálně nepřijímáme Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Cyrilometodějské teologické fakulty U 5PSP Ped. a stud. propedeutika Hobzová (4 hod.) 5PA Pedagogická antropologie Šteigl (3 hod.) 5FV Filosofie výchovy Cajthaml (3 hod.) 5ÚPS Úvod do Písma svatého Vlková (5 hod.) 5CDSA Církevní dějiny starověku Pojsl (6 hod.) 5SÚF Stručný úvod do filosofie Dvořák (5 hod.) 5R Religionistika Franc (3 hod.) 5SÚT Stručný úvod do.

Jaký typ studia hledáte? - Katalog studijních program

Kontakt Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci tř. Svobody 26 CZ - 772 00 OLOMOUC tel.: (00420) 585 633 203, nebo (00420) 585 633 49 Souborný katalog - fond Knihovny UP . Katalogy sbírek. Academia film Olomouc (AFO) Academia film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se každoročně koná v dubnu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.Knihovna má ve fondu dokumenty z prvních 49 ročníků festivalu Vítejte na katedře, která připravuje odborníky s profesní způsobilostí v oblasti anglického jazyka. Angličtinu lze u nás studovat v bakalářských i navazujících magisterských oborech. Studenti se mohou vydat cestou, která je zavede do oblastí spojených s lektorstvím a učitelstvím, nebo cestou, která jim umožní uplatnění v mezinárodní komunikaci, překladatelství.

uchazeči bakalářských studijních programů humanitních věd: historie, filosofie, religionistika, gender studies, sociologie,politologie, a oborů příbuzných, mající zájem o problematiku židovských studi

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP v pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 18. ledna 2020, vždy od 8.00 do 14.00, v budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP (Univerzitní 22) religionistika, historie, sociologie, psychologie, didaktiky společenských věd. Důležité termíny data elektronicky na: ksv.upol@seznam.cz. Pokyny pro vypracování příspěvku Rozsah příspěvku musí být 5-15 normostran formátu A4 včetně poznámkovéh Vyučující. RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Miloslav Šerý Poznámka: V roce 2009/2010 předmět není vyučován. Anotace. Tabulka: kurz_id kurz_nazev fakulta adresa 10 Databáze PDF adresa 11 Tvorba WWW PDF adresa 12 Anatomie LF adresa1 133 Religionistika CMF adresa2 Normalizační formy Při normalizaci se postupuje různými fázemi: První normalizovanou formou. Druhou normalizovanou formou. Třetí normalizovanou formou. Boyce Coddovou normalizovanou formou

Studijní program: Religionistika (P0221D100011) Typ studia: Doktorské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 4 Zaměření: Humanitní (Filosofické) Náplň programu/oboru: Doktorský studijní program Religionistika je zaměřen na rozvoj akademického studia náboženství Cílový stav Rekonstrukce třídy Svobody 26. předmětem řešení jsou vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu, hlavně v návaznosti na požadavky infrastrukturních a výzkumných projektových záměrů (jde o projekty: CJV + ERDF migrace, Sociologie, SINOFON, DSP Psychologie, Religionistika, IN ASIA, Migrace Na přelomu roku 2017 a 2018 prošla Univerzita Palackého v Olomouci externí evaluací ze strany Asociace evroých univerzit (EUA). K tomuto hodnocení byla zpracována sebehodnoticí zpráva dle požadované osnovy, k níž byla přiložena řada příloh včetně nejdůležitějších vnitřních předpisů a dalších dokumentů Religionistika (Špiner) KVS/WREL1 Religionistika (Špiner) KVS/WREL1 Religionistika (Špiner) 20. 11. LA2 KVS/WZPR Základy práva (Nováková) KVS/WZPR Irena Smetanová 58 563 5147 irena.smetanova@upol.cz Miluše Martincová 58 563 5148 miluse.martincova@upol.cz Jana Hájková 58 563 5146 j.hajkova@upol.cz Manager studia: Mgr.Pavel.

Katedra divadelních a filmových studií Filozofická fakulta Univerzita Palackého Univerzitní 3 779 00 Olomouc +420 585 633 423 anna.gaborova@upol.c Naše teologická fakulta je již 30 let součástí veřejné vysoké školy - Jihočeské univerzity. Vedle studia teologických disciplín se věnuje také filosofii, křesťanské pedagogice, vychovatelství, sociální práci - a také studiu náboženství. V tomto roce byl otevřen bakalářský program Religionistika jako odpověď na velkou poptávku po solidním vzdělání v. Z Wiki UPOL. Přejít na: navigace, v Paříži obor religionistika, asyrština a hebrejština. (Prosecký, 1999) Po okupaci českých zemí se v letech 1939-40 účastnil přípravy zahraničního odboje ve Francii. Kvůli podezření z členství v KSČ byl následně vězněn ve vyšetřovací vazbě v Paříži a internován v. Religionistika - otevřená věda? Ženy v české religionistice. In Olomoucká religionistická konference, 2. ročník, Olomouc, 20.-21. 9. 2017. 2017. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje; Originální název: Religionistika - otevřená věda? Ženy v české religionistice. a) role náboženství v soudobé společnosti (sekularizace, ekumenismus) a religionistika b) náboženský postoj a jeho vliv na rekreaci c) fenomény poutnictví a náboženské turistiky 19) Rodina a rodinná rekreace a) současné trendy rodinného soužití b) možnosti realizace rodinné rekreac

Členy Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (VR UP) jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost.K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Členství je čestné a nezastupitelné. Pravidla zasedání a způsob jednání určuje Jednací řád VR UP Religionistika (N0221A100004) N0221A100004 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch (B0231A090045) B0231A090045 Bakalářský Prezenční 180 Univerzita Karlova. Ovocný trh 560/5. Praha 1, 116 36. Česká republika. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČO: 00216208 DIČ: CZ0021620 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evroých strukturálních a investičních fondů (ESIF)

Univerzita Palackého v Olomouc

Katedra systematické teologie: Cyrilometodějská teologická

Kontakty na školu. Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc; prorektor.studium@upol.cz; 585 631 111; www.upol.cz; Zaměření: Filozofické, Lékařské, Pedagogické. Usnesení č. 1: AS FF konstatuje, že odložené volby do AS UP tak, jak jsou plánovány v novém termínu doporučeném senátům fakult AS UP (v rozmezí 11. - 22. 5. 2020), nemohou proběhnout regulérně. Vykazují absenci zásad rovného a všeobecného volebního práva tím, že podstatně omezují studentskou volební účast, v případě zahraničních studentů (například ze. forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.) kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete Politologii studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat program jiný, který. Religionistika: KST/R Religionistika: Zimní: Čeština 3 KST/REL Religionistika: KST/REL Religionistika: Zimní: Čeština 3 KST/SE Sakramentologie a eschatologie: KST/SE Sakramentologie a eschatologie: Zimn Religionistika je vidí v jejich kulturních projevech v závislosti na náboženských nebo konfesních tradicích jako otázku komparace [srv. Říčan, 2006]

Kudy k nám: Katedra sociologie a andragogiky

Religionistika - Wikipedi

být (Jan Váně: Religionistika jako profylaxe možných náboženských antipatií nebo jako nástroj preevangelizace?). Ke dvěma již výše zmíněným konferencím je třeba upozornit na akci, která probíhala v době dokončování tohoto sborníku. Ambice Kabinetu interkulturních studií nejlép KOMOROVSKÝ, J. Religionistika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. ISBN 80-223-1535-4. WAARDENBURG, J. Bohové zblízka: systematický úvod do religionistiky. Brno: Georgtown, 1997. 80-902197-1-3. * Pojem konzultace je oficiální označení jednotky výuky v kombinovaném studiu na PdF UP Karlova univerzita, filosofická fakulta, magisterské obory psychologie (1991-1996) a religionistika (1994-1996), doktorský program v oboru dějiny filosofie (1997-2000) Charles University, Faculty of Arts, psychology (1991-1996), religion (1994-1996), Ph.D. program in philosophy (1997-2000) Disertace / Dissertatio VII. Religionistika a filosofie..... 281 Lilla Balazs The history of the Muslim Brotherhood in Western Europe..... 282 Matthew Cierzan Christianity and Aesthetics: a Case Study in the Thought of Johann Georg Hamann..... 293 Ľubica Hromníkov Religionistika. Pět otázek pro Ondřeje Lišku. Filozofická fakulta UPOL Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Slezská univerzita Vysoká škola ekonomická v Praze Inzerce. Inzerce. Inzerce. Již od roku 2000 vám pomáháme s nalezením té správné vysoké školy..

Video: UIS Univerzity Palackého - UIS Univerzity Palackéh

Univerzita Palackého má pět nových profesorek a profesorů

ZÁPIS č. 14/2017. z. porady vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se. konala . dne . 19. prosince. 2017 . od 13:00 hodin v pracovně děkana na DL Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 3 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šanci na přijetí máte mezi 30 a 50 %. Zjistěte aktuální náplně přijímacích zkoušek, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu

uk prf 27 %, mu prf 43,5 %, upol prf 41 %, zČu prf 70,7 % Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory: MU ESF 42,1 %, Policejní akademie 33 Křížkovského 8 771 47 Olomouc tel.: +420 585 631 111 +420 587 441 11

Minimální hranice úspěšnosti 40 Maximální celkové hodnocení 100 Možnost prominutí zkoušky. Ano. O prominutí přijímací zkoušky může požádat uchazeč, který podá v řádném termínu (do 14. května 2021) spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky potvrzení, že během svého studia na střední škole nebo víceletém gymnáziu byl účastníkem okresního či. Systém ASPI - stav k 8.8.2016 do částky 101/2016 Sb. a 24/2016 Sb.m.s. - RA900 111/1998 Sb. - o vysokých školách - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.201 Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění EF16_017/0002425 Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. EF16_017/0002630 Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku Mgr. Dana. 23. 11. Děkan fakulty ocenil vynikající práce studentů i akademiků a nově také přínos k popularizaci vědy . Cenu děkana fakulty obdrželi studenti za vynikající bakalářské, magisterské i doktorské práce

 • Hodnosti policie podle vzdelani.
 • Apps vsb.
 • Kooperativa stav škody.
 • Rns 510 firmware 5274.
 • Meteoradar aladin.
 • Vacushape celulitida diskuze.
 • Shazam online aplikace.
 • Excel ukotvení řádku.
 • Jimi hendrix životopis.
 • Nechce mě.
 • Still management recenze.
 • Kupony ona dnes jaro 2019.
 • Motorka 125 s automatickou prevodovkou bazar.
 • Neschopenka kvuli stresu.
 • Bolest hlavy v lete.
 • Automatické otvírače dveří.
 • Spd eurovolby.
 • Jak pečovat o ležícího seniora.
 • Gelové lepící body.
 • Oppenheimer citat.
 • Kompartment syndrom berce.
 • Zavesne kreslo.
 • Coca cola vs pepsi.
 • Opozdena bolest svalu.
 • Bark bt 290.
 • Vodoměr odečet.
 • Barbara mastroianni.
 • Nitrily.
 • 3d film.
 • Velryby.
 • Atari 800 xl.
 • Office powerpoint template.
 • Spider man homecoming online cz dabing.
 • Obklady uhrineves.
 • Modelarske forum nymburk.
 • Vitamín e na jizvy.
 • Svatý samuel.
 • Belgie měna.
 • Www palubky eshop cz podlahove palubky.
 • El greco wikipedie.
 • Eight below.