Home

Rodokmen pánů z hradce

Páni z Hradce - Wikipedi

Dominia pánů z Hradce: Počátky pánů z Hradce 16.8.2010 Jindřichohradecko - Vedle slavných rodů Rožmberků nebo Schwarzenbergů někdy trochu zapomínáme na neméně slavný a bohatý rod pánů z Hradce, od jehož vymření uplynulo v roce 2004 již 400 let Po vymření pánů z Hradce roku 1604 zdědili Hradec Lucie Otýlie (41505) a její manžel Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Roku 1618 odolal i s městem dvojímu obležení císařským vojskem. Po bitvě na Bílé Hoře však byl Hradec obsazen. Za vlády nového rodu ztratilo sídlo na významu a k žádným významným úpravám. Perla vrcholné gotiky. Páni z Hradce- Zakladatel rodu pánů z Hradce, Jindřich I., byl nejstarším synem Vítka z Prčice.Páni z Hradce patřili k nejvýznamnějším a nejbohatším českým rodům. - Navštívíte-li Jindřichův Hradec, nepřekvapí vás, že největší část svého jmění tito páni prostavěli Dominia pánů z Hradce: Zapadající hvězda rodu 18.7.2010 Jindřichohradecko- Také jediný Jáchymův syn Adam II. zHradce (1549- 24.11.1596) miloval nádheru a okázalé vystupování, které se naučil uvídeňského dvora, kde sloužil a vyrůstal vedle budoucího císaře Rudolfa II Sledujte, jak se rozrůstá díky novým informacím z naší genealogické databáze. Začněte okamžitě - je to snadné a zdarma! Česky. Váš rodokmen zdarma a jednoduše. Zadejte několik málo detailů a pozorujte, jak se Váš rodokmen probudí k životu. Začněte s několika jmény

Jindřich IV. z Hradce - Wikiwan

 1. Rodokmen FamilySearch 950 137 088 záznamů . Geni celosvětový rodokmen 309 837 483 záznamů . MyHeritage, členové 51 529 375 záznamů . Search Connect™ - Vyhledávání podle členů MyHeritage 140.
 2. Oldřich II. z Hradce byl synem Oldřicha I. z Hradce a jeho manželky Marie z Hardeka. Se svým bratrem Otou svědčil roku 1281 na listině Jindřicha z Rožmberka, a roku 1282 na jeho další další listině. Po návratu Václava II. do Prahy se Oldřich přidal na stranu svého příbuzného Záviše z Falkenštejna
 3. Ve svém rodokmenu mám zhruba 2800 osob. Patří mezi ně i různé osobnosti společenského, vojenského či uměleckého života. Například rytíř Tomáš Jan František Štěpánek z Tourova, polní zbrojmistr Emanuel baron Merta či Georg Widmann, dvorní malíř pánů z Rožmberka a pánů z Hradce, říká Štěpánek
 4. Autor se znovu vrátil do jižních Čech, tentokrát s přesahem hlavně na jižní Moravu, aby popsal zrod, rozkvět, ale i zánik nejslavnějších rodů spojených s regionem: pánů z Hradce (jedné z větví pánů z Růže), jejich nástupců Slavatů a pak Czerninů, ale také Krajířů z Krajku a dalších, včetně jejich sídel, a to i v Praze, Vídni a na dalších místech.
 5. 02.07.2013 18:14. Rod pánů z Lipé je jednou z mnoha větví mocného rozrodu Ronovců, z něhož pocházeli též páni z Lichtenburka, páni z Dubé a jiné rody, které všechny měly v erbu dvě černé zkřížené ostrve na zlatém štítě. Za jejich společného prapředka je snad možné považovat Chvala, o němž se zmiňuje autor staročeské rýmované kroniky, že na.
 6. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye

Rodokmen pánů z Hradce - Wikiwan

Nechte si sestavit rodokmen nebo analyzovat vaše DNA. Prozkoumejte historii svého rodu, poznejte své geny a odhalte, kde přesně se vzala vaše jedinečná osobnost. Průměrné hodnocení využitých nabídek z kategorie Rodokmeny a DNA je 4,4 z 5 hvězdiček Žáci si prohlédli předměty a listiny z doby renesance, manažeři jednotlivých skupin vypracovali podle vystavené předlohy rodokmen pánů z Hradce. Ten byl později srovnán s rodokmeny českých královských rodů a panovníků té doby. Děti si ke každému rodokmenu nalepily erby, které vyhledávaly na internetu

1621 - poprava 27 českých pánů (vůdců stavovského povstání) na Staroměstském náměstí 1827 - koněspřežná železnice z Českých Budějovic do Lince - první na evroém kontinentu 1866 - bitva u Hradce Králové - největší a rozhodující bitva prusko-rakouské války, drtivá porážka Rakouska Na rožmberský rodokmen navázali jejich dědicové Švamberkové. Velkou pozornost mu věnoval také hrabě Vilém Slavata z Chlumu a Košumberku, který se sňatkem s Otýlií z Hradce roku 1602 stal dědicem pánů z Hradce (vymřeli po meči roku 1604)

Dominia pánů z Hradce: Počátky pánů z Hradce

Od pánů z Hradce se později oddělili páni ze Stráže s modrou ve zlatém a od nich páni z Ústí, kteří podle pověsti měli černou růži ve zlatém poli. Zelená růže pánů z Krumlova sice není doložena, ale kronikář Beneš Krabice z Veitmile o ní hovoří ve spojení se Závišem z Falkensteina (10503) (hic arma sunt rosa. Rodokmen. Nejjednodušší genealogický výstup, který uvádí předky výchozí osoby (tj. tzv. střena) pouze po otcovské linii. Drslavici (páni z Rýzmberka, z Dobrušky, z Opočna, Černínové z Chudenic, atd.), Vítkovci (páni z Rožmberka, z Hradce, z Landštejna, ze Stráže, z Ústí) Bludovci (pání ze Šumvaldu, ze. Renesanční sídlo pánů z Hradce Autor: Eva Lukášová ; Věra Smolová Autorky knihou prezentují v širokých souvislostech dva pozdně renesanční soupisy vnitřního vybavení zámku Jindřichova Hradce, významné rezidence jednoho z předních českých šlechtických rodů této doby sledovatelný rodokmen začíná v roce 1358. rodokmen: CZERNINOV kde spojil archivy pánů z Hradce, pánů Slavatů z Chlumu a z Košumberka a rodinný archiv svého rodu, kterýmžto sloučením povstal po třeboňském největší soukromý archiv v Čechách. Vedle toho byl muž lidumilný a štědře obětavý Rodokmen Vítkovců je následující. Vítek I. z Prčice (?-1194) + ? → zakladatel Vítkovců. Jindřich Vítkovic z Prčice a Hradce (?-1237) + ? → zakladatel pánů z Hradce. Vítek z Hradce (1218-1259) Sezema z Kosové Hory (po 1218-asi 1259)+ ? z Řečic

Adamovo stavení: s průvodcem, 50 min./okruh, nejvíce 45 návštěvníků (reprezentační pokoje pánů z Hradce, Slavatů a Černínů s poukazem na historii těchto tří významných rodů a jejich obrazová galerie, dochované renesanční interiéry pánů z Hradce, část černínské sbírky obrazů) Gotický hrad a Interiéry 18.-19. Autor se znovu vrátil do jižních Čech, tentokrát s přesahem hlavně na jižní Moravu, aby popsal zrod, rozkvět, ale i zánik nejslavnějších rodů spojených s regionem: pánů z Hradce (jedné z větví pánů z Růže), jejich nástupců Slavatů a pak Czerninů, ale tak 3. Rodokmen historicky doložených Přemyslovců. 1 Mojmírovci (modrá), Přemyslovci (červená) a Slavníkovci (zelená) 2 a jejich vzájemný příbuzenský vztah (ostatní Slavníkovi synové nejsou uvedeni jen z prostorových důvodů). Že Rostislav byl Svatoplukovým strýcem, je doloženo prameny (Fuldské anály k roku 869, 870, 871 a Kristián, kap Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanent lin

páni z Hradce - Kronika pochodu Krajem pětilisté růž

Rodokmen rodu. text. Rodová sídla. stav svobodných pánů (1629), panský stav starožitných rodů (1646), historicky ověřený Wratislav získal v polovině 15. století statek Mitrovice u Sedlčan a pomáhal Oldřichovi z Hradce v odboji proti Jiřímu z Poděbrad, který uvěznil Oldřichova otce.. Ahojky, zajímám se o historii Jihočeského kraje, ale nenacházím žádné informace o panství pánů z Hradce. Už vím, že vládli Jindřichův Hradec (samozřejmě), Třeboň i Telč, ale co další? Máte nějakou mapku? Předem děkuji Rodokmen. Vítkovci se zlatou růží Počátky rodu pánů z Hradce jsou spjaty s legendárním dělením majetku Vítkovců, kdy historicky nejstarší člen rodu získal do erbu zlatou růži. Na pranýři. Otrokářská velmoc Rozmach přemyslovského státu za vlády Boleslava I. umožnil především obchod s otroky Vítkovci - starý český rod, za zakladatele je považován Vítek I. z Prčice, ale nejspíše je rod mnohem starší Ten rozdělil majetek mezi 5 syn . jeden byl nemanželský a ti založili rody rod pánů z Hradce, vymřel 1604. rod pánů z Krumlova, vymřel 1302. rod pánů z Rožmberka, vymřeli 1611

Rodokmen Rodokmen dle Josefa Plcha, kterým se řídím v rámci rekonstrukce osoby Pavlíka ze Sovince Z knihy Páni ze Sovince, Dějiny rodu moravských sudích, PAPAJÍK David. Obrázky vás po kliknutí přesměrují na větší. Chronologický přehled* 1368 - první zmínka o Pavlu ze Sovince. Pavel zapisuje věno své manželce Kláře z. Uvítám jakékoliv informace o genealogii rodu Holíků z Bořeňovic u Benešova a okolí. Též mám zájem o informace týkající se Pánů z Drachkova. (13.,14. a 15. století). -----Autor: Ivo Sperat Zadáno: 28. 5. 2002 Příjmení: Pawletz, Kořínkov Rodokmen pánů z Eggenberka Rodokmen pánů z Krumlova Rodokmen pánů z Rožmberka Rodokmen pánů ze Schwarzenberku Rodokmen Vítkovců S Scéna z představení divadelního ochotnického souboru Českokrumlovská scéna, Nebe na zemi Schwarzenberský rodokmen, celek Schwarzenberský rodokmen, detail s pohledem na Schwarzenberské državy. Rodokmen. Začněte se svým Asi již v mladší době kamenné vedla Nepasicemi stezka z Hradce Králové do Třebechovic. Po lidech, kteří po ní chodili, nalezly se v Nepasicích a Blešně ztracené kamenné nástroje. Po vypálení kláštera Orebity v r. 1420 se Jílovice dostala do držení pánů z Opočna, později Trčků z.

Krajířové z Krajku (89) Dominium pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů (90) Bibliografie Jiřího Zálohy (92) Genealogická poznámka k publikaci Milana Šandery Páni z Dobrušky a z Opočna (93) Státní oblastní archiv Trutnov - Den otevřených dveří 16. září 2010 (95 Zpráva o objevu fresek s erbem pánů z Hradce v Jindřichově Hradci na domě v Mlýnské ulici. Autor upozorňuje na nutnost restaurace. PP . 1854 Sedlák, Vladimír Jan: Erbovní vývod v kostele ledečském. GHL, 1971, č.14, vložka, obr.e. na s.8. Výklad o příbuznosti rodu z Hradce k rodům z Lomnice a z Říčan. (v. záznam 1008) PP. Rodokmen pánů z Hradce. Rodokmen pánů z Hradce a nejbližších příbuzných. Nový!!: 1312 a Rodokmen pánů z Hradce · Vidět víc » Rotunda svatého Vavřince. Rotunda svatého Vavřince je zaniklá románská rotunda a po rozšíření také kostel v Praze 1 na Starém Městě, na jehož místě dnes stojí kostel sv. Anny Zde také při studiu materiálu z doby vlády pánů z Hradce na Hluboké vznikl Teplého spisek O Zbudovských a o sedláku Kubatovi odtudž (1920) — Teplý došel k závěru, že historický Kubata zemřel jako zasloužilý rychtář pánů z Hradce Dvojice podobizen manželů z Hradce (T01397 a T01398) Náhrobky z Krasíkova (KL898) za člena rodu pánů z Hradce (JH01222) Vilém z Rožmberka (CK6711) Paridův soud (CL04131) Císař Rudolf II. (TR701) Rodokmen Hohenzollernů (CK7354) Dělení Růží - praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví (TO1101).

Sídlo mocného rodu pánů z Hradce - Deník

Dějepis | ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Dominia pánů z Hradce: Zapadající hvězda rodu

První zpráva o Žehrovicích je z roku 1045, kdy byl maqjitelem břevnovský klášter. Dle Žehrovic se psala jedna z větví pánů z Kolovrat. Po roce 1456 zde sídlil Mikeš ml. z Kol., hejtman kraje Slnského kraje a půlkrabí hradu Karlštejna. V Žehrovicích se setkávají dvě rodiny. Jedna původem z Družce a jedna z Prahy Jindřichův Hradec, RA pánů z Hradce, inv. č. 65 (50). Foto: ©Bohumír Němec 2007. / Rodokmen pánů z Dobrušky a z Opočna 159 / Pečeti pánů z Dobrušky a z Opočna 160 / Seznam zkratek 163 / Prameny a litaratura 165 / Seznam příloh a vyobrazení 174. Dvory velmožů s erbem růže : všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. Praha : Mladá fronta, 1997. 315 s. ISBN 80-204-0651-4. BŮŽEK, Václav, a kol. Světy posledních Rožmberků. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 790 s. ISBN 978-80-7422-092-. BŮŽEK, Václav, a kol Není tudíž divu, že když r. 1448 vzplanula válka v Čechcách mezi stranou národní, v jejímž čele byl pan Jiří z Poděbrad, a stranou katolickou pod Oldřichem z Rosenberka a Oldřichem z Hradce, kněz Bedřich nadržoval straně katolické a v té válce statečně si vedl, maje při sobě bratra svého šimona ze Strážnice a.

Dvojice podobizen manželů z Hradce (T01397 a T01398) Náhrobky z Krasi'kova (KL898) za člena rodu pánů z Hradce (JH01222) Vilém z Rožmberka (CK6711) Paridův soud (CL04131) Ci'sař Rudolf II. (TR701) Rodokmen Hohenzollernů (CK7354) Dělení Růží - praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví (TO1101). Rodově pocházel z rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad. Jeho předkové se v době husitských bouří přidali jednoznačně na stranu husitů a tím i Jana Žižky z Trocnova. Otec Jiřího z Poděbrad Viktorín Boček z Kunštátu patřil k jasným přívržencům orebského svazu husitů, později známého jako svazu sirotků

Rodokmen Můj rodokmen, jednoduše a zdarma - MyHeritag

Rodokmeny - MyHeritag

Stavba středověkého hradu je spjata se jménem Jindřicha Vítkovce, zakladatele samostatné Vítkovské odnože pánů z Hradce. Za Adama II. z Hradce proběhla pod vedením Baltazara Maggiho a dalších italských stavebníků radikální přestavba hradu na reprezentativní zámek podle vzoru paláců italské renesance Mikuláše v témž Menším M. P., oddán v domě Jeho Milosti pana Jaroslava z Smiřic při přítomnosti jich milostí pánův, pana Adama z Hradce, nejvyššího purgkrabí Pražského, pana Joachyma z Hradce syna páně, pana Oldřicha Felixa z Lobkovic, Jeho milosti císařské komorníka, pana Adama mladšího z Valdštejna, JMC. V posledních letech se kromě toho věnuje i historii české a moravské šlechty (Jihočeské dominium, Liechtensteinové, Historie a sídla knížecího rodu, Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů, Šternberkové, Encyklopedie šlechtických rodů, Kolowratové, Lobkowiczové a Schwarzenbergové Vladykové z Kosmáčova - to je jiný rod. Několik měšťanských rodů z Klatov, Jindřichova Hradce ( Čechovi ) a Domažlic dostaly stejný erb a přídomek z Kosmáčova ve druhé polovině 16. století. Jindřichův Hradec je pro mě bohužel poněkud z ruky . Bydlím ve Zlíně

Jan Žižka z Trocnova. Hry. KK-Koleje. Virtuální muzeum akčního filmu, Matriky.online, Šlechtický rod Pánů z Hradce / de Novo Domo, Tvorba rodokmenů a rodové historie - Mgr. Eva Větrovská, Rodokmen šablony, Rodokmeny pro Vás, Historie Rodu, Přemysl Otakar II., Vilém z Rožmberka,. Třeštice byla již ve XIV. století jednou polovicí svou v majetku pánů Hradeckých na Telči; r. 1385 pustil Kadolt z Hradce díl ten v majetek bratru svému Heřmanovi. K r. 1448 zapsán prodej lánu a dvou luk malířem Janem Wildreichem z Brna jakémus Matějovi Platzerovi z Rantířova Drijverová Martina: Příběhy z hradů a zámků . Celkem 14 příběhů inspirovaných českými, francouzskými, norskými, litevskými, kazašskými i jinými pohádkami nabízí dobrodružné, napínavé a poutavé vyprávění o zakletých princích, větrných královstvích, kouzelných píšťalkách, devítihlavých obludách, ale také o nejkrásnějším místě na světě Z rodu Kolowratů pocházely desítky významných osobností, které se zapsaly do českých i středoevroých dějin. Patří mezi ně např. Hanu š II. Libštejnský z Kolowrat, voják a později duchovní, který vyhlásil roku 1469 papežskou klatbu nad králem Jiřím z Poděbrad, významný politik jagellonského období Albrecht II

Oldřich II. z Hradce - Wikipedi

Rodokmen pánů z Hradce a nejbližších příbuzných. Martin Uher spol s r. Rune Gustafsson 1. RwandAir je národní rwandský letecký dopravce, který provozuje lety do jižní a východní Afriky a Roger trafton bisexuální brzy započít lety do střední Afriky Pohřeb Viléma z Rožmberka, vypravený z Pražského hradu - po dvou měsících, kdy byl mrtvý velmož vystaven v kostele svatého Jiří a střídala se u něho nepřetržitě stráž českých pánů a zemanů - to nebyla pouze oficiální daň úcty českému místokráli. Byla to událost, jíž se účastnila a kterou sledovala celá země Rodokmen aneb všichni z mé rodiny Roku 1894 dne 5. října byl jmenován velitel 9. korpusu manévrů u Hradce Králové, r. 1896 u Jičína, r. 1897 u Sobotky a r. 1898 u Horní Bouč. a dlouholetou činnost v armádě byl dne 1.6.1899 císařem Františkem Josefem I. nobilitován do stavu svobodných pánů (freiherr, baron) Sledovatelný rodokmen začíná roku 1358. V této době zároveň došlo k dočasnému ústupu rodu z politické scény, rod zchudl a přežíval jen v Chudenicích až do konce 15. století, kdy se rozdělil na několik větví. Některé z nich (například radnická nebo tasnovická) záhy či později opět zmizely Fanda Ledl je na Facebooku. Přidejte se k síti Facebook a spojte se s uživatelem Fanda Ledl a dalšími lidmi, které znáte. Facebook dává lidem příležitost..

Okno do minulosti: Čechy pohltilo hledání vlastních kořenů

↑ Mladoňovice pak získal Jindřich z Hradce a v roce 1349 mu léno potvrdil Karel IV. Snad v této souvislosti pak držel majetky u Mešovic a Korolup. Později ale léno Mladoňovice ve spojení s pány z Hradce zmíněno není. V polovině 14. století vedli také spor o hrad Cornštejn s Lichtenburky z Bítova V knize se nácházejí četné přílohy: rodokmen, popis erbu Bubnů, pověst o Bubnech, opisy důležitých listin a výtahy z různých knih, kde je psáno o Doudlebech. Zajímavý je seznam vyznamenaných válečných veteránů z let 1812-1814 a seznam doudlebských a příkazských občanů, kteří se vystěhovali do Ameriky rozrod = rodokmen - zachycuje Balbín husitství neodsuzuje, váží si jejich vítězství -> zastřený protest proti popravě 27 českých pánů Nepravdu psáti jsem se nenaučil, pravdu psáti se neodvažuji. Václav Vladivoj Tomek - pocházel z Hradce Králové. Primus Nicolai I. 29. 1396 dne 2. června Puota z Častolovic starší p. se př. ú. P., že paní Annu, ženu Puty mladšího, syna svého, s jejím se vším věnem totižto se dvěma tisícoma a s puol osmem stem kop grošů praž., ježto měla na dědinách v Skuhrově, tak jakožto se ve dskách zemských plněji záleží, na jiné na své dediny, na ten jistý Skuhrov hrad a na město.

Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů Dumknihy

Kobylkové z Kobylího - rodokmen: gazan. 6. 6159. 18 říj 2018 08:39. mmac. Šlechtické predikáty [ Přejít na stránku: 1 Páni z Hradce [ Přejít na stránku: 1... 6, 7, 8] Hugo z hor. 156. 42803. 02 zář 2014 14:41 20897. 04 kvě 2014 18:51. Ježek. Moravský rod pánů ze Žerotína (Žirotína),lev na trojpahrbku: Ježek. 12. K rodopisu pánů z Pernštejna Několik poznatků z badatelské práce are: M. Jeršová, Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec, 1937 Rodopis v bibliografii Jindřichova Hradce Rodokmen J. Vrchlického z pera F. Dražana v Lidových listech 15. 8. 1943 Rod básníka J. Vrchlického ve studii dr. K. Poskočil

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Dobrý den, zajímal by mne původ příjmení Hradecký. Tuším trochu, že pochází z oblasti Praha východ - Stará Boleslav - Liberec - Trutnov. Také jsem se dočetla, že se jedná o potomky pánů z Hradce. Což by asi odpovídalo. Můj dědeček kterého jsem nepoznala nikdy zde měl chalupu a bratrance a ti tu mají také potomky Byly to rody pánů z Hradce, pánů z Krumlova, pánů z Rožmberka a pánů z Landštejna. Každý z těchto slavných rodů měl v erbu pětilistou růži. Rod pánů z Hradce měl ve znaku zlatou růži na modrém poli, rod pánů z Krumlova nosil ve znaku zelenou růži na stříbrném poli Edici deseti nejstarších urbářů vydal před více než sto lety J. Emler a zahrnuje urbáře pražského biskupství z r. 1290, kláštera v Roudnici z r. 1338, kláštera v Pohledu ze 14. stol. chotěšovský urbář z r. 1367, ostrovský z 1388, pražského arcibiskupství po r. 1390, břevnovský z r. 1406, strahovský z 1410. Husitství a reformace česká (III. díl - Husitská revoluce I: doba Žižkova) Ve znamení kalicha (1415 - 1419) (Marek Zelenka) Husova potupná smrt na církevním koncilu v Kostnici byla tragickým vyústěním mnohaleté snahy českých reformátorů o prezentaci reformních požadavků na velkém mezinárodním plénu. Poprava betlémského kazatele se stala zároveň symbolickým.

Dne 18.května 1858 byla železná dráha z Pardubic do Hradce a dne 20. května 1858 z Hradce do Smiřic a Josefova předána, a tak zkušební jízda zdarma pro pány předvedena. Dne 31.května jel vlak prvně z Pardubic až do Králové Dvora, a pak každých 8 dnů o jednu stanici dál až do Liberce. Zpěvácký spolek Hanka Drha z Dolan byl z rodu Pražmů z Bílkova, staré šlechty užívající ve znaku dva zlaté jelení parohy s kusem lebky na modrém štítě. Roku 1446 koupil týž Jan Drha z Dolan a Kněžic Rudolec, Lidéřovice, Markvarec, držel zboží v Němčicích, Vilémči aj. Byl v letech 1428-1446 služebníkem pánů z Hradce 2. vydání obsahuje nově kompletní rodokmen Schwarzenbergů v Čechách a tři deklarace české šlechty z let 1938 a 1939 v plném znění. Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku Vymírání starých česko-moravských panských rodů (z Rožmberka, z Hradce, z Boskovic) ukazuje už na konci 16. století ke zlomu, který se transparentně manifestoval po porážce stavovského povstání v Obnoveném zřízení zemském. Karel von Liechtenstein (1569-1627) [STLOUKAL 1912; HAUPT* 1983; zajímavé deníkové záznamy o.

Z uvedených zemských pánů měl Menhart z Jindřichova Hradce a Hynek Ptáček z Pirkštejna seděním na Ratajích v Posázaví v Čechách statky také na Moravě (i Olomoucku) a byli proto počítáni k pánům moravským. Proto také oba přivěsili své pečeti k brněnskému lantfridu ze dne 9. září roku 1434 (Archiv český X. 250) Valdštejnové (často psáno Waldsteinové) jsou starý český šlechtický rod, větev markvartického rozrodu, jejíž jméno je odvozeno od hradu Valdštejn.Valdštejnové zastávali po celé generace mnoho významných postů ve správě země a vlastnili statky po celých Čechách, mj

JUŘÍK Pavel: Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů. Praha Libri 2010, s. 211-336 HALADA Jan: Lexikon české šlechty : Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. Praha Akropolis 1992, s. 37-38 KALISTA Zdeněk: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic, Praha 193 Ze starších majitelů pivovaru, kterých se vystřídala celá řada, stojí za zmínku Jan z Chlumu, který byl zřejmě současníkem mistra Jana Husa a Adam Budovec z Budova, což byl otec Václava Budovce z Budova, který byl jedním z 27 českých pánů, popravených dne 21.června 1621 na Staroměstském náměstí Od poloviny 14. století se Kolinec stává manstvím pánů z Velhartic. Prvně se jako manské městečko uvádí v roce 1371. Od té doby Kolinec spojuje své osudy s Velhartickým hradem 15.-19. století . Na velhartickémhradu se do roku 1506 vystřídali jako majitelé páni z Velhartic, Hradce a Rýzmberka

 • Kooperativa stav škody.
 • Kam na maliny brno.
 • Oc frýda escape room.
 • Velička pekařství.
 • Startup napady.
 • Minecraft download.
 • Koktejly bohemia sekt.
 • Realizace trávníků.
 • Sesta nemoc nizka teplota.
 • Správce facebooku.
 • Dynamické vyvažování kol.
 • Šikmá střecha.
 • I man.
 • Regionální geografie definice.
 • Měření úsťové rychlosti airsoft.
 • Vantaa.
 • Sony hdr as50 action cam.
 • Santa park.
 • Podumyvadlová skříňka.
 • Allianz cestovní pojištění sleva.
 • Pečené sele divočáka.
 • Ovečka jede objevovat svět.
 • Most kraj.
 • Jmena v kalendari.
 • Knizka o nocniku.
 • N konektor.
 • 40tt diskuze.
 • Windows essentials 2015.
 • Joga pro otehotneni.
 • Vlastnosti složky windows 7.
 • Černá ocel.
 • Objektivistické paradigma.
 • Výroba kornoutu na zmrzlinu.
 • Domy chaty a chalupy na prodej ceske budejovice a okoli.
 • Tyčový vysavač rowenta rh8812wh.
 • Zimní pneumatiky suv test.
 • Country píseň zuzana.
 • Dole v dole sokolov.
 • Indicky pozdrav.
 • Zábavné auto do 150 000.
 • Nepravidelné galaxie.