Home

Fyzika tělesa a látky

 1. erálka.
 2. Fyzika pro 6.ročník - látky a tělesa Mgr. Pavel Resler (2.5.2006) 1. Zatrhni kapalná tělesa. olej, mléko, voda, nafta voda v sudu, olej, benzín voda v láhvi, mléko v krabici, benzín v kanystru šťáva, nádrž s benzínem, limonáda. 2. Zatrhni plynná tělesa. kyslík v bombě, vzduch v míč
 3. 6. třída - Tělesa a látky Co je těleso, co je látka Těleso Těleso je osoba, zvíře, rostlina a věc, která má určitý tvar, rozměry a nachází se na určitém místě. Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Některá tělesa mohou mít jednoduchý tvar, jiná mají tvar složitý
 4. Tělesa - veškeré věci nacházející se kolem nás (žába, křeslo, sněhulák, váza, ) Tělesa jsou z různých látek. Látky: a) pevné - sklo, dřevo.

Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku - tělesa a látky. Očekávaný výstup: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Test z fyziky - tělesa a látky.ppt HANZELÍN, Zdeněk. Fyzika - test z fyziky - tělesa a látky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online. 6. Rozděl látky a tělesa podle skupenství: 7. Rozděl na tělesa a látky a napiš skupenství: 8. V seznamu látek vyznač červeně látky pevné, modře látky kapalné a žlutě látky plynné. uhlí olej ocel vzduch vod Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Tělesa, látky Příklady pevných těles: Příklady kapalných těles: Příklady plynných těles: Tělesa jsou z různých látek, mají proto různé vlastnosti. Látka (materiál tělesa) je složena z částic nepatrných rozměrů LÁTKY A TĚLESA. Chemie 8. ročník. Všechny předměty kolem nás jsou tvořeny látkami (a tedy i částicemi) - nazýváme je tělesa. Tělesa mají různý tvar, barvu, objem i funkci. Zkoumáním vlastností a pohybu těles se zabývá fyzika. LÁTKA. je to, z čeho se tělesa skládají např. dřevo, voda, železo atd 6. třída - Tělesa a látky Vlastnosti kapalin, plynů a sypkých látek Vlastnosti látek v kapalném skupenství Jsou tekuté - pokus - jak se dostane voda do vázy, do sklednice nalijeme ji tam Hladina je vždy vodorovná - pokus - do sklenice dáme vodu a obarvíme hypermanganem, aby byla vidět

Fyzika pro 6.ročník - látky a tělesa - fyzika711.c

Fyzika 6. třída - látky a tělesa Materiál nabízí procvičení dělení na látky a tělesa, přiřazení látek k tělesům, určení skupenství Stupeň: Základní 2. stupe STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK 1. LÁTKY A TĚLESA STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK 2. STAVBA LÁTEK LÁTKY (tělesa) se skládají z částic: atom - nejmenší částice látky molekula - složena z jednoho nebo více atomů ATOM MOLEKULA Podle uspořádání atomů v molekule dělíme látky na: Stavba atomu Podle počtu protonů v jádře rozeznáváme prvky: STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK Vlastnosti. Stručně fyzika základní školy. Prohledat tento web. Učivo zákl. školy. Vlastnosti látek a těles - jsou vyrobeny nebo se skládají z nějaké LÁTKY. Látky - jsou materiály, ze kterých jsou tělesa vyrobena; - mohou mít různou formu = skupenství. Některá tělesa se skládají z menších těles (auto - součástky). Lze nakreslit tělesa: míč, kladivo, skleněná deska, vzduch v láhvi, krabice, voda ve sklenici, auto, květina. Tělesa se od sebe liší velikostí, tvarem, barvou, hmotností, teplotou, = vlastnosti těles. Fyzika zkoumá vlastnosti těles a jejich pohyb

Tělesa a Látky

 1. FYZIKA - 6. ročník 1_Látka a těleso 14_Magnetizace látky - děj, kdy se z tělesa z feromagnetické látky stává vlivem vnějšího magnetického pole magnet magnetizace trvalá - těleso je z mag. tvrdé oceli (výroba magnetů) magnetizace dočasná - těleso z mag. měkké ocel
 2. zápis č.2 1..doc zápis č.3 2.vlastnosti skupenstvÍ.doc zÁpis Č.4 3.vzÁjemnÉ pŮsobenÍ tĚ
 3. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 6. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva)
 4. Fyzika je věda, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, přírodních sil, Charakteristika: Teplota je fyzikální veličina, která popisuje tepelný stav látky nebo tělesa. Označení veličiny: Ve fyzice jí zastupuje písmeno t
 5. Prezentace seznamuje žáky s pojmy látka, těleso; s informacemi o pevných, kapalných a plynných látkách, změnách skupenství látek. Obsahuje obrázky, videosnímky pokusů, test znalostí s řešením

okenÍ tabule a kÁdinka jsou takÉ rŮznÁ tĚlesa,jsou vŠak z tÉŽe lÁtky,ze skla. tĚlesa okolo nÁs jsou ze dŘeva, ze skla,z oceli, z gumi. dŘevo,sklo,papÍr,ocel guma,voda,vzduch jsou rŮznÉ lÁtky. tĚlesa jsou z rŮznÝch lÁtek. znÁme tŘi lÁtky pevnÉ,kapalnÉ a plynnÉ Fyzika - test z fyziky - tělesa a látky Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku - tělesa a látky. Očekávaný výstup: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Test z fyziky - tělesa a [ Fyzika na Vltavě pro přátele fyziky nejen základní školy Skupenství látky označuje, jak pevné jsou vazby mezi částicemi jenž tvoří látku. Látky se mohou vyskytovat ve 4 různých skupenstvích: - PEVNÉ - mezi částicemi panují velmi pevné vazby. - KAPALNÉ. Jde o procvičování probrané látky v hodině fyziky. Nahrát DUM. DUMy. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 914x. 1* Tělesa a látky - 6. ročník. Jde o procvičování probrané látky v hodině fyziky. Stupeň: Fyzika Hudební výchova ICT koord., metodik, správce Informatika. FYZIKA 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768. Úloha č. í Doplň tabulku: Těleso Látky Okenní tabule Guma Kniha Žula Pneumatika Plast Skříň Voda Jehla Ocel Skála Sklo Kryt mobilu Hlína Tělesa a látky Author: Owner Created Date: 7/21/2013 10:30:07 PM.

Fyzika - test z fyziky - tělesa a látky - Školáci

některé látky mohou být jen v jednom, popř. dvou skupenstvích - např. dřevo - dříve než by se přeměnilo na kapalinu, shoří. Tělesa, což jsou předměty, které nás obklopují, mají různý tvar a barvu, se skládají z látek různých skupenství FYZIKA Látka a t ěleso - PL 6. ro čník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Homogenní a nehomogenní látky. Rozlišujeme látky homogenní (sourodé, stejnorodé), u kterých se vlastnosti (např.barva, hustota, teplota) v celém objemu tělesa vůbec nemění (nebo - v případě kontinuálního homogenního tělesa, jímž je například sloupec vzduchu od povrchu Země do stratosféry - se mění plynule), a látky heterogenní (různorodé, nestejnorodé. Zs-fyzika. josef.koumar@centrum.cz. Úvodní stránka > LÁTKY A TĚLESA. LÁTKY A TĚLESA. Všechy předměty a věci kolem nás můžeme ve fyzice nazvat souhrným pojmem TĚLESA. TĚLESO je například židle, stůl, auto, ale také sklenice vody, láhev piva atd V tomto seznamu se zobrazují soubory tvořící samotný učební materiál. Do Úložiště jsou přijímány pouze materiály v běžně používaných formátech, ke kterým existují volně stažitelné prohlížeče

5.6.1 Vzdělávací obor - Fyzika - Látky a tělesa. F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí. LÁTKY A TĚLESA Chemie 8. ročník. Všechny předměty kolem nás jsou tvořeny látkami (a tedy i částicemi) - nazýváme je tělesa. Tělesa mají různý tvar, barvu, objem i funkci. Zkoumáním vlastnostía pohybu tělesse zabýváfyzika. LÁTKAje to, z čeho se tělesa skládají např. dřevo, voda, železo atd. Některá tělesa se. Tělesa a látky • Tělesa = věci, kterénás obklopují •Rozeznáváme u nich barvu, objem, tvar, lesk, teplotu vlastnosti tělesa • Tělesa mohou být: •Pevná(lavice, mobil, pero, auto) •Kapalná(mléko v láhvi, dešťovákapka) •Plynná(vzduch v pneumatice či míči) Tělesa jsou z různých látek FYZIKA LP- látky a tělesa 6. ro čník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Tělesa jsou věci, které nás obklopují. Mají různé vlastnosti, liší se například tvarem, objemem, hmotností, barvou, Jsou vytvořena z různých látek

rotaci tělesa kolem osy, která je pevná jak v prostoru, tak vůči tělesu. Nejdříve se ale podíváme, jak vůbec popsat rozložení látky v tuhém tělese a na to, jak pro tuhé těleso počítat veličiny jako celková hybnost, celkový moment hybnosti a další FYZIKA 6. RO ČNÍK Školní rok 2014/2015 . 1. VLASTNOSTI LÁTEK A T tělesa na jejím povrchu, ale i na všechna t ělesa v jejím okolí, nap ř. letadlo, družice atd. Okolo Zem ě se vyskytuje Látky složené ze stejných molekul jsou slou. F6 - zápis (Tělesa a látky) zpět. Tělesa a látky . TĚLESA - jsou předměty, které nás obklopují (jsou různých tvarů, velikostí, barev atd.), např. kolo, míč LÁTKY - jsou z nich vyrobena a složena tělesa. (jsou ve skupenství pevném, Fyzika 6. ročník. aktuality Fyzika 6. ročník 1.1.1. Tělesa a látky . Tělesa - barva, tvar, objem, délka, hmotnost, pevnost, pružnost, . Vlastnosti těles - zjišťujeme našimi.

Látky a tělesa 900150 Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Vzdělávací tabulky Celoroční opakování z fyziky. Didaktické hry Fyzikální veličiny. Interaktivní pexesa. Já chodím do 7 třídy jednou jsem sem šla a pomohlo mi to dostala jsem jedničku ale tetka jsem sem šla po druhé a pokusila jsem se přelouskat tělesa a látky - fyzika ale děkuju moc mi to pomohlo při první velké prověrc 1 1.4.3 Tělesa a látky Předpoklady: Pom ůcky: kousek ledu, voda, va řič, vosk, cín, páje čka Př. 1: Přečti si text v učebnici na stran ě 10 a 11.Ud ělej si krátké poznámky. Vy řeš si zadané úkoly. Těleso je v ěc, která se nachází na ur čitém míst ě, má tvar a rozm ěry Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky. Označuje určitou část prostoru, která je nějakým způsobem ohraničena, a která obsahuje látku. Podle skupenství látky se rozlišují pevná tělesa, kapalná tělesa a plynná tělesa Fyzika - Látka a těleso. Sada je určena pro žáky 6. (Tělesa) a 8. ročníku (Skupenské přeměny). Po obsahové stránce je průřezem daného učiva. Prostřednictvím interaktivní tabule provází žáky výkladem základních pojmů, vede je při provádění prvních fyzikálních pokusů a měření

Fyzika 6. třída - látky a tělesa - Fyzika - Základní 2 ..

Látky a tělesa 1 3. 3653 4. 3648 5. 3736 6. 3657 7. 3652 8. 3654 9. 3649 10. 3656 11. 3651 12. 3737 11.8.2016 23:03:10 Powered by EduBase Předmět: Fyzika Tematický celek: Látky a tělesa Téma: Fyzikální veličiny - délka, hmotnost, objem, hustota, čas Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 6. ročník. 7. ročník. fyzika. fyzikální veličiny. interaktivní pexeso. Zobrazit dokumenty autora. Spustit pexeso 320× Popis k materiálu skrýt. Ontola > Fyzika > diskuze Anonym Myxahyr. 12.10.2016 09:22 | Nahlásit. Které těleso je z pevné látky i plynu současně, a které z pevné a kapaliny současně? Témata: fyzika. 4 reakce Cenobita. 12.10.2016 14:13 | Nahlásit Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika a termika Částicová stavba látek Tepelná roztažnost Vnitřní energie tělesa Teplo Tepelná výměna Změny skupenství Tepelné motory MěSOŠ Klobouky u Brna 2 Částicová stavba látek Látky jsou tvořeny částicemi. Nejmenší částicí dané látky je molekula Fejtková, J. - látky a tělesa - fyzika 6.ročníku Zš - pro relevantnost testu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://latky-a-telesa-fyzika-6-rocn.vyplnto.cz . Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česk

Vlastnosti látek a těles - FYZIKA

Fyzika. Tělesa a látky. Látky jsou pevné,kapalné a plynné Všechna tělesa na sebe navzájem působí silou.Velikost síly závisí na velikosti tělesa a rychlosti tělesa. Působení sil má za následek:ohřítí. Látky mají různé vlastnosti ( barvu, tvrdost, pružnost, vůni a jiné ) Všechny tělesa a látky jsou složeny z částic - atomů Fyzika 6 Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN 80-7238-328-. Odkazy a použitá literatura

Fyzika ZŠ Armenská. Úvodní stránka > sešit > šestka > Tělesa a látky. Tělesa a látky. sešit. šestka. Tělesa a látky; sedmička; osmička; devítka; přehled fyziky pro ZŠ. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 2020-09-10 UČIVO - kontrola sešitů, významní představitelé fyziky, Nobelova cena, VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES, STAVBA LÁTEK, Tělesa a látky, čím se liší různá tělesa ), DÚ: najít jednoho fyzika (1 věta - čím se zabýval), dne 17.9.2020 písemka (definice fyziky, 8 oborů fyziky, vědci Tělesa a látky - test (heslo: fyzika) Složení látek, kapaliny a plyny - test (heslo: fyzika) Magnetické vlastnosti látek - test (heslo: fyzika) Atomy a ionty - test (heslo: fyzika) Fyzikální veličiny - test (heslo: fyzika) Opakování - test (heslo: fyzika

Látky se na Zemi vyskytují ve třech základních skupenstvích pevném, kapalném a plynném. Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých pevných polohách, kolem kterých kmitají. Pevné látky drží svůj tvar, mohou být křehké, pružné nebo tvárné. Mají.. V prvních hodinách fyziky jsme probírali téma Tělesa a látky a téma Vlastnosti těles. V prezentaci se nacházejí všechny podstatné informace, které byste měli z této oblasti znát Fyzika_pracovní_listy_látky_a_tělesa_2.docx .docx 262,71 kB 1× Fyzika_pracovní_listy_magnetické_vlastnosti_látek.docx .docx 110,92 kB 1× Fyzika_pracovní_listy_měření_proudu_a_napětí.docx .docx 395,85 kB 0× Fyzika_pracovní_listy_meteorologie.docx.

Tento týden jste ve škole - zopakování a vysvětlení látky od 42. týdne. Vypracovaný úkol pošlete na email do pátku 27.11. do 18:00. docx - posuvné účinky síly úkoly. Úkol z minulého týdne 47. týden. docx - Rovnováha sil a těžiště tělesa úkol FYZIKA 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 tím, že porovnáváme hmotnost tělesa a hmotnost závaží, kterou známe. Fyzika pro 6. ročník, Prometheus. Fyzika pro 6. ročník, Prometheus. Postup při vážení na rovnoramenných vahách 1. Zkontrolujeme, zda je deska vah vodorovná. Tělesa a látky Author Číselně je pro různé látky rovna teplu, které 1 kg dané látky přijme (odevzdá) při ohřátí (ochlazení) o 1 °C. Opakování: 1. Na jakých veličinách závisí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem. (Závisí na hmotnosti tělesa, jeho měrné tepelné kapacitě a rozdílu teplot, k němuž při vyrovnávání dojde) 2 Tělesa nabitá nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou. Pod slovem náboj také rozumíme obvykle přitažlivý nebo odpudivý účinek jedné hmoty na druhou. Víme, že: nejdůležitější základní částice každé látky je atom, který se dále skládá z protonů, neutronů a elektronů Úterý 24. 11. Výuka ONLINE od 10.00 do 10.20 hodin - MAGNETICKÁ SÍLA Písemná práce (KVÍZ) - Elektrické vlastnosti látek od 10.30 hodin v zadání Teams. Ve výukových materiálech (Teams) máte vloženou prezentaci z dnešní hodiny - Magnetická síla -prosím přečíst!!

Cíl: uvede vlastnosti ve kterých se jednotlivé látky liší Ve čtvrtek 15.10 proběhne online hodina, kde se společně uslyšíme, možná i uvidíme :) Hodinu začneme podle rozvrhu, tedy v 8:55 v naší skupině Fyzika 6.A na Teasmech, můžete použít i TENTO ODKAZ. Připravte si školní sešit, učebnici a něco na psaní Hustota látky je rovna hmotnosti tělesa z této látky o jednotkovém objemu. Tělesa z různých materiálů se stejným objemem mají různou hmotnost. př.: hustota vody je 1 000 kg/m 3 1 m vody váží 1 000 kg 26_Výpočet hustoty látky Hustotu látky, ze které je zhotoveno těleso, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa dělíme jeho. Fyzika Zde najdete učivo fyziky. Začneme pomalu od začátku, tak jak se má. Každý týden zde bude vysvětlení další látky a pojmů, přidané budou kvízi, testíky a videa zÁpis 1. vlastnosti svĚtla - ŠÍŘenÍ a zdroje svĚtla.doc zÁpis 2. stÍn a polostÍn.doc zÁp Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny. Nalijeme-li kapalinu do nádoby, může se kapalina chovat dvojím způsobem: 1. u stěny vytvoří dutý povrch (voda ve skle, líh ve skle, rtuť v měděné nádobě, ) - kapalina smáčí stěny nádoby (viz obr. 60 a) 2

My story-Škola pro retardy - Jsem happy jako dva grepy

Látka, těleso, skupenství - Informatika, fyzika

Fyzika 6: Fyzika 7: Fyzika 8: Fyzika 9: 1) Tělesa a látky, měření síly, zákon akce a reakce, gravitační síla: 1) Síla a její měření. 1) Zdroje a šíření světla, optické prostředí, měsíční fáze, zatmění Slunce a Měsíce. Elektrické vlastnosti látek (list 1) 2) Částicová stavba látek. 2) Skládání sil. 2. Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek: definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon Test k laboratorní práci č. 4: Určení hustoty tělesa Varianta B Jaká je hustota tělesa, u kterého jsme naměřili hmotnost 85 g a objem 30 ml? A) 2,8 kg.m-3 B) 2 800 kg.m-3 C) 0,35 kg.m-3 D) 350 kg.m-3 2. Srovnejte látky od nejmenší hustoty po největší hustotu Pro připomenutí, příští hodinu si napíšeme online test (tělesa, látky, vlastnosti látek, skupenství) 20.10. V úterý 20.10. od 10:55 proběhne online hodina přes Teams (skupina Fyzika 6.B), nebo můžete využít TENTO ODKAZ. Připravte si školní sešit, učebnici a něco na psaní Tělesa a Látky. fyzika . Tělesa jsou všechny věci kolem nás. Lišíse tvarem,hmotnost,rozměry,objemem. Všechna tělesa jsou tvořeny z nějaké látky. Látky se člení na tvrdé, kapalné a plynné. Látky pevné můžou být -pružné -různě tvrdé - tvárné -křehké. Látky kapalné mění tvar podle nádoby

Tělesa a Látky - Matematika - Matematika a Fyzika

Fyzika 6

Testy a prověrky. Test na Látky, tělesa.. Stavba atomu, elektrické vlastnosti látek..... Magnetické vlastnosti látek.... Stručně fyzika základní školy. Prohledat tento web. Učivo zákl. školy. Vlastnosti látek a těles. Vzájemné působení těles potřením několikrát stejným pólem tyčového magnetu stejným směrem od jednoho konce tělesa z feromagnetické látky k druhému 11. Dvě tělesa o hmotnostech 60 g a 40 g jsou převěšena přes pevnou kladku. S jakým 12. Na stole jsou dvě tělesa A a B hmotnosti m a 2 m spojené vláknem. Na 13. Jak se změní rychlost tělesa, na které působí impuls 2 Ns? Hmota tělesa je 5 14. Na stojící vagón hmotnosti 15 t narazí jiný hmotnosti 21 t a oba. Fyzika . Nacházíte se na základní stránce fyziky pro základní školy na české Wikiverzit tělesa a látky, látky (tělesa) pevné, kapalné a plynné, částicová stavba látek; atom, molekula, neustálý, neuspořádaný pohyb částic látek, složení atomu, proton, elektron, neutron a druhy jejich elektrického náboje, iont.

Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Látky jsou tvořeny částicemi. Nejmenší částicí dané látky je molekula. Ta je tvořena menšími částicemi hmoty -atomy a ty mají svoji další stavbu. látky c, hmotnost tělesa m a teplota. Fyzika 6. Tematický okruh. Těleso a látka. Téma. Těleso a látka. Název. VY_32_INOVACE_1_21_teleso_a_latka. Určení. 6. ročník. Autor. Mgr. Tomáš Bobál. Vytvořeno. Září 2012. Anotace. Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Žák se naučí rozeznávat tělesa a látky

Fyzika v 6.r. - webzdarm

Fyzika 6.ročník ZŠ Hustota látky stejnorodého tělesa se dá vypočítat, pokud známe jeho hmotnost a objem. Pro výpočet platí vztah: Pokud je hmotnost m v kilogramech (kg) a objem V v metrech krychlových (m3), potom hustota je v kilogramech na metr krychlový (kg/m3) Hustota je vlastnost látky, která určuje hmotnost látky v určitém objemu látky. Hustota tedy souvisí s hmotností a objemem tělesa, látky. Označení hustoty je ᵨ (ró) Jednotka hustoty je kg/m3. Hustota vody je 998 kg/m3, zaokrouhleno 1000kg/m3. Látky a tělesa, která mají menší hustotu než voda, na vodě plavou

Tělesa a látky 6A | A Listly List

Výtvarná výchova Hudební výchova Fyzika Informatika. Látky a tělesa Co znamená ve fyzice těleso ? Jak musíme těleso popsat. Dozvíte se v tomto prakticky zpracovaném výkladu, přednášce a zároveň testu. 3 kredity Opakování fyziky 2. Tento příspěvek, rada pomůže všem žákům a rodičům v postupu, jak se učit jednu. Výukový kurz Tělesa a látky k předmětu Fyzika pro 6. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C

Látky a tělesa - Digitální učební materiály RV

Moje stránky:-)Nika - Tělesa a látky-fyzika

1 1.4.3 Tělesa a látky Př. 1: Přečti si text v učebnici na stran ě 10 a 11.Ud ělej si krátké poznámky. Vy řeš si zadané úkoly. Př. 2: Najdi ve t říd ě t ři jednoduchá a t ři složená t ělesa. Př. 3: Vezmi si svoji propisku (tužku, pero) a prozkoumej, ze kterých t ěles je složena. Postupuj tak, abys ji dokázal složit dohromady Příloha č. 20 FYZIKA Očekávané výstupy Téma Učivo k Počet hodin c Průřezové téma Mezi-předmětové vztahy 2 - změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa - využívá s porozuměním vztah mezi husto-tou

Hmotnost látky Objem látky (+ stavová rovnice) Hustota látky Deformace je změna tvaru tělesa působením vnějších sil. matematika, fyzika a chemie Úvod Matematika Fyzika Chemie Video Kniha návštěv Autorská práva Návštěvnost Kontakt Mapa stránek. Co se děje z vnitřní energií tělesa, při změně tělesa z pevné látky na kapalinu? Zvyšuje. Zmenšuje. Neděje se nic. Znišuje i zvyšuje. 13/15 Označení času je? s. T. t. S. 14/15 Jiný název pro neustálý, neuspořádaný pohyb částic je? Brounův pohyb. Braunův pohyb. Barův pohyb. Jiný pohyb není. 15/15 Označení tepla. TĚLESA A LÁTKY Látky mohou být ve skupenství pevném, kapalném nebo plynném. 3 skupenství - pevné látky (např. dřevo, sklo, železo, papír, písek) - kapalné látky (např. mléko, olej, voda, benzin) - plynné látky (propan-butan, zemní plyn, vzduch) Zapiš do sešitu Tatáž látka může být za různých okolností v různých skupenstvích Vzdělávací obor Fyzika Ročník 9. Tematický okruh 1. Látky a tělesa Očekávaný výstup RVP ZV F-9-1-03 Žák předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty Indikátory 1. žák objasní pojmy délková teplotní roztažnost a objemová teplotní roztažnost 2 Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Fyzika. Třída: 7. Téma: tělesa jsou vyrobena z jednoho kusu. b) částice na sebe působí přitažlivými silami. c) částice jsou spojeny spojovacím materiálem. samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky se nazývá Brownův pohyb. b) sílu měříme siloměrem a jednotkou síly je newton - (N). Fyzika. 6.ročník. Žák. rozliší na příkladech mezi pojmy těleso a látka. určí skupenství dané látky (jejich vlastnosti) určí vodorovný směr. uvede souvislost mezi skupenstvím látek a jejich částicovou stavbou. uvede konkrétní příklady jevů, dokazujících neustálý pohyb částic a jejich vzájemné působen

Látky a tělesa - Školáci

Tělesa a látky. přes Teams vám vkládám kvíz, jehož vypracování je povinné, dostanete z něj známku; kvíz je na shrnutí všeho, co jsme si řekli o tělesech a látkách, než ho začnete vyplňovat, vše si zopakujte; kvíz vypracujte nejpozději do 8. 11. 2020; Fyzikální veličin Pro lepší pochopení látky budeme často používat interaktivní animace, zdůrazníme si, které fyzikální jevy jsou důležité pro studium medicíny a je i tedy větší šance, že se objeví u přijímacího testu. Molekulová fyzika a termodynamika. 1 of 8 Kinetická teorie látek. 2 of 8 deformace pevného tělesa Struktura. Tělesa a látky 6A | LÁTKA A TĚLESO - Tackk, VLASNOSTI LÁTEKpevné, kapalné a plynné - Tackk, Látka a těleso - Tackk, Fyzika - Tackk, and LÁTKA A TĚLESO - Tack Skupenstvím nazýváme stav látky, který je určen že pevná tělesa nemění snadno svůj tvar ani objem. Molekuly jsou trvale vázány v uspořádání, které bývá často pravidelné. I v pevné fyzika, který zkoumal, jak na sebe nabitá tělesa silově působí Fyzika je zpravidla vyučována jednu hodinu v odborné a jednu v kmenové učebně. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - frontální výuka s demonstračními pomůckami LÁTKY A TĚLESA Očekávané výstupy žá

těleso a látka - Fyzika na Vltav

 1. Experimetálně určí hustotu látky ze změřené hmotnosti a objemu. výpočet hustoty látky II 6 F OSV 10 (řešení problémů, dovednosti) Řeší praktické problémy pomocí vztahu mezi hustotou, objemem a hmotností. výpočet hmotnosti tělesa II 6 F M Uvede základní jednotku času, převádí odvozen
 2. utovka na fyzikální veličiny (FV) 14.10. 2020 - půlka třídy . 15.10. 2020 - TEST - klid a pohyb tělesa . 19.10. 2020 - ústní zkoušení - 5
 3. Kategorie: Fyzika Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, Čáslav Charakteristika: Tělesa jsou ve fyzice všechny předměty kolem nás, můžeme posoudit tvar, rozměry a polohu tělesa jsou tvořena z látek.Ttělesa dělíme na pevná (lavice, okno, penál), kapalné (voda ve studni, džus ve sklenici, líh v teploměru), plynná.
 4. Zopakujte si. Co je to látka, co těleso. Za domácí úkol doplňte dokument Látky a tělesa. a zde můžete látku procvičit i jinak: galaktis.cz/cviceni/596
 5. Vyřešené příklady z matematiky pro 2. stupeň ZŠ, příklady k procvičení (s výsledky)

Tělesa a látky - 6

FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 29. 10. 2012 Název zpracovaného celku: MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA POJEM TUHÉ TĚLESO Budeme uvažovat takové pohyby tělesa, při nichž nelze zanedbat tvar a rozměry tělesa. Zavedeme model tuhého tělesa : Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem vnějších sil nemění Tělesa, která jsou magnetem přitahována jsou tvořena z látek s feromagnetickými vlastnostmi železo, kobalt, nikl. Působení magnetu na tělesa z různých látek Látky, na které magnet nepůsobí jsou nemagnetické. Zvláštní skupinu látek s feromagnetickými vlastnostmi tvoří ferity Učivo na 24.11. 2020. Do sešitu nadpis: Měrná tepelná kapacita látky Přečti si článek str. 56 - 59, pořádně si prohlédni graf, je to v textu dobře vysvětlené.Napiš do sešitu řešený příklad str. 57, potom si napiš žlutý rámeček str. 59 (celý), dále si napiš větu: Měrná tepelná kapacita je teplo, které přijme (odevzdá) 1 kilogram určité látky, aby se.

Tělesa a látky - zspeska

Kurz: Fyzika 7

Video: Látky a tělesa datakabinet

Bakalářská fyzika pro HGF VŠB-TUOArchimédův zákon – Fyzika na VltavěHmotnost tělesaMechanické vlastnosti plynůPPT - ZŠ a MŠ LStavba látek :: Fyzika Maršovská
 • Angela sarafyan instagram.
 • Městský úřad hranice odbor dopravy.
 • Brouk škůdce.
 • Čelenka na běhání decathlon.
 • Svátek seniorů prostějov.
 • Kamenak 4.
 • Vyškrabovací notes.
 • Motorka 125 s automatickou prevodovkou bazar.
 • Únosy dětí na orgány.
 • 451 stupňů fahrenheita čtenářský deník.
 • Držák na sprchu baumax.
 • Obojživelníci zástupci.
 • Prosinec 2020.
 • Ipad 1 generace bazar.
 • The deuce edna.
 • Raketa artis.
 • Filip fotograf.
 • Jednotky hmotnosti dekagram.
 • Vzorek pneu nemecko.
 • Český statistický úřad gender.
 • Jistě pane premiére alyss.
 • Dámská tenisová obuv wilson.
 • Blender 2.8 release date 2019.
 • Křehký jablečný koláč.
 • Garant 30k.
 • Sekt kategorie.
 • Marináda na maso pohlreich.
 • Zpáteční letenky.
 • Posloupnosti rekurentní vzorec.
 • Je acylpyrin protizánětlivý.
 • Větrací mřížka.
 • Penzion uherské hradiště.
 • Pupik heureka.
 • Lacerace plic.
 • Péřová bunda patagonia.
 • Co na stenu do chodby.
 • Presbyteriánství.
 • Manžetový rukáv.
 • Topografická mapa čr.
 • Jak zavázat glády.
 • Počasí rakousko innsbruck.