Home

Hlasivková chrupavka

Hlasivky - příznaky a léčb

Hlasivky jsou dva pružné vazy, které slouží ke tvorbě hlasu. Uloženy jsou na přední straně hrtanu, kde je chrání chrupavka hlasivková. Mezi oběma vazy je ve tvaru trojúhelníku umístěna hlasová štěrbina. Právě na tomto místě vzniká hlas hlasivková chrupavka prstencová chrupavka chrupavky průdušnice vazivové spoje chrupavek malé rohy jazylky tělo jazylky membrána spojující jazylku a štítnou chrupavku chrupavka štítná membrána mezi štítnou a prstenčitou chrupavkou (šipka = místo koniotomie hlasivková chrupavka hrtanový sval oddalující a napínající hlasové vazy sval přibližující hlasové vazy Průdušnice (trachea) navazuje na prstencovou chrupavku hrtanu a svým průběhem před jícnem přibližně sleduje zakřivení páteře. V krčním úseku leží na bocích průdušnice laloky štítné žlázy Další chrupavkou hrtanu je chrupavka hlasivková, která leží na jeho vnitřní straně. Mezi ní je umístěna hlasová štěrbina s napjatými hlasivkovými vazy. Vydechovaný vzduch tyto vazy rozechvívá a tvoří tak lidský hlas. Všechny chrupavky jsou propojeny klouby a vazy a tvoří pohyblivý celek

Cartilago arytaenoidea - hlasivková chrupavka, párová. Má tvar jehlanu se základnou, basis, obrácenou kaudálně a s vrcholem, apex, směřujícím kraniálně. Na basi je kloubní ploška, facies articularis, pro spojení s cartilago cricoidea Chrupavka hlasivková má tvar trojbokého jehlanu a na její hlasivkový výběžek - processus vocalis se upíná hlasivkový (hlasový) vaz - ligamentum vocale.Kloubní spojení umožňuje napínání, povolování, přibližování a oddalování hlasivek. Chrupavka příklopky hrtanové (příklopka) - epiglottis je nepárová,. chrupavka štítná. hlasivková štěrbina. Hlasivky při fonaci . Lidský hlas je (stejně jako jiné přírodní zvuky tónového charakteru) periodickým zhušťováním a zřeďováním vzduchu. Vznik hlasu vysvětlují různé teorie Kloubní chrupavka je tvořena tzv. hyalinní chrupavkou, ta je za normálních okolností hladká, tuhá a má bílou, lehce namodralou barvu. V kloubu pokrývá styčné plochy artikulujících kostí a spolu s nitrokloubní tekutinou minimalizuje tření a zaručuje hladký a plynulý pohyb kloubu

příklopková chrupavka (1) - cartilago epiglottica; štítná chrupavka (1) - cartilago thyroidea; prstencová chrupavka (1) - cartilago cricoidea; hlasivková chrupavka (2) - cartilago arytenoidea; cartilago corniculata (2) cartilago cuneiformis (2) Některé z nich jsou hyalinní, jiné elastické. Referenc chrupavka štítná (u mužů nápadný ohryzek), hlasivková chrupavka - hlasivky, hlasivkové vazy, hlasivková štěrbina, vznik hlasu, příklopka hrtanová (znemožňuje, aby se potrava dostala do dýchacích cest) průdušnice - 10-12 cm, chrupavčitá . průdušky - jsou dvě, vstupují do pravé a levé plíce. plíc

Základy Funkční Anatomie Člověk

Vývoj chrupky. Chrupka je pôvodom z mezenchýmu.Z jeho buniek vzniká tzv. prochondrálne tkanivo, pričom sa bunky začínajú obklopovať medzibunkovou hmotou a vzájomne sa tak od seba vzďaľovať.Na povrchu pribúda hmota chrupky apozíciou (pripojovaním vrstvičiek nového materiálu) z perichondria Dýchací soustava zajišťuje výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím. Při výměně kyslíku za oxid uhličitý tak dochází k mechanismům zevního a vnitřního dýchání.. Zevní (plicní) dýchání představuje výměn dýchacích plynů mezi krví a plícemi, vdechovaný vzduch má 21 % kyslíku a 0,03 % CO 2, vydechovaný vzduch obsahuje jen 14 % kyslíku a asi 5. cartilago arytaenoidea = hlasivková chrupavka (párová): tvar trojbokého jehlanu - a) basis (s facies articularis cricoidea), ventrálně z baze vybíhá proc. vocalis (ú: lig. vocale), dorzolaterálně proc. muscularis, b) apex - směřuje kraniálně, plochy: a) facies post. - prohloubená, ú: m. arytaenoideus, b) facies anterolateralis. epiglotis - hrtanová záklopka, chrupavka; glotis - hlasivková štěrbina - přední část je blanitá, zadní chrupavčitá. délka hlasivek - čím delší, tím hlubší tón - ženský soprán - asi 1,4-1,9 cm (ženská F0 asi 200-350 Hz) - mužský bas - asi 2,4-2,5 cm (mužská F0 asi 80-150 Hz

• obr. 4: Obrna levé hlasivky. a - pravá hlasivková řasa, b - pravá konvicová chrupavka (zdravá, roztažená), c - levá hlasivková řasa, d - levá konvicová chrupavka (ochrnutá, spadlá do průchodu hrtanu), e - hrtanová příklopka. Překážky v hrtan Hlasivková chrupavka (cartilago arytenoidea) • basis (facies articularis) • apex • facies medialis, posterior, anterolateralis -processus vocalis -processus muscularis Spojení chrupavek • Klouby - Art. cricoarytaenoidea - posuvné pohyby a rotace (abd. a add.) - Art.cricothyroidea - předozadní kývavé pohyb Skupiny svalů a inervace [upravit | editovat zdroj]. Sedm párů svalů laryngu se dělí do 3 skupin: ventrální (1 sval), laterální a dorzální (po 3 svalech). Inervace pochází z větví nervus vagus.Pro sval ventrální skupiny je to ramus externus z nervus laryngeus superior.Pro ostatní svaly laterální a dorzální skupiny je to nervus laryngeus recurrens Chrupavka hlasivková (cartilago arytaenoidea) - párová chrupavka tvaru trojbokého jehlanu s vrcholem směřujícím kraniálně. Trojúhelníkovitá baze má vpředu štíhlý processus vocalis a dorzolaterálně processu muscularis. Chrupavky hlasivkové jsou vysoké 10 - 12 mm a nasedají na horní okraj ploténky chrupavky prstencové Zevní nos (skot) 1. hřbet nosu. 2. hrot nosu. 3. mulec s políčky a brázdami. 4. hmatové chlupy. 5. nozdra. 6. křídla nosu. 7. křídlová brázd

Co na chrapot a hlasivky. Pomáhá cokoliv, co hlasivkám umožní rozředit hlen, který je potáhl v rámci infekce. Odkašlávání, které pomáhá zbavit se hlenu, mohou napomoci bylinné čaje s diviznou, lípou, podbělem nebo svařená cibule nebo česnek s majoránkou.. Vhodné je čaje osladit medem a pít je teplé po malých doušcích. Tyto bylinky nestačí pouze zalít horkou vodou Preklad hlasivková chrupavka zo slovenčiny do angličtiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.s Poškozená chrupavka je nejen velmi bolestivá, ale když se neléčí, může vést k opotřebení kloubu a následně i k jeho výměně. Léčba pomocí implantátu je však vhodná jen pro lidi od 18 do 55 let. Chrupavka ztrácí se zvyšujícím se věkem pružnost a tím klesá i šance na její obnovení, dodal Repko Cartilago articularis chrupavka kloubní. Cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková. Cartilago auriculae podklad boltce z elastické chrupavky. Cartilago corniculata (Santorini) malá elastická chrupavka na vrcholu chrupavky hlasivkové. Cartilago costalis chrupavka žeberní, chrupavčitý přední úsek žebra chrupavka kladková; chrupavka prstencová; chrupavka hlasivková; chrupavka štítná; 11/15 Co je kyfosa. prohnutí páteře dopředu; prohnutí páteře dozadu; první obratel páteřní; prohnutí páteře dostrany; 12/15 Co jsou receptory chladu. Krauseova tělíska; Meissnerova tělíska; Ruffiniho tělíska; Vater-Paciniho tělíska; 13.

Anatomické preparáty hospodářských zvířat - Dýchací soustava

Dále jsou v hrtanu přítomny drobné chrupavky např. párová chrupavka klínovitá. Obr. 1 - Stavba hrtanu, pohled zboku a zepředu. Prostornější a větší hrtan u muže a tím také delší hlasivkové řasy podmiňují hluboký hlas. Rozdíl vzniká v pubertě, kdy se u chlapců zvětšuje hlasivková štěrbina 2x a u dívek 1,5x 7. Chrupavka hlasivková 7. Chrupavka hlasivková 8. Zadní vaz 8. Sval štítno-prstencový 9. Vaz hlasový 9. Průdušnice 2.2 Hlasové ústrojí Vzduch, který je jeden z nutných aktérů pro vznik hlasu, vdechujeme ústy či nosem a následně putuje do hltanu

Hrtan je tvořen několika chrupavkami, z nichž největší je chrupavka štítná / hlasivková / hrtanová. Průdušnice se dále dělí na dvě průdušinky / průdušky / průduchy. Místem, kde v plicích dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého jsou průdušinky / plicní komůrky / plicní sklípky ( cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková, ř. pexis upevnění) arytenoidopexe, chirurgické upevnění chrupavky hlasivkové Komentáře Znáte ještě další možnosti co znamená arytaenoidopexis glandula thyroidea žláza štítná, cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková Komentáře Ke slovu tyroarytenoidní zatím nikdo nepřidal žádný komentá Ten tvoří několik pohyblivě spojených chrupavek, z nichž největší je chrupavka štítná a hlasivková. Z hrtanu vzduch proudí do průdušnice, která se dělí na pravou a levou průdušku. Průdušky vstupují do plic a dále se dělí na průdušinky ústící do plicních sklípků. Plíce jsou uloženy v dutině hrudní a. Základnu tvoří chrupavka prstencov Je-li hlasové ústrojí v klidu, hlasivkové chrupavky jsou od sebe, hlasivková štěrbina je široká. Jakmile má zaznít hlas, chrupavky se k sobě přiblíží a skloní dozadu, čímž propnou hlasivky, hlasivková štěrbina se uzavře

Hlavní části tohoto aparátu tvoří chrupavka prstencová, štítná a hlasivková, příklopka hrtanová, hlasivkové vazy a hrtanové svalstvo. Chrupavky tvoří kostru hrtanu, vytváří jeho válcovitý tvar, aktivně se podílejí na tvorbě hlasu, polykání i dýchání Mezi pohyblivé části modelu patří hlasivky, chrupavka hlasivková a epiglotis. Celý hrtan je zavěšen na jazylce, která je nedílnou součástí modelu. Tento velice realistický model najde své místo v ordinacích lékařů v oboru otorinolaryngologie hlasivková chrupavka. prstencová chrupavka. hlasivkové vazy. tuk . epiglotis - hrtanová záklopka. jazylka. hrtan. Průdušnice a průdušky. průdušnice . dlouhá 10-12 cm. 16-20 chrupavek spojených vazivem. štěpí se na pravou (užší) a levou (širší) průdušku. průdušky - chrupavka hlasivková (cartilago arytaenoidea) - Průdušnice ( trachea ) je trubice, která probíhá na přední straně krku před jícnem. Podklad stěny tvoří 15 až 20 hyalinních podkovitých, dozadu otevřených chrupavek, které jsou vzájemně spojeny drobnými vazy

Hrtan - příznaky a léčb

Mezi chrupavky hrtanové nepatří: Chrupavka prstencová Chrupavka hlasivková Příklopka hrtanová Tracheální chrupavka Chrupavka štítná 2. Kolik laloků má pravá plíce: Jeden Dva Tři Čtyři Pět Šest 3. Dechový objem definujeme: Množství vzduchu, který se vleze do plic. Množství vzduchu, který člověk může maximálně. Model první pomoci a defibrilace - dítě. Náš rozšířený resuscitační model je tvořen torzem dítěte a disponuje skvělým poměrem kvalita - cena.Lze na něm simulovat prvky základní i pokročilé první pomoci u dětí.Materiály použité při výrobě jsou vysoce kvalitní, působí realisticky a mají dlouhou životnost.. Konkrétně se jedná o torzo 8 let starého dítěte. Epiglottis : 1-výška, 2-šířka. Chrupavka hlasivková: 1- výška, 2-šířka (pohled ze zadu). Chrupavka štítná: 1-max. výška, 2-střední výška, 3-přední výška, 4-zadní výška, 5-nej vetší šířka, 6- vzdálenost začátků cornua superiora, 7- vzdálenost začát

Hlasivky - příznaky a léčba

Larynx - WikiSkript

* * * * * * * Max: 1=newborn, 2=12 yrs, 3=adult sphenoid: 1=newborn, 2=3yo, 3=5yo, 4=7yo, 5=12yo, 6=adult, (7=presphenoid) frontal: 1=nasal septum, 2=middle nasal concha, 3=orbit, 4=newborn, 5=1yo, 6=4yo, 7=7yo, 8=12yo, 9=adult * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hrtan - Reinkeho prostor vrstva ve sliznici plica. Prstencová chrupavka tvoří základ, na který je postavena chrupavka štítná a do ní je vpředu vsazena chrupavka příklopky. U mužů je patrný ohryzek, jenž vytváří chrupavka štítná. Hlasivková štěrbina je uzavřena, hlasivky stojí mediálně a navzájem se dotýkají. Hlas vznik Štítná a prstencovitá chrupavka mohou s věkem kostnatět. Dutinu hrtanu, kudy proudí vzduch, lze rozdělit na tři části: 1. hned za vstupem se nachází prostorná předsíň, 2. za ní je užší hlasivková dutina s hlasivkovou štěrbinou, která je ohraničená hlasivkovými vazy

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

 1. Tvořenchrupavkami (chrupavka štítná, hlasivková s hlasivkovými vazy). Dlouhátrubice tvořenápodkovovitými chrupavkami. 2 trubice vstupujícído plic. Levou tvoří 2 laloky a pravou 3 laloky. Eustachovou trubicíje spojen se středním uchem. nosohltan ÚKOL 2: Písemně do sešitu. Spojčaramito, co k soběz každéh
 2. hlasivková chrupavka - hlasivkové vazy - vzniká zvuk Průdušnice(trachea) trubice 13 - 15 cm dlouhá.
 3. Další je chrupavka hlasivková, která je párová a důležitá pro tvorbu hlasu. V zadní þásti hrtanu se nachází prstenitá chrupavka, na kterou navazuje průdušnice. Hrtanová příklopka (epiglottis) odděluje dutinu hrtanu a hltan, je tvořena také chrupavkou
 4. 1 Čtyři základní složky řečového mechanismu (fono-artikulační proces) Schéma hlasivek 1 = hlasivky (hlasivková blána) 2 = hlasivkové chrupavky 3 = chrupavka štítn
 5. Chrupavka hlasivková je párová chrupavka tvaru trojbokého jehlanu o výšce 0,01 až 0,12 cm. Na chrupavce jsou ostré výb ěžky, na které se upínají hlasivky (Chrobok, 2004, s. 28; Dylevský, 2000, s. 342). Dalších typ ů z chrupavek jsou považovány za klinicky i funk čně bezvýznamné (Dylevský, 2000, s. 342)
 6. Chrupavka prstencová (lat. cartilago cricoidea, zna č ena C) je dole spojena s pr ů dušnicí. Vzadu naho ř e má dv ě vyklenuté kloubní ploc hy, na které nasedají chrupavky hlasivkové (lat

5.2.2 Ústrojí hlasové (fonační) - Masaryk Universit

 1. Ve vydechovaném vzduchu je asi 3-5 % oxidu uhličitého a asi 14 % kyslíku. V normálním vzduchu je 0,03 % oxidu uhličitého. Vysoký obsah oxidu uhličitého lze dokázat vdechováním do vápenné vody
 2. Contextual translation of hlasivková from Czech into French. Examples translated by humans: glotte
 3. Dobrý den, Ke konci listopadu jsem byl napaden neznámou skupinou a udeřen do (zřejmě) dolní části hrdla. Nastala okamžitá (asi po 10s) ztráta hlasu. Druhý den jsem šel k lékaři na ORL, kde prohmatáním potvrdil, že chrupavka je v pořádku. Následovala sonda kamerou nosem, kdy mi byl diastikován drobný..
 4. − Definovat a ve správných souvislostech použít pojmy: p erirenální tuk, vazivové pouzdro ledviny, laloky ledviny, kůra ledviny, ledvinná pyramida, dřeňové paprsky (radii medullares), ledvinn
 5. inis, f. chrupavka (chrustavka). Cartilago apicis nasi (alaris major) chrupavka obkružující nozdru, účastní se též na tvorbě nosního hrotu. Cartilago articularis chrupavka kloubní. Cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková. Cartilago auriculae podklad boltce z elastické chrupavky
 6. Cartilago cricoidea - chrupavka prstencová 200. Cartilago arytenoidea - chrupavka hlasivková 200. Cartilago epiglottica - chrupavka příklopky hrtanové 200. Drobné chrupavky hrtanu 200 Spojení chrupavek hrtanu 201.
 7. Přírodopis 7 + 8 Krásný dobrý den, ahoj, vítám Vás v řešení dalších úkolů: 1) Zadávám úkol na Alfovi - úkol Trávicí soustava 2) Kontrola pracovního sešitu (viz níže) - str. 36, 3

- Hlasivková štěrbina => tvorba hlasu - Vazivovou blánou zavěšen na jazylce - Vystlán sliznicí - Trubice 10-12 cm, Ø 2 cm (pružnost) - Vystlána sliznicí, kryta řasinkovým epitelem - Z chrupavčitých prstenců - 16-20 (mezi prstenci - vazivo) vzadu je vazivo - pružné => rozepínání při nádechu. chrupavka Namožené hlasivky léčba. Svaly namožené. K namožení svalů dochází při nadměrné fyzické zátěži, nejčastěji, když přeceníme své síly při sportu VC219 - Funkční model hrtanu, 3 krát zvětšený (Dýchací ústrojí)

Kloubní chrupavka, zranění a její oprava Akti

Hlasový rejstřík představuje řadu tónů lidského hlasu vytvořených určitým druhem vibrací hlasivek.Mezi tyto rejstříky patří modální hlas, pulzní rejstřík, falzet, a fistule. Rejstříky vznikají při běžné funkci hrtanu.Dochází k nim, protože v hlasivkám dochází k různým druhům vibrací (1.Hlasivky 2. Hlasivkové chrupavky 3. Chrupavka štítná 4.Hlasivková štěrbina) Obrázek 1.2 Hlasové ústrojí. Chrupavka hlasivková (cartilago arytaenoidea) je párovou chrupavkou tvaru trojbokého jehlanu. Z předních výb ěžk ů (processus vocales) jdou dop ředu k chrupavce štítné dva hlasivkové vazy (plicae vocales), mezi nimi se nachází hlasivková št ěrbina (rima glotttidis). (1; 5 Zahrnuje obsah dýchacích cest až po alveoly a je to asi 150 ml. Hrtan (larynx) je zavěšen na jazylce, je tvořen řadou chrupavek - nepárové (štítná thyroidea, prstencová cricoidea, příklopková epiglottis) a párové (hlasivková). Příklopková chrupavka se při polykání reflexně zavře, aby nedošlo k vniknutí sousta do. • chrupavka prstencová - tvar prstenu • menší trojboké chrupavky hlasivkové a. pravé - horní - mezi nimi hlasivková štěrbina b. nepravé - dolní - jsou pokryty sliznicí (hlasivkové řasy) • hlasivky jsou 2, každý hlasivkový vaz je dlouhý 8 m

hlasivková 3. chrupavka štítná 8. zadní vaz 4. vaz štítno- prstencový 9. vaz hlasový 5. chrupavka prstencová . 15 Obrázek č. 2. Průřez hrtanu zepředu (Hála, 1975) 1. kost jazylková 2. příklupek hrtanový 3. chrupavka štítná 4. chrupavka prstencová 5. vaz mezi ch. štítnou a jazylkovou kos.. Tvořen chrupavkami (chrupavka štítná, hlasivková s hlasivkovými vazy). Dlouhá trubice tvořená podkovovitými chrupavkami. 2 trubice vstupující do plic. Levou tvoří 2 laloky a pravou 3 laloky. Eustachovou trubicí je spojen se středním uchem. nosohltan ŘEŠENÍ

Hrtanová chrupavka - Wikipedi

Hlasová cvičení pro samouky. Šaty možná dělají muže, ale ženu dělá její hlas. (Melanie Anne Phelps) Mužský hlas nespraví hormony ani chirurgická úprava genitálií, a k operaci hlasivek, která navíc problémy s hlasem řeší jen částečně, se většina dotazovaných staví spíše zamítavě Anatomie a fyziologie ucha• sluch = jeden ze základních smyslů umoţňujícívnímat a vyhodnocovat zvuky• sluchový orgán tvoří:→ zevní ucho (auris externa) - zachycujezvukové vlny z okolního prostředí a převádí jedo středního ucha, součástí je boltec a zevnízvukovod→ bubínek (membrana tympani) - oválnávazivová blanka,kterou zvukové vlny rozechvějía kmity.

Přírodopis 8. třída :: Bioge

 1. Nosní chrupavka je možná poškozena, ale to by nemělo vadit. Mogą mieć uszkodzone chrząstki nosa, ale zwykle udaje mi się to poprawić. +1 definicje @plwiktionary.org. Chrząstka . Příštítná, prstencová a hlasivková chrupavka je každá mnohačetně zlomená. Chrząstka tarczowata, pierścieniowata krtani oraz nalewkowa uległy.
 2. a dextra et sinistra • 1.2 Linea obliqua • 1.3 Pro
 3. a, um (l. cartilago chrupavka) kartilaginózní, chrupavčitý, bohatý na chrupavky. cartilago. inis, f. chrupavka (chrustavka). Cartilago apicis nasi (alaris major) chrupavka obkružující nozdru, účastní se též na tvorbě nosního hrotu. Cartilago articularis chrupavka kloubní. Cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková

Chrupka (tkanivo) - Wikipédi

Soustava dýchací - EDUCAnet Ostrav

Replika lidského hrtanu, jazylky a příklopky hrtanové. Pravá polovina ukazuje chrupavčité struktury, levá polovina je tvořená svalstvem. Hlasivky, chrupavka hlasivková a příklopka hrtanová jsou pohyblivé. Na podstavci. Rozměry: 41 × 18 × 18 cm Hmotnost: 1,6 k → chrupavka prstencová = cartilago cricoidea - 2 drobné chrupavky hlasivkové na horním okraji ← hlasové vazy - hlasivková štěrbina → chrupavky hlasivkové = cartilagines arytaenoideae → chrupavka hrtanová = epiglotis - příklopka - polykání. Hlasivky . 2 páry hlasových vazů od chr. hlasové ke štítn

• pod ní chrupavka prstencová mezi nimi hlasivková štěrbina - když mluvíme rozšiřuje se a zužuje, hlasivky se napínají vzduchem - pod pr.hlas.vazy jsou 2 nepravé hlas. vazy - jsou pokryty sliznicí - hlasivkové řas oblast nazývaná hlasivková št ěrbina. Subglotickou oblast (pod hlasivkami) ohrani čuje krikoidní chrupavka. (Hahn, 2007) 1.2 Funkce hrtanu V literatu ře je popsáno více než 50 funkcí hrtanu. Pro klinickou praxi je d ůležité zachování proud ění vzduchu, ochrana dýchacích orgán ů a fonace. ( Černý, 1995

Hrtan Fotografický interaktivní atlas člověk

Součástí hrtanu je tzv. hrtanová příklopka, což je tenká chrupavka uložená za kořenem jazyka, která brání vdechnutí sousta při polykání. V oblasti hrtanu dochází k tvorbě hlasu, hlasivka se odborně označuje glottis a člení hrtan na tři části - část nad hlasivkami (supraglottická), část hlasivková a část pod. Příjem a transport plynů v těle živočichů - dýchací soustavy živočichů. Dýchací soustava člověka - vnější a vnitřní dýchání, anatomie (dýchací cesty, respirační část a jejich funkce), plicní ventilace, přenos dýchacích plynů, řízení dýchání, nerespirační funkce dýchací soustavy, pojmy týkající se dýchání (žeberní a brániční dýchání. chrupavka štítná. hlasivková štěrbina *Plíce věkem šednou, v některých případech zčernají (u kuřáků). *Dýchací cesty jsou vstupní branou pro různé choroby - viry, bakterie (chřipka, TBC,). *Pro zdravé a dobře fungující plíce je důležitý pohyb a čerstvý vzduch IDOS umožňuje vyhledání spojení v jízdních řádech vlaků, autobusů, MHD a letadel. Vyhledává spojení různých dopravců a zobrazuje aktuální polohy vlaků a autobusů. Pro vyhledané spojení lze zakoupit jízdenky přímo v aplikaci IDOS

chrupavka prstencov á -hlasivková- párová, kloubní spoj s prstencovou mezi štítnou a hlasivkovými chrupavkami jsou napjaty 2 p áry vaz ů: neprav éa prav évazy hlasov é, ohraničujícíhlasivkovou štěrbinu (p ři dých áníje otev řen á, p ři mluven íse z úžía vazy se napnou -prou Tunica fibromusculocartilaginea. Fibromusculocartilaginous layer - Tunica fibromusculocartilaginea Anatomical Parts.Illustrated anatomical parts with images from e-Anatomy and descriptions of anatomical structure Tunica fibromusculocartilaginea bronchi information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Tunica fibromusculocartilaginea. Start studying Medina. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Při aktivaci hlasivkových svalů se hlasivková chrupavka zúží, hlasivky se přiblíží těsněji k sobě a tvoří tak překážku vzduchovému proudu, který vzniká činností plic. Pružné plátky hlasivek se v pravidelných časových intervalech zároveň ohýbají ve směru proudícího vzduchu a zároveň se vrací zpět do. - prstencovitá chrupavka (cartilago cricoidea) = nepárová,kaudální konec hrtanu, navazuje na průdušnici,tvoří ji oblouk a dorzální ploténka - konvicovitá chrupavka (cartilago arytenoidea) = párová- je na rostrálním konci štítné chrupavky,má tvar trojbokého hranolu - hlasivková štěrbina = hlasivkové řasy.

-chrupavka (např. spona stydká, žebra) -kostní tkáň (např. srůst pánve ze tří kostí) •pohyblivé (kloub) -kloubní pouzdro -kloubní chrupavka -blána synovie (→ synoviální tekutina) -druhy kloubů: kulovitý, elipsovitý, sedlovitý, válcovitý, čepový, Preložiť slovo hlasivková chrupavka zo slovenčiny do angličtiny. Preklad hlasivková chrupavka do angličtiny - Slovnik.sk Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies ÚVOD. Možnosti chirurgické léčby nedomykavosti hlasivek jsou známy již mnoho desítek let. Na mnoha českých pracovištích je rutinně prováděna medializace hlasivek technikou tyroplastiky I (3, 9, 10, 13), injektážní augmentace hlasivek však stále na většině ORL pracovišť prováděny nejsou a i povědomí ORL lékařů a foniatrů o dostupnosti této léčby glotické.

PPT - Dýchací soustava - je soustava orgánů, kteráFunkční model hrtanu, 4 krát zvětšenýAnatomie - příznaky a léčba | stránka č

chrupavka štítná. chrupavka hlasivková. hrtanová příklopka. jazylka. Hrtanová příklopka: zamezuje průniku potravy do hrtanu při polykání. zamezuje vniknutí vzduchu do hltanu. odděluje nosohltan od hltanu. zamezuje průniku vzduchu do hltanu při polykání Poplicnice je: vazivová blána kryjící povrch plic. vazivová blána. chrupavka štítná, prstencová, chrupavky hlasivkové od chrupavky štítné k předním koncům chrupavek hlasivkových jsou napjaty dva páry hlasivkových vazů à mezi nimi je hlasivková štěrbina hrtanová příklopka (epiglotis) - při polknutí se zaklapne, aby nám nespadlo jídlo do hrtanu Průdušnic Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka popisuje dýchací soustavu člověka, charakterizuje jednotlivé dýchací cesty a rozlišuje mezi vnějším a vnitřním, tedy tkáňovým, dýcháním.Přibližuje mechaniku dýchání, specifikuje vdech i výdech a v závěru v několika stručných bodech. Contextual translation of aritenoides from Spanish into Czech. Examples translated by humans: hlasová chrupavka 7 - hlasivková štěrbina (rima glottidis) nnanka20-13.indd 386anka20-13.indd 386 330.4.2009 14:11:200.4.2009 14:11:20. Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči 387 Místo incize je na přední ploše krku pod dolním 5 - chrupavka štítná. Zevní dýchání, plicní ventilace, vnitřní dýchání, alveolární vzduch, reziduální objem, HORNÍ DÝCHACÍ CESTY dutina nosní - zvlhčení, filtrace, ohřátí, tři páry nosní skořepy, nosohltan - od hltanu oddělen měkkým patrem, eustachova trubice, nosohltanové mandle, DOLNÍ DÝCHACÍ CESTY hrtan - hrtanová příklopka epiglotis, jazylka, štítná chrupavka, prstencová.

 • Rada smo čr.
 • Fantastic four characters.
 • Neschopenka kvuli stresu.
 • Babybox české budějovice.
 • Hudební rozhledy recenze.
 • Křupavé kuřecí stehna.
 • Správná barva obočí.
 • Folie na auto proti slunci.
 • Benu lekarna hiv test.
 • Hunger games 3.
 • Privlacove pruty delphin.
 • Metabolické selhání.
 • Utržený biceps rehabilitace.
 • Kusový koberec 400x500.
 • Václav 3. referát.
 • Aplikace na výuku angličtiny zdarma.
 • Zločin a trest kniha.
 • Dresses sk.
 • Pluh za malotraktor tk 14.
 • Old man of storr trail.
 • Kalkulačka canon.
 • Jak se zbavit akné rychle.
 • Odbor životního prostředí zlín.
 • Lov jelena v říji.
 • Dobrodružná dovolená.
 • Ocelové šrouby.
 • Zrcadlovky levně.
 • Box na nářadí stanley stst1 80151.
 • Jak nastavit wifi na notebooku windows 10.
 • Krtek východoamerický.
 • Termostatická baterie grohe návod.
 • Borovice vejmutovka desky.
 • Sopsky salát.
 • Systém práva v čr.
 • Chrome archiv.
 • Jaký objektiv na portréty.
 • Kvalita vody kovalovice.
 • Méďa béďa yellowstone.
 • Lightscribe cd prodej.
 • Flakka ucinky.
 • Intedoor.