Home

Litosférické desky

Litosféra - Wikipedi

 1. Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují, čímž přeměňují tvar planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat, vztahuje se vzhledem k osám Země anebo k horkým skvrnám (hot spots). To, že se litosférické desky pohybují, můžeme pozorovat pomocí
 2. Otázka: Litosféra, litosférické desky Předmět: Zeměpis Přidal(a): psajdl<>atlas.cz LITOSFÉRA - hranice, geologická stavba. LITOSFÉRICKÉ DESKY - pohyby, důsledky . Zemské těleso se skládá z jádra, které je obaleno dvěma soustřednými geosférami
 3. Litosférické desky Rozsáhlé bloky - kry, na něž je rozlámána litosféra, různě velké a mocné. Některé nesou výhradně kontinenty a jejich zatopené okraje, jiné jsou dnem oceánů, na některých spočívá obojí. Pohybují se po astenosféře , vzdalují se od sebe, narážejí na sebe nebo se jedna pod druhou podsouvá.
 4. Litosférické desky. Němec Alfred Wegener si povšiml, podobně jako před ním jiní, že se oba břehy Atlantského oceánu podobají, jakoby došlo k roztržení dříve jednotné pevniny. V r. 1912 zveřejnil teorii kontinentálního driftu, unášení pevninských ker. Původní jednotnou pevninu, která se podle něj rozdělila, nazval Pangaea

Litosféra, litosférické desky Studijni-svet

LITOSFÉRA - stavba Země a pohyb litosférických dese

LITOSFÉRICKÉ DESKY = obsahují kontinentální i oceáskou kůru . největší mocnost je pod kontinenty, v oblasti pohoří; nejmenší mocnost je v oblasti oceánských pánví . hlavní litosférické desky: Severoamerická, Euroasijská, Africká, Jihoamerická, Indicko - Australská, Antarktická, Tichooceánská, Nazc Litosférické desky (taky tektonické) jsou součástí litosféry naší planety a jsou považovány za endogenní jev, neboť energii pro svůj pohyb berou v zemském jádře. Tento pohyb byl v minulosti jednoznačně dokázán německým vědcem Alfredem Wegenerem, který sestavil svou teorii kontinentálního driftu.Desky se pohybují většinou velmi pomalu, v řádu centimetrů ročně

Litosférické desky - Galakti

Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat a tak se jejich pohyb vztahuje vzhledem k osám Země anebo k horkým skvrnám (hot spots) NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je RNDr. Aleš Špičák, CSc.Projekt vznikl za laskavé podpory Komer.. Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desky Author: Počítač Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze podsouvání jedné oceánské desky pod druhou, nebo . podsouvání oceánské desky pod . pevninskou desku. tato . místa jsou často postižena zemětřesením a sopečnou činností (Mariánský příkop - hloubka 11034 m), západní pobřeží Jižní Ameriky, horské pásmo And . litosférické . desky . jso 4. Co to jsou litosférické desky? 5. Jaké jsou důkazy pohybu kontinentu? 6. Co to je Pangea? Kdy se rozpadla? 7. Jak se jmenovaly dva kontinenty, které vznikly z Pangey? 8. Jaké jsou tři způsoby pohybu litosférických desek? 9. Co vzniká v případě kolize dvou oceánských desek? Uveď příklad

Litosférické desky se zde pohybují proti sobě a střetávají se. Jedna se podsouvá pod druhou a díky tektonickým silám v těchto oblastech vznikají vysoká pásemná pohoří, dlouhá pásma ostrovů nebo hluboké oceánské příkopy. Jak poměrně pomalý pohyb litosférických desek způsobí vyvrásnění takového pohoří, jako. Litosférické desky Desky, které tvoří litosféru. Jsou v neustálém pohybu (plavou na tzv. astenosféře). Dělíme na: oceánské a pevninské. Obr. 4 Pohyby desek Litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují: Přibližují se Může dojít např. k: Podsunutí jedné desky pod druhou Náraz dvou desek (vzájemným tlakem. Litosféra a astenosféra. délka videa 00:22. Tématem pasáže je litosféra neboli kamenný obal Země. Ta je rozpraskaná na litosférické desky. Pod těmito deskami je další vrstva, takzvaná astenosféra, která je tvořena roztavenými horninami, takže na ní litosférické desky doslova plavou Litosférické desky. délka videa 00:24. Základní informace o litosférických deskách, jejich druzích a také o jejich pohybu po takzvané astenosféře

Litosférické desky - rozsáhlé bloky - kry, na něž je rozlámána litosféra, různě velké a mocné. Některé nesou výhradně kontinenty a jejich zatopené okraje, jiné jsou dnem oceánů, na některých spočívá obojí. Pohybují se po astenosféře , vzdalují se od sebe, narážejí na sebe nebo se jedna pod druhou podsouvá. Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv) Ukazuje se, že jsou tři možnosti : buď desky klesají až na dno pláště a zůstanou ležet nad hranicí s jádrem, nebo zůstávají již ve svrchním plášti v místě fázového rozhraní v hloubce 660 km, a nebo se sice nad tímto rozhraním zdrží, ale poté pokračují v sestupu k jádru (obr. 11)

tc-lit-desky - vsb.c

Litosférická složka FGS I Základní charakteristika - Litosféra je horninový obal země - Je součástí krajinné sféry- pevná vrstva - Zasahuje do hloubky 100-300 km - Pohybuje se po astenosféře (= horniny v roztaveném stavu) - Není celistvá, je rozlámaná na jednotlivé bloky (litosférické desky- pevninská a oceánská) - Dolní a horní hranice litosféry- zemsk Litosférické desky s kontinenty - bez podložky. Zobrazit v plné velikosti (/) Popis: Vkládačka pro výuku litosférických desek. Materiál: Topolová překližka o tl. 3 a 5 mm Rozměry: 39 x 20 cm celý popis Dostupnost. Skladem. Litosférické desky - rozsáhlé bloky - kry, na něž je rozlámána litosféra, různě velké a mocné. Některé nesou výhradně kontinenty a jejich zatopené okraje, jiné jsou dnem oceánů, na některých spočívá obojí

Příroda, zeměpis, smysly, čas | Zeměpis a mapy | MAPA

• litosférické desky se pohybují • kloužou po astenosféře 1. vzdalují se 2. narážejí do sebe 3. třou se o sebe 4. podsouvají se • na hranicích litosférických desek dochází k zemětřesením a sopečné činnosti • Ohnivý kruh -okraj pacifické desky Vznik kontinentů • v prvohorách -jeden kontinent Pange litosférické desky tektonika (globální).. Text: Prof. Jan Petránek Odkazy. tektonika. Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby Stavba Země, litosférické desky a zemská kůra. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti Na pevninské území Latinské Ameriky zasahují tři litosférické desky. Jejich vzájemné pohyby, spolu s pohyby desek sousedních, byly rozhodující pro vytváření dnešní podoby kontinentu, zejména jeho reliéfu. Obr. 2.1.1 Litosférické desky . Severní Karibik a Mexiko leží na jižním okraji Severoamerické litosférické

Litosférické desky - Zeměpis otázky, referát

 1. -litosférické desky - bloky zemské kůry a rigidní části svrchního pláště - litosférické desky jsou vymezeny na zemském povrchu rozhraním (Obr. 4, 5): a) divergentním b) konvergentním c) transformním Obr. 4 Typy litosférických rozhraní a) divergentní, b) konvergentní, c) transformní
 2. Deska, na které je Česká Republika, je Euroasijská tektonická deska. Anonym. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontol
 3. Astenosférické desky. Litosferické desky. A jak se nazývá plastická vrstva, která umožňuje pohyb těchto ker? Kůra. Astenosféra. Plášť. Jak rozdělujeme litosferické desky? Na čedičové a žulové. Na oceánské a kontinentální. Na podmořské a hlubomořské. Co se děje pokud se od sebe desky vzdalují
 4. Desky plují po polotekuté vrstvě zemského pláště, astenosféře. Když se dvě litosférické desky pohybují proti sobě, nemohou se vyhnout srážce. Můžou pak nastat následující možnosti: Subdukce - jedna deska se začne podsouvat pod druhou.
 5. litosférické desky, plují po částečně natavených horninách tzv. astenosféry. Při svém klouzání po takto podmazaném povrchu se od sebe mohou odtlačovat (např. v oblastech oceánských hřbetů), podsouvat se pod sebe (zejména v místech kontaktu oceánských a kontinentálních desek) či se vzájemně zaklínit (tímto procesem vznikají vyvrásněná pohoří)

Ukázka - Litosférické desky: Jednotlivé desky podrobněj

 1. Litosférické desky - pohybují se po astenosféře (nachází se kolem 200km pod povrchem, oblast vzniku endogenních pochodů, rozžhavené magma) - desky se posunují přibližně o 1-5cm za rok - 2 desky se mohou: a) přibližovat - náraz, buď se těžší deska zasune pod lehčí (tvorba oceánskýc
 2. Litosférické desky Stáří kontinentů Podnebne pásy Rozložení srážek . Lednové teploty Červencové teploty Teplotní amplitudy Půdy . Rasy a jazyky Písma a náboženství . Hustota zalidnění Přirozený přírůstek Střední délka života Plodnost. Kojenecká úmrtnost Urbanizace Průmysl těžební Průmysl energetick
 3. LITOSFÉRICKÉ DESKY II. Autor: Mgr. Jiří Sukaný. Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (Základní škola Velehrad, Salašská 300, Velehrad 687 06
 4. Tag: litosférické desky. Vědci nahráli záhadný zemský hukot. záhady. litosférické desky šum zeměkoule. Tereza Ocetkov.
 5. Atmosféra vznikla v důsledku odplyňování láv, které vznikly ze sopečných reakcí a tvořily většinu planety. Tyto lávy se postupně uvolňovaly ze svrchního pláště (tekutá vrstva - astenosféra, po které kloužou litosférické desky) a postupně vytvořily zemskou kůru (nejsvrchnější část planety s mocností 6 - 70 km)
 6. árky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tématem krátké práce je Severoamerická litosférická deska.Autorka stručně seznamuje s její polohou a uvádí, s jakými dalšími litosférickými deskami sousedí
 7. Litosferické desky 1. Euroasijská 4. J Americká 7. Karibská 2. Africká 5. S Americká 8. Kokosová 3. Arabská 6. Nazca 9. Pacifická 10. Indoaustralsk

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

 1. Litosférické desky se pohybují danými směry o několik cm za rok( průměr 7cm, což se dá srovnat s růstem našich nehtů). Jejich pohyb můžeme sledovat pomocí geodetických měření, paleomagnetismu (zkoumá rozložení geomagnetického pole a jeho změny v jednotlivých geologických obdobích) a opsaných kružnic kolem.
 2. Téma: VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE - 1. LITOSFÉRICKÉ DESKY - Přečíst si učivo a prohlédnout si obrázky v učebnici - učebnice str. 40 - 43 - Opsat si zápis do sešitu - viz níže Zápis do sešitu VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE 1. LITOSFÉRICKÉ DESKY Litosfér
 3. 42. Jaké znáš hlavní litosférické desky? 43. Vysvětli pojem astenosféra. Jaký je její význam? 44. Při jakém pohybu litosférických desek vzniká nová oceánská kůra? Jaké útvary při tomto pohybu desek na mořském dně vznikají? 45. Při jakém pohybu litosférických desek oceánská kůra zaniká? Jaké útvary při tomto.
 4. desky se od sebe oddalují, konvergentní rozhraní, kdy se desky k sobě přibližují a může dojít k podsouvání jedné litosférické desky pod druhou, k tzv. subdukci a transformní rozhraní charakterizované vzájemným horizontálním posunem litosférických desek. IKONA Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky a úkoly 1

Litosféra je tvořena zemskou kůrou a nejsvrchnější vrstvou zemského pláště. Je rozčleněna v obrovské bloky, kterým říkáme litosférické desky. Ty se pohybují pomocí tzv. konvenčních proudů po astenosféře (magma) a rozlišují se na oceánské a pevninské. Liší se složením Litosférické desky se v některých místech od sebe vzdalují, v jiných na sebe narážejí (viz obr. 37). Konvekce totiž vynáší v některých místech (většinou v oceánských hřbetech C) nahoru materiál pláště a tlačí tak od sebe litosférické desky.Na jiných místech (většinu v hlubokomořských příkopech B) se zase jedna deska podsouvá pod jinou. a mizí v plášti Litosférické desky. - pohybují se po astenosféře (nachází se kolem 200km pod povrchem, oblast vzniku endogenních pochodů, rozžhavené magma) - desky se posunují přibližně o 1-5cm za rok ; Litosférické desky. , geologie pevné desky skládající litosféru, které se mohou horizontálně pohybovat po svém podloží, po. Zemětřesná aktivita v Itálii vzniká následkem zlomu v litosférické desce, kdy jedna z ker vůči druhé klesne. V případě střední Itálie se hnací silou stala Tyrhénská pánev. Ta postupně natlačuje euroasijskou desku na africkou, a to rychleji, než stačí ustupovat. V místě silného středečního zemětřesení se euroasijská deska pohybuje severovýchodně o 24. Litosféra Země není jednolitá, ale je rozdělena na pevné litosférické desky, které jsou unášeny na plastickém materiálu horního pláště Země. Je osm velkých litosférických desek a větší počet malých. Desky se pohybují na vazké astenosféře (vrstvě litosféry pod kůrou) rychlostí 5-10 cm za rok. K velkým deskám patří africká, antarktická, eurasijská, indo.

LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických dese

Popis: Vkládačka pro výuku litosférických desek. Tato pomůcka se skládá ze dvou vrstev. Spodní deska je rozřezána na jednotlivé litosférické desky a jsou na n Pohyb kontinentů v průběhu geologického vývoje Země. Červená tečka označuje, jak se pohybovalo území současné České republiky Litosférické desky. Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons. Když se litosférické desky pohybují k sobě mohou vzniknout hlubokomořské příkopy (jedna deska se podsouvá šikmo pod druhou), horské řetězy (obě desky se tlačí na sebe a část materiálu se přitom zvedá do výšky)

PLÁŠŤ Dělíme na: vnější plášť - teplota 1500˚C, je tekutý a plave a pohybuje se po něm litosférické desky vnitřní plášť - teplota 3000˚C, hustá konzistence V plášti probíhá neustále plášťová konvekce, která souvisí s deskovou tektonikou Litosféra a litosférické desky Operační systém: Windows XP Professional Autorský software: MS PowerPoint 2007 Autor: Mgr. Kateřina Červinková Škola: ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk Vytvořeno: 17. února 201 Ostrovy Madeirského soustroví se nacházejí uvnitř africké tektonické desky a jejich vznik je spojen s Horkou skvrnou, která je spojena se zvýšeným tokem geotermální energie. Magma následně vystupuje na povrch a vznikají oblasti sopečné činnosti, které však nekopírují mista, kde se setkávají litosférické desky

Na západním pobřeží Jižní Ameriky je v konvergentní rozhraní litosférické desky jihoamerické a desky Nazca. V subdukční zóně vznikl hlubokooceánský Peruánsko-chilský příkop a podél západního pobřeží Jižní Ameriky se vyvrásnilo pásemné pohoří Andy s řetězcem mohutných sopek Island - tektonické desky. Island » Gejzíry a horké prameny * Historie a kultura * Krátery * Modrá laguna * Ledovce * Vodopády. Island je země krásná, a pro mnohé návštěvníky i velmi pozoruhodná s možností zhlédnout velmi zvláštní přírodní jevy

Pracovní list pro žáky k tématu vývoj pevniny a pohyby litosférických desek obsahuje sedm různorodých aktivit. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci. Očekávaný výstup: porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost Litosféra - pracovní list.doc Vývoj pevniny a litosférické desky. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Dotaz: Litosferické desky. Jsem žákem ZŠ. Pohádal jsem se s učitelkou o počet litosférických desek. Tvrdila, že je jich 6 a já že 7. Můžete nás rozsoudit? Úplnou pravdu nemá ani jeden z vás nicméně tvé tvrzení je jistě správnější. Existuje totiž sice 7 větších desek, ale pak existují i menší desky (pokud by se.

Litosférické desky Maturitní otázky nejen do zeměpis

-litosférické desky se pohybují a tím dochází k přemísťování roztavených hornin a ty se přesouvají z hlubin zemského nitra na povrch Magma - roztavená zemská hmota Láva - magma rozlévající se z kráteru sopek Gejzíry - výrony horké vody na povrchu země. A my si myslíme, že se litosférické desky pohybují právě díky konvekčním proudům v astenosféře, v zemském plášti, v tekuté části zemského pláště. Většinu pláště si totiž můžeme představit jako hustou, houbovitou, ani tekutou, ani pevnou, tak trochu plastickou hmotu

RG Asie

co jsou to litosférické desky? - Ontol

Nápověda : Litosférické desky — Lovci záhad: Když se země chvěje Podle zavedeného modelu deskové tektoniky litosférické desky kloužou po relativně plastické vrstvě částečně roztavené horniny, známé jako astenosféra (nebo nízko-rychlostní oblast). Podle moderní geologické učebnice (McGeary a Plummer, 1998) litosféra, která zahrnuje zemskou kůru a horní plášť, je průměrně asi 70. Na vině je nešťastná geografická lokalita, v níž Japonsko leží. Souostroví se totiž rozkládá na místě, kde se dotýkají tři zemské (též litosférické) desky: euroasijská, filipínská a severoamerická, která se nedaleko dotýká i desky pacifické. Společně (s několika dalšími) vytvářejí horní vrstvu zemské kůry litosférické desky; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. Litosférické desky. V šedesátých letech dvacátého století byla vyvinuta teorie pohybu litosférických desek. Tato teorie rozdělovala zemskou kůru na sedm větších a několik menších desek, které se neustále pohybují po astenosféře. Na okrajích těchto desek byla zaznamenána sopečná a zemětřesná činnost

litosférické desky. Ty se . stále pohybují (několik cm za rok) po polotekuté části zemského pláště. Energii k tomuto pohybu berou ze . zemského jádra . V minulosti existovaly tzv. superkontinenty (= obrovské pevniny) - Pangea; Gondwana a Laurásie atd. Teorii o pohybu lit. desek vymyslel Němec . Alfred . Wegene Rozlišujeme litosférické desky oceánské a pevninské, které se navzájem k sobě neustále pohybují a tak přeměňují tvář planety Země. Jejich pohyb je vůči sobě těžké popisovat a tak se jejich pohyb vztahuje vzhledem k osám Země a nebo k horkým skvrnám (hot spots) Litosférické desky, geologie pevné desky skládající litosféru, které se mohou horizontálně pohybovat po svém podloží, po astenosféře.K nejznámějším patří deska pacifická, severoamerická, Nazca, jihoamerická, africká, euroasijská, australská a antarktická Mladé oceánské desky mají méně než 13 km a staré i více než 200 km. Tektonické desky se vytvořily v raném období historie Země a od té doby se pohybují po povrchu planety (desková tektonika). Velké litosférické desky: Pacifická, Americká, Euroasijská, Africká, Indo-australská, Arabská, Karolínská, Antarktick pohyb kontinentů. litosférické desky. pohyb litosférických desek. Hledáte něco? Vyhledáván

Litosférické desky. Litosféra není souvislá, tvoří ji litosférické desky, které se neustále pohybují (cca 2 cm, za rok). Před 250 mil lety byla jedna pra pevnina Pangea, která se později rozdělila na dvě části - Lauraasii a Gondwanu. Později došlo ke vzniku současných kontinentů Teplota vzrůstá směrem do středu země asi o 30°C na kilometr ,ale postupně se to zpomaluje . Vlivem vnitřních geologických dějů vznikají vyvřelé a metamorfované horniny a zdvihají se pohoří a tvoří poklesy a také se jejich vlivem pohybují litosférické desky . Pohyby litosférických dese Globální oteplování: V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které před několika desítkami let byly zcela neznámé. Na obou pólech tají ledovce. Čím to vše může být způsobeno? Více informací naleznete v našem článku

Plastický obal země, po kterém se pohybují litosférické desky, jde o magma (roztavené horniny). Nachází se pod litosférou (mezi 80 až 220 kilometrem pod povrchem Země) Zdroj: Wikipedia - fyzická geografie ZŠ Havlíčkova - tes Island je jedním z nejzajímavějších ostrovů naší planety, výstižně nazývaný ostrovem ohně a ledu, protože se tu nacházejí tři ledovce a činné sopky, některé dokonce i přímo pod ledovci, má rozlohu téměř 103 000 km 2 a nachází se na rozhraní euroasijské a severoamerické litosférické desky (na tzv. středoatlantském oceánském hřbetu)

Asie - Přírodní podmínky - Skompasem

Leží v nestabilní části zemské kůry, poblíž mnoha zlomů, kde se litosférické desky neustále pohybují. Země tak podléhá nejen sopečným erupcím, ale také častému zemětřesení a nebezpečným vlnám tsunami. Ty jsou způsobené otřesem mořského dna nebo podmořskými sopečnými erupcemi Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivé kontinenty či jejich části zrovna tak jako části oceánů. Podle toho pak rozlišujeme dva typy zemské kůry - pevninský a oceánský. Desky se velmi zvolna pohybují, v některých místech na Zemi v řádu milimetrů, jinde i několik centimetrů za rok Litosférické Desky Mapa | Mapa Litosférické Desky Mapa | Mapa Litosférické Desky Mapa | adviseurmakelaar Pohyb litosferických desek ppt stáhnout Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Faceboo Tam, kde se litosférické desky pohybují proti sob ě, vzniká obrovský tlak. Tento tlak a nap ětí zprohýbají vrstvy zemské k ůry do vln, které nazýváme vrásy . ději, p ři kterém vznikají vrásy říkáme vrásn ění . Vrásn ěním vzniká vrásové poho ří

V takových místech na sebe litosférické desky naléhají opravdu těsně, takže se v tomto bodě uzamknou klidně i na několik staletí. Následný posun je však o to prudší - očekávat lze zemětřesení nejméně o síle 7. stupně Richterovy stupnice litosférické desky, desková rozhraní . Bullenův model Země . Jak se označují jednotlivé zóny . a jaký je jejich hloubkový dosah? A. Zemská kůra: oceánská 6-10 km, kontinentální 30-40 km . B. Svrchní plášť Gutenbergova vrstva 35-250 km D. Spodní plášť 650-2900 k Litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují - Divergentní pohyb - Konvergentní pohyb - Transformní pohyb. 1. Divergentní - Desky se pohybují od sebe - Tento pohyb uvolňuje prostor pro magma- to se vylévá, vzniká typické pohoří na dně oceánu= Středooceánské hřbety (tak vzniká zemská kůra) - Např Litosférické desky se pohybují po plastické vrstvě - astenosféře. Jejich pohybem dochází k přirůstání a zániku zemské kůry. Litosférické desky oceánské a kontinentální; podsouvání (subdukce), subdukční zóna; šelf, kontinentáln

Vrásový reliéf - vzniká v místě, kde se litosférické desky pohybují proti sobě, dochází ke zprohýbání vrstev, ke vzniku: a) antiklinál - hřbetů b) synklinál - sníženin Takovou stavbu má pohoří Švýcarský Jura nebo Atlas. Příkrovový reliéf - vzniká působením obrovských tlaků, vrásy se nasouvají na sebe. Battery Life Activator - Energie sbalená na cesty. Zdá se, že prodávání věcí, které nefungují, je opravdu dobrým byznysem. Když pak takovou věcičku zabalíte do hromady úžasných a technicky znějících pojmů a nakukáte své výmysly několika redaktorům, kteří jsou z hlediska úrovně své inteligence či vzdělání zcela odzbrojeni, máte skoro vyhráno C/ pásemná pohoří c/ Mariánský příkop 3/kolize oceánské a kontinentální lit.desky 7/ Doplň chybějící informace: a/ Vrstva tvořená kůrou a horní částí svrchního pláště se nazývá litosféra. Není celistvá, ale je rozlámána v samostatné bloky = litosférické desky. b/ Poloměr Země je 6378 km

Litosférické desky pohybovaly nejprve rychle od sebe a později čím dál pomaleji. Kromě prudkých výkyvů- v době dopadu meteoritu nebo v době výbuchu - Země mohla změnit svou dráhu kolem Slunce, z kruhové na eliptickou. Pohyb po elipse zapříčiňuje současné tepání Země, naše rodná planeta periodicky zvětšuje. ls. desky se liší stavbou - ls. desky tvořené oceánskou kůrou = oceánské litosférické desky; desky tvořené kontinentální kůrou = kontinentální ls. desky. Pohyb ls. desek je způsoben tzv. konvenčním prouděním = neustálý pohyb hmoty, kterou je litosférická deska tvořena Tektonik

rozlomení pevninské desky. podsouvání jedné litosférické desky pod druhou. Jak se nazývala prehistorická deska? Pangea. Panthalassa. Tethys. V jaké nadmořské výšce se rozkládají vrchoviny? 30m - 150 m. 150 m - 300 m. 300 m - 600 litosfÉrickÉ desky. subdukce oceÁnskÁ kŮra zanikÁ v hlubokooceÁnskÝch pŘÍkopech pod kontinenty pl. Tam se litosférické desky od sebe odtahují a rozlévající se magma tvoří novou oceánskou kůru, která může v některých místech dosáhnout až mořské hladiny. Vznikl tak třeba Island. Sopky ale můžou vzniknout i uprostřed litosférické desky (např. sopky na Havaji). Tyto sopky vznikají nad tzv. horkými skvrnami, které se.

Vznik - třetihory - náraz indické litosférické desky na euroasijskou KARAKORAM SZ od Himálaje → dohromady 14 vrcholů přes 8000m S od Himálaje - nejvýše položená náhorní plošina světa TIBETSKÁ NÁHORNÍ PLOŠINA (průměrná výška cca 5000m - desky jsou neustále v pohybu (přibližují se, oddalují, klesají nebo zvedají, narazí nebo se podsouvají) - asi 3-4 cm za rok - některé skoro vůbec - Antarktida → nese velké množství ledu směry pohybu: - Asie na SZ - Afrika na S → zmenšuje se vzdálenost mezi Afrikou a Evropo Kategorie: Geologie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce nabízí souhrn základních poznatků o litosférických deskách a zejména jejich pohybu.V úvodní části se autor věnuje stručně mechanismu pohybů desek a jejich důsledkům. Poté přináší soupis základních charakteristik litosférických desek, uvádí. Vnitřní a vnější geologičtí činitelé - řešení Úkol: Pojmy z nabídky přiřaďte oběma skupinám činitelů, kteří ovlivňují vznik a vzhled zemské kůry

př. pískovec nebo vápenec LITOSFÉRA litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují Litosférické desky LITOSFÉRA ? Jak se projevuje na povrchu Země pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody Útočiště hravých lemurů a majestátných baobabů trhají tektonické (litosférické) desky tvořené neroztavenou pevnou horninou, které se od sebe vzdalují. Potvrzují to nová satelitní měření týmu vedeného geofyzičkou Sarah Stampsovou z katedry geologických věd Virginia Tech

Litosféra - maturitní otázka ze zeměpisu Studijni-svet

Pod to podnadpis: LITOSFÉRICKÉ DESKY =ohromné, rozlámané kusy litosféry. Shlédněte video, jak litosférické desky, doslova pluly po planetě Zemi. Trvalo to několik milionů let. Všímejte si také červeného kolečka ve videu. Tam teďko žijeme : Téma: Vznik sopky, litosférické desky a rozmístění kontinentů do současné podoby. Třída byla rozdělena na 4 skupiny. Dvě chlapecké skupiny pracovaly na tvorbě sopky a dvě dívčí na litosférických deskách. 1.skupina: vedoucí: Kryštof Šebek SOPKA. spolupracovníci - Carlo Cremonini, Marek Troníček, Alex Jelínek, Tomáš.

Litosféra

Pohyb litosferických desek - Wikipedi

Největší litosférické desky jsou jižní a severoamerický, eurasijský, africký, antarktický, pacifický a indo-australský. Bloky plovoucí v asthenosphere jsou monolitické a tuhé. Výše uvedené oblasti jsou hlavní litosférické desky. V souladu s původními nápady se věřilo, že kontinenty se dostaly přes oceán - astenosféra - plastická(tekutá) část - pohybují se po ní litosférické desky. LITOSFÉRA - PEVNÁ VRSTVA ZEMĚ NAD PLASTICKOU ASTENOSFÉROU. Pracovní sešit: Strana 22 cvičení 4, strana 23 celá, strana 24 cvičení 4. Děkuji za spolupráci a ve středu se budu těšit na on - line hodině. Mějte se pěkně. Zdeněk Ro Tyto kry se odborně jmenují tektonické nebo také litosférické desky. Většina jich leží částečně pod oceánem a tvoří tzv. oceánské desky, ty pod pevninou jsou kontinentální neboli pevninské. Pevninské a oceánské desky se liší i svými vlastnostmi, ty pevninské mají nižší hustotu, a jsou tudíž lehčí než desky.

Zeměpisný web Daniela Svobody

Vkládačka s mapou - Litosférické desky Skladem 388,00 Kč Zvolit variantu Kompletní specifikace Popis: Maxi vkládačka pro výuku litosférických desek s popisky.. Litosféra není celistvá, vytváří bloky = litosférické desky Litosférické desky Litosférické desky se pohybují Popis: Vkládačka pro výuku litosférických desek. Tato pomůcka se skládá ze dvou vrstev. Na spodní desce jsou vygravírovány obrysy jednotlivých tektonických des

Ukázka - Litosférické desky: Litosfér

Podotýkám, že nejdál jsem byl na Americkém kontinentě asi tak 50 km od hranice litosférické desky, takže to bude trochu jiný příběh, než psal pan RedGuy. Abych neotrávil ty, co nemají čas na pohádky, napíšu nejdřív co jsem udělal Jak často a jak rychle se pohybují litosférické desky ? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak často a jak rychle se pohybují litosférické desky ?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další. - litosférické desky - dělení a charakteristika, pohyb - pohoří - vznik a druhy - sopka - umět popsat jednotlivé části - sopečná činnost - zemětřesení - znalosti o jedné konkrétní sopce - viz. žákova aktualita VĚDOMOSTNÍ A PRAKTICKÝ TEST - MAPA - 18. 11. - 6. B, 6. C/19. 11. - 6. Pevninu tvoří ostrov sopečného původu rozprostírající se na rozhraní Euroasijské a Severoamerické litosférické desky. Z tohoto umístění vyplývá velká seismická a vulkanická aktivita: na ostrově se nachází několik aktivních sopek a řada gejzírů. Islandu se proto přezdívá Země ledu a ohně Definitivní zajímavost tohoto vodopádu je že padá ze Severoamerické litosférické desky a vy jej můžete pozorovat z Evroé litosférické desky. Jak najít vodopád Öxarárfoss: Vodopád Öxarárfoss se nachází v národním parku Þingvellir. Je dostupný pouze pěšky a od parkoviště je vzdálen asi 800 metrů

Ohnivý kruh – WikipediePPT - Geologické děje (pohyby litosférických desekPPT - SOPEČNÁ ČINNOST PowerPoint Presentation - ID:5152706Neotropis – Andská oblast – Středoandská provincie | BOTANY
 • Matýskova matematika 2. ročník.
 • Jonestown cz.
 • Řazení na kolo.
 • F1 2018 austria highlights.
 • Volgograd památky.
 • David burtka himym.
 • Charvátová slavkov u brna.
 • Helma ačr.
 • Středočeský kraj park.
 • Rafael santi obrazy.
 • Centrální klíč fab.
 • Sony xperia m2 d2403.
 • Volkswagen portal.
 • New macbook pro 2018.
 • Linibebe gilbert.
 • Tom jones balls of fire.
 • Hnědý ananas.
 • Krajinný raz.
 • Minecraft multiplayer free.
 • Čerti krampus.
 • Dětský kvíz.
 • Vláčky husch.
 • Gopro fusion bazar.
 • Kolagen rostlinného původu.
 • Lgbt community.
 • Voňavé květiny.
 • Jak změnit ikonu složky.
 • Renesanční šlechta.
 • Řecká jídla stifado.
 • Hubnutí po 40.
 • Abdominoplastika muzi.
 • Tattoo umi pražská.
 • Cnc stroje na dřevo.
 • Jak propojit kontakty s facebookem.
 • Free portfolio wp theme.
 • Dámské brýle bez dioptrií.
 • Komoda se zásuvkami bazar.
 • Přírodní vědy aktivně a interaktivně.
 • Stipa tenuissima cena.
 • Liverpool anfield.
 • Powershell scripts examples.