Home

Symboly na židovských náhrobcích

Symbolika židovských náhrobků. Symbolika židovských náhrobků je velmi bohatá. Projevuje se především rozmanitým vyobrazením zvířat (lev, vlk, medvěd, jelen, ryby a ptáci), nebo rostlin, stromů, ženských postav, symbolů zaměstnání atd. Každý symbol má svůj skrytý význam a může nám podat zajímavou informaci o zesnulém Bývají to nejčastěji symboly potomků jednotlivých starožidovských rodů (žehnající ruce na hrobech kohanitů, konvice s mísou na hrobech levitů aj.), Davidova hvězda nebo koruna, dále znamení symbolizující zaměstnání zemřelého (např. nůžky, lékařská pinzeta, kniha) nebo podoby zvířat symbolizující jeho jméno (např. lev, jelen, ryba, ptáci) Tato bakalářská práce se zabývá symboly na židovských náhrobcích na území Čech, Moravy a Slezska. Je rozdělena na dvě části a obsahuje úvod i závěr. Úvod se zabývá důvodem, proč si téma autorka vybrala, stručným nastíněním postupů, které se rozhodla využít, a vytyčením cíle

Symbolem rodu Levitů je konvička, pod níž se skrývají všichni Lewitzové, Löwové apod. Na rabínských hrobech najdeme často korunku, symbol Tóry. Všichni Jelínkové či Hirschové mají jednoduše symbol jelena, pod rybou bychom zase hledali všechny Ryby, Fischery apod Význam zobrazených symbolů z židovských náhrobků 1) Zvednuté ruce, žehnající ruce kněze (hebrejsky Kohena) Požehnání, aby tě Bůh požehnal a podržel, aby na tebe dopadla zář Boží tváře, v synagoze pronášeno jen ve sváteční dny Ruka Hamesh - Je populární motiv na židovských špercích. Zajděte do jakéhokoliv židovského obchodu s dárky a najdete řetízky s touto obrácenou rukou, které směřuje palec a malíček ven. Obvykle bývá ve středu oko nebo nějaká židovská písmena. V arabské kultuře je podobná Ruka Fatimy, která představuje ruku boha

Symbolika židovských náhrobků Muzeum Karlovy Var

www.zidovsky-mikulov.estranky.cz - Symboly židovského život

Nejčastější symboly na židovských náhrobcích • žehnající ruce - znak kohenů, kněží • konvice - znak levitů, sloužících v chrámu • symboly zvířat (např. lev, medvěd, kohout) - obvykle souvisejí s vlastním jménem • symboly předmětů (např. pinzeta, nůžky) - obvykle souvisejí s povolání Abstract. Tato bakalářská práce se zabývá symboly na židovských náhrobcích na území Čech, Moravy a Slezska. Je rozdělena na dvě části a obsahuje úvod i závěr. Úvod se zabývá důvodem, proč si téma autorka vybrala, stručným nastíněním postupů, které se rozhodla využít, a vytyčením cíle Zprávičky ze světa, události z domova i ze zahranič Ikonografie židovských náhrobků The iconography of Jewish tombstones. bachelor thesis [DEFENDED]View/ Ope

Tato bakalářská práce se zabývá symboly na židovských

 1. Symboly: Zjistěte si, co nosíte na krku! ale je také symbolem celého kosmu (rota mundi rosekruciánů). Na původních křesťanských náhrobcích bylo kolo symbolem boha a věčnosti. Labarum - Jedná se o složeninu dvou písmen: X a P. XP je přeloženo z řecké alfabety naše C(h) a R, což je začátek jména Christos.
 2. Ikonografie židovských náhrobků Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author
 3. Židé ctili starozákonní příkaz: Neučiníš sobě obrazu, takže na náhrobcích nezpodobňovali lidské tváře a už vůbec nepřicházelo v úvahu, že by se na hrobech objevovaly portréty zemřelých. Místo toho používali symboly, které zastupovaly jména, profese i vlastnosti
 4. Nápisy na náhrobcích bývaly psány pouze hebrejsky. Od poloviny 19. století se začínají objevovat dvojjazyčné hebrejsko-německé. V této době se také stále více židovských náhrobků přizpůsobuje běžným typům náhrobních kamenů na křesťanských hřbitovech
 5. Symboliku židovských náhrobků lze obecně rozdělit do čtyř skupin. a- symboly odpovídající synagogální funkci zesnulého, tj. jeho postavení a úkolům, které zastával v liturgickém životě židovské komunity. Panuje obecné povědomí o dvanácti Jákobových synech a dvanácti pokoleních Jisroele

Nápisy na židovských náhrobcích se neomezují na krátký výčet dat o nebožtíkovi. Každý epitaf má připomenout nebožtíkovy zásluhy a vést čtenáře i po generacích k usebrání a kontemplaci. Směřovat jeho myšlenky ke Sladkému požehnanému Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy, básně a anekdoty Symboly (18) Egyptské symboly (11) Keltské symboly (2) Židovské symboly (2) Hudba (5) Oblečení, boty a doplňky (6) Školní potřeby (4) Zakázková překližková razítka (20) Digitální razítka ; Držátka a rukojeti k razítkům . Akrylové bloky (4) Dřevěná držátka (5) Plastová držátka (3) Razítkovací polštářky a barv Symboly židovského života Jelen, srdce, koruna, vinný hrozen, květina, Davidova hvězda, žehnající ruce kohenů, levitská souprava, kamenné desky desatera, reliéf sloupů - to všechno jsou symboly, které pozorný návštěvník objeví na židovských náhrobcích

Židovské hřbitovy - Zidovske hrbitovy v Cechach a na Morav

 1. a jelikož jsou epitafy na náhrobcích židovských hřbitovů v mnoha případech jediným dochovaným písemným záznamem osobních údajů příslušníků lokálních, po 2. světové válce zaniklých, židovských komunit, celých rodinách a příbuzenských vztazích. Přes veškerou péči
 2. Na židovských hřbitovech bývá kniha zobrazovaná na náhrobcích učenců a kantorů a vyjadřuje vzdělanost, moudrost, zbožnost zemřelého. Obecně jednotu vesmíru složenou ze stránek a písmen a je používána..
 3. Na tomto židovském hřbitově jsme byly asi před patnácti lety s kamarádkou v létě,na stromech sedělo plno havranů,mě přišlo divné,že teď v létě,ale kamarádka,která tam chodila často,řekla,že jsou tam snad stále.Havrany v létě jsem v Praze nikdy neviděla,ani na jiných hřbitovech,jen tady.Hřbitovy mám ráda,ale tenhle hřbitov je úžasný a zvlášť s těmi.
 4. prostředkem se staly ornamenty a symboly, které lze nalézt nejen v synagogách, ale kupříkladu jako součást reliéfů na židovských náhrobcích. Židovská symbolika je pro židovskou tradici velmi důležitá, objevuje se v židovské mystice (Kabala)
 5. Na náhrobcích je možné vidět tradiční symboly, na 9 stélách levitskou konvici, na dvou kohenské ruce, občas se vyskytuje Davidova hvězda a rostlinné motivy. Zajímavé jsou rozsáhlé nápisy i v češtině např. na stélách rodiny Engelmanovy a Meissnerovy spolu s hebrejským epitafem. Nejstarší náhrobek na hřbitově pocház

Jak na židovské náhrobky, Časopis Mens

 1. Tím ovšem nebudiž řečeno, že by snad symboly na židovských náhrobcích nemohly mluvit. Ony samozřejmě mluví (podobně jako vlastní epitafy) o tom, co je pro *judaismus nejdůležitější. O tom jak a čím dotyčná bytost, nad jejímž prachem zrovna postáváme, pomohla těm vesmírům symbolicky přežít . .
 2. Židovský hřbitov u Hřivčic se nachází asi jeden kilometr jižně od vesnice Hřivčice v katastru obce Peruc.Lze se k němu dostat od obecního hřbitova v Hřivčicích cestou přes železniční trať a pak asi 400 metrů jihozápadním směrem po polní cestě.. Židovský hřbitov se rozkládá se na celkové ploše 3163 m² a dochovalo se zde zhruba 300 náhrobků
 3. Achabova práce nám nabízí možnost nahlédnout, jak se k těmto otázkám staví Židé, a zároveň nám poskytuje zasvěcenou exkurzi do osudů národa, který neměl (a nemá) na růžích ustláno. A člověk je celý vesmír. Nápisy na židovských náhrobcích se neomezují na krátký výčet dat o nebožtíkovi
 4. V Čechách, na Moravě i Slezsku se zachovalo velké množství, více či méně zachovalých židovských hřbitovů. Mnohé z nich jsou ztraceny v nové zástavbě nebo v lesích a polích. V roce 1787 bylo zakázáno zakládat hřbitovy uvnitř města a záleželo na vrchnosti, kde Židům vymezila a prodala pozemek na výstavbu hřbitova

 1. Znak a jeho interpretace (výklad) je výsledkem procesu tzv. semiózy, což znamená přiřazování určitého znaku nějakému jevu, věci. V podstatě se jedná o tvoření znakových systémů. 7 Znaky rozdělil na ikony (znaky založené na vztahu podobnosti), indexy (na vztahu souvislosti) a na symboly (spojené na základě konvence)
 2. Autor se zaměřuje především na překlady židovských epitafů a jiných nápisů na náhrobcích. Zkoumá jejich význam, stejně tak i výklad symbolů a jiných funerálních motivů. Dále popisuje průběh židovských pohřebních rituálů a zvyků a některé Druh produktu: Elektronická kniha
 3. Na hřbitovních náhrobcích si můžeme přečíst jak data zemřelého, tak i mnoho zajímavého z jeho života. Mnohé náhrobky jsou doplněny verši a symboly, které symbolizují jména, povolání a tradiční rody, které patřily k biblickému kmeni
 4. Jako na všech židovských hřbitovech převažuje na kamenech hebrejština, nicméně ve východních Čechách se nápisy často vyznačují velkou velikostí užitého písma. Nápisy také někdy ze stély vystupují v reliéfu, což je daleko pracnější způsob opracování kamene, nežli jenom pouhé vytesání písma
 5. Každý nápis je originálem s literární i informační hodnotou. Od roku 1839 jsou náhrobky již psány i německy, později česky, a omezují se na základní informace o mrtvém. Na náhrobcích mohou být zobrazeny symboly biblických zvířat a rostlin, pomíjivosti a smutku, či symboly zaměstnání a příslušnosti k rodu
 6. Na náhrobcích je možné vidět tradiční symboly, na 9 stélách levitskou konvici, na dvou kohenské ruce, občas se vyskytuje Davidova hvězda a rostlinné motivy. Zajímavé jsou rozsáhlé nápisy i v češtině např. na stélách rodiny Engelmanovy a Meissnerovy spol
 7. Starý židovský hřbitov v Praze 1-Josefově, fungoval pravděpodobně od roku 1439 do roku 1786.Jeho předchůdcem byl hřbitov z Nového Města nazývaný Židovská zahrada.Na hřbitově je pohřbena řada významných osobností židovské komunity, jako: Jehuda Liva ben Becalel zvaný Rabi Löw (1609), Mordechaj Maisel (1601), David Gans (1613) a David Oppenheimer (1736)

Když člověk projde brankou starého hřbitova, dýchne na něj magické kouzlo dávných časů. Starobylé náhrobky hladí větvičky břečťanu, v korunách stromů zpívá smutnou píseň vítr. Zapomenuté hřbitovy, lišící se jen mírou zapomenutí a devastace. Odedávna říkali Židé svému hřbitovu zahrada; a je to vskutku zahrada, i když smutná a teskná. Židovské. Desítky, stovky kamenných stél místy nahloučených těsně na sebe. Pískovcové desky pokryté řadou nápisů nám nesrozumitelného hebrejského jazyka. Některé prosté, jiné ozdobené symboly. Některé ale i mramorové, žulové s německým nápisy. Tady leží synové Izraele, jsme na židovském hřbitově Na přelomu 16. a 17. st. se začínají na původně jednoduchých náhrobcích objevovat plastické symboly a znamení rodů, jmen, stavů a povolání. V barokní době se často vyskytuje jakási čtyřstěnná tumba (domek). Praha je jediným místem v Evropě, kde se jich tolik zachovalo

Reliéfní symboly na náhrobcích vyjadřují původ zemřelého nebo jeho osobní jméno či povolání. Na hřbitově je pohřbena řada kulturněhistoricky významných osobností jako Jehuda Leva ben Becalel, řečený rabbi Löw (zemř. 1609), který podle legendy vytvořil umělého člověka, Golema Jako dvojitá jeskyně je také zobrazena na uvedeném reliéfu náhrobku v Babčicích, což je jediné dochované vyobrazení na židovských náhrobcích v Čechách a na Moravě vůbec, vysvětlila unikátnost a význam pomníku Iva Steinová. Částečně poničený hřbitov byl v roce 1958 prohlášen kulturní památkou V dřívější podobě před nedávnou rekonstrukcí byla symbolika a ornamentika na fasádě mnohem bohatší, propracovanější a vyvedena zlatými konturami, a tak dnes třeba symboly palem nejsou již tolik čitelné, jako na dobových vyobrazeních. Na židovských náhrobcích se palma objevovala i jako symbol dubu pláče (Alon bachut.

Hlavní strana > Publikace Muzea Kroměřížska > ŽIDÉ A MORAVA ŽIDÉ A MORAVA Konference organizačně zajišťuje historik muzea Mgr. Petr Pálka, který je také editorem sborníků. Vydání publikací Židé a Morava od roku 2004 až do roku 2019 bylo podpořeno nadačním příspěvkem uděleným Nadačním fondem obětem holocaustu Na náhrobcích jsou kromě toho vidět také symboly jednotlivých židovských kmenů, ke kterým zesnulí patřili. Nechybí ani Davidova hvězda - symbol judaismu. Pozůstalí nepřicházejí ke hrobům zesnulých tak často, jako třeba křesťané. Většinou je to v den výročí úmrtí. A s sebou vezmou namísto květiny kámen Proč jsou na židovských náhrobcích symboly zvířat? To a ještě více se děti dozvědí během nedělní dílny se lvíčkem Arjem, který představí nejznámější židovské symboly. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. / Vstupné 50 Kč. 12. 9. středa v 19:00. Maiselova synagog

ŽENA-IN - Symboly: Zjistěte si, co nosíte na krku

 1. Vybrané židovské památky budou moci zájemci zhlédnout v rámci Dne židovských památek, který se letos koná v neděli 12. srpna. Na Perucku se akce účastní památka Židovský hřbitov u Hřivčic, který je sice celoročně přístupný, ale stojí za zmínku, neboť nedávno prošel rekonstrukcí a je stále veřejnosti málo znám
 2. Na nejstarším dochovaném náhrobku je nápis v hebrejštině, který jej datuje do roku 1577. Početně zde převažují pískovcové náhrobky ze 2. pol. 17. stol. a z 18. stol. Hebrejské nápisy na náhrobcích doplňují plastiky, symboly a další architektonické prvky
 3. Třešť - Co znamená nůž na náhrobku, jaké symboly Židé používali a proč? A kde má hrob židovská rodina, kterou v Třešti proslavila sirkárna? To je jenom zlomek toho, co se návštěvníci dozvěděli v pátek 24. května na židovském hřbitově, který je ukrytý pod mohutnými stromy na začátku Třeště směrem od Hodic. Noc kostelů totiž zavítala i na hřbitov.
 4. V Dřevíkově dokonce ještě v roce 1849 tvořil počet židovských rodin přes polovinu vesnické komunity. S Petrem Vackem, který se na naši cestu časem vybavil jedním překvapením, se podíváme do místní židovské uličky, v níž se zachoval vzácný unikát
 5. Na některých náhrobcích jsou symboly lidské činnosti a zaměstnání. Náhrobní kameny bývaly obvykle dílem křesťanských kameníků. Židům nebylo, kromě výjimek, toto umělecké řemeslo povoleno. Určovali však symbolické detaily výzdoby a na nápisové části měli svůj podíl židovští písaři a rytci

Některé symboly se vztahují k povolání nebo jménu. Nápisy na náhrobcích do 19. století jsou pouze hebrejské, od poloviny 19. st. se objevují nápisy hebrejsko-německé, později hebrejsko-české. O židovský hřbitov se starala místní židovská komunita V noci z 9. na 10. listopadu 1938 se v nacistickém Německu, Rakousku a Sudetech odehrála Křišťálová noc. Protižidovský pogrom byl předzvěstí ještě daleko větších hrůz, které se děly během druhé světové války v koncentračních táborech. Od řinčících skel židovských výloh uplynulo 81 let, přesto dnes podle průzkumů 85 % evroých Židů věří, že. Asi stovka povalených náhrobků ještě zbývá obnovit na židovském hřbitově v Hřivčicích na Lounsku. Oprava kdysi zpustlého hřbitova začala před osmi lety a ještě několik let potrvá. Na ploše přes tři tisíce metrů čtverečních je dochováno kolem 400 pomníků Proč jsou na židovských náhrobcích symboly zvířat? To a ještě více se děti dozvědí během nedělní dílny se lvíčkem Arjem, který představí nejznámější židovské symboly. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. / Vstupné 50 Kč. 12. 9. středa v 19 hod. Maiselova synagog děkuji PhDr. Ing. Václavu Chvátalovi za poskytnutí mapových plánů židovských hřbitovů v digitální podobě a potřebné dokumentace židovského hřbitova Telice, na jejímž základě bylo možné vytvořit aplikační prostředí pro uživatele databáze

Židovský hřbitov byl na okraji heřmanoměsteckého ghetta založen pravděpodobně v polovině 15. století, a je tak nejstarší v Pardubickém kraji. Do dnešních dnů se zachovalo 1077 náhrobků, nejstarší čitelný nápis je z roku 1647. Symboly na náhrobcích, znázorňující jména zemřelých, jsou mimo Prahu velmi vzácné Text brožury je založen na předchozím podrobném průzkumu obou hřbitovů, který provedla společnost Matana a.s. ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Přináší široké veřejnosti i zájemcům z ciziny nové poznatky o nejstarších náhrobcích a významných pohřbených osobnostech

Židovský hřbitov v Klatovech byl založen v roce 1871. Do té doby byli klatovští Židé pohřbíváni na nejbližších židovských hřbitovech v okolí (Švihov, Janovice nad Úhlavou). Hřbitov je situován v těsné blízkosti městského hřbitova, v sousedství budovy krematoria Fascinovala ho symbolika, tajemství, znamení a překládal nápisy na židovských náhrobcích. Později se stal praktikujícím židem. Začal se věnovat dokumentaci židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě. 10:00 - Taje a symboly židovského hřbitova - Achab Haidler. Hřbitov je chráněn jako kulturní památka České. Na mnohých pískovcových náhrobcích je původní hebrejské písmo, které je často doplněno symboly hvězd, rukou i tradičních liliových květů. Na některých hrobech jsou uvedeny i základní informace v latince. Nejmladší, často již žulové náhrobky, jsou čitelné celé V úvodní části dokumentárního cyklu o minulosti i současnosti židovských hřbitovů se vypravíme s Petrem Vackem na ten nejvýznamnější na území Moravy (2013). Režie J. Kratochvíl V prvním díle se vydáme s naším průvodcem Petrem Vackem, kterému je tematika blízká i jako členovi hudební skupiny Mišpacha, zpívající. Nápisy na náhrobcích bývaly až do 19. století pouze hebrejské. Od poloviny predminulého století se na našich hrbitovech zacínají objevovat dvojjazycné nápisy hebrejsko-nemecké (prípadne i v jidiš ci nemcine psané židovským písmem) a brzy po nich i nápisy hebrejsko-ceské

V tomto dlouho očekávaném díle Haidler poeticky, ale zároveň výstižně vysvětluje epitafy, znaky, tajemné verše na náhrobcích a symboly spojené s židovským způsobem pohřbívání. Další program festivalu je v letošním roce zaměřen hlavně na téma Židé v umění 20. století SYMBOLY NA NÁHROBCÍCH Každý symbol má svůj skrytý význam a může nám podat zajímavou informaci o zesnulém. První skupina symbolů: symboly odpovídající synagogální funkci zesnulého, jeho postavení a úkolům, které zastával v liturgickém životě židovské komunity. Symbol rukou a symbol konve s miskou popsán níže

Video: Židovské symboly na náhrobcích - zdokumentované židovské

Tajemná řeč náhrobků na Starém židovském hřbitově

Ikonografie židovských náhrobků Digitální repozitář U

Svůj hojný majetek věnoval na výstavbu židovské radnice, chudobince, nemocnice či školy. Nechal rovněž vydláždit blátivé cesty pražského Židovského města a zakládal dobročinné fondy pro chudé. Nezapomeňte na kamínek. Až budete opouštět jakýkoliv židovský hřbitov, můžete na některý z hrobů položit kamínek Výkup židovských předmětů Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy, básně a anekdoty. Vše je seřazeno v sedmi kapitolách tzv. židovské sedmičky Gesto ve víceméně totožné podobě nacházíme třeba na židovských náhrobcích. Na nich si můžeme všimnout, že každá z rukou napodobuje tvar hebrejského písmene ŠIN. Písmeno Šin a jeho tvar známe pochopitelně z nesmrtelného sci-fi seriálu a legendárního vesmírného gesta pana Spocka :) Spojí-li se 2 tato. SYMBOLY NA NÁHROBCÍCH. Judaismus a Tradice / by / 0 Comments. Texty na náhrobcích se čtou zprava doleva. Judaismus a Tradice, Místa - hřbitovy a památky / by / 0 Comments. Mapa židovských památek a hřbitovů v Karlovarském kraji K.

COR

Podpis firmy je patrný na náhrobcích těchto osob - Netti Kulka, Jakob Meitner, Marie Meitner, Jakob Brül, Rosalia Brüll, Ignatz Epstein, Jakob a Josefa Steinschneider, Berta Taubeles, Fany Meitner, Markus Meitner, Moritz Benedikt, Netti Benedikt. Nelze říci, že náhrobky, pocházející z této firmy, jsou po výtvarné stránce shodné Ruce v tomto žehnajícím gestu se objevují často na židovských náhrobcích. Kohenské ruce na náhrobku na Starém židovském hřbitově, Staré Město, Praha, CZ • Erb kohenské (kněžské židovské) rodiny Rapa z města Porto, provincie Mantov, IT • Nadace židovského muzea, Praha, C Na mnohých pískovcových náhrobcích je původní hebrejské písmo. Je doplněno symboly hvězd, rukou i tradičních liliových květů. Na dalších je doplněno o základní informace v latince. Nejmladší, často již žulové náhrobky, jsou čitelné celé

Evička: Symboly na židovských náhrobcích

Ikonografie židovských náhrobků CU Digital Repositor

Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čecháchruka

význam magických symbolů popelk

Autorka dekuje Židovské obci v Praze a Federaci židovských obcí v Ceské republice za podporu, Židovskému muzeu v Praze za umožnení dokumentace. bohoslužbe a skutcích milosrdenství (Symboly Tóry, znamení pro koheny a levity, znázornení dobrocinnosti na náhrobcích) /22 Rabín Avraham Liebschitz Fischmann, Šafov /25. 3-5 Výprava Lewise a Clarka na americký Západ (1803): představy a skutečnost. 6-8 Kulturní symboly a charakteristiky míst. 9-12 Vytvoření informačních web stránek města se zaměřením na zájmy teenagerů. 6 kultura a zkušenost ovlivňuje vnímání lidí (místa a regiony) 5 Lidé vytvářejí regiony,aby interpreto-vali. Kromě unikátního nálezu bude na tiskové konferenci představena také nedávno vydaná kniha zmíněného hebraisty Jaroslava Achaba Haidlera s názvem Židovské hřbitovy a pohřbívání. V tomto dlouho očekávaném díle Haidler poeticky, ale zároveň výstižně vysvětluje epitafy, znaky, tajemné verše na náhrobcích a symboly. Na každých deset domů připadala jedna synagóga, přestože již dávno nešlo ani tak o město Židů jako o město chudých. Ulice v noci oživovaly září červených světel, kte­rá se od roku 1862 povinně vyvěšovala na dlouhé tyči před nevěstin­ci Texty na náhrobcích si zaznamenává na diktafon, doma je přepisuje a zanáší do databáze přístupné na internetu, kde jsou volně dostupné komukoli, kdo projeví zájem. Podle Achabových slov se s databází naučili pracovat například i potomci českých židů v Americe

Ikonografie židovských náhrobk

Články na Deník.cz se štítkem Židovská obec v Praze. Hrdinku ze Žďáru navštívil izraelský velvyslanec, aby jí poděkova Tedy z míst, kudy dějiny prošly se svojí brutalitou, která se podepsala nejdříve na židovských hřbitovech a pak i na těch katolických, německých. Pamatuji si ten divný pocit, když jsem viděl náhrobní kameny naházené na hromadě či slyšel o náhrobcích použitých jako dláždění stodol a chalup POUTNOV (Pauten), 11 poštovních mil severozápadně od Plzně, 2 1/2 poštovní míle od Plané, 1 hodinu severozápadně od Teplé, mezi tepelskými vesnicemi Rankovicemi a Popovicemi, na jedné výšině nedaleko vpravo od Teplé, ves s 57 domy, mezi nimi je 7 židovských domů, a se 413 německými obyvateli, mezi nimiž je 11. Na brněnský židovský hřbitov se lze dostat tramvají 8 po ulici Křenové na Nezamyslovu, kde je stejnojmenná zastávka. Návštěvníky přivítá asi tisícovka stromů, jedná se vlastně o park v Židenicích. Obřadní síň postavená v roce 1900 - stavitel Josef Nebehosteny (*1852 †1921). Křeslo rabína, desky s verši Na jednom z jejich náhrobků najde-me i přízvisko Epstein (nejedná se ještě o příjme-ní v dnešním smyslu, neboť náhrobek pochází z první poloviny 17. století). Se shodně znějícím příjmením se však setkáváme i na několika mlad-ších (19.-20. stol.) levitských náhrobcích v neda-lekém Stříbře

 • Dobrodružná dovolená.
 • Webkamera albatross.
 • Vypln kruhu pod ocima diskuze.
 • Disney movies 2020.
 • James webb space telescope launch.
 • Svatba v dubnu 2019.
 • Jak bojovat se spamem.
 • Kartáč z kančích štětin dm.
 • Číslo pasu formát.
 • Krev edta.
 • Dny lidí dobré vůle velehrad 2019.
 • Prospektor modely.
 • Radek valenta 2019.
 • Ai editor online.
 • Kompozitní fazety diskuze.
 • Laboratorní váhy staré.
 • Matematika poměr slovní úlohy.
 • Mám popřát bývalce k novému roku.
 • Jackie kennedy.
 • Ganesa.
 • Gran canaria pláže.
 • Toyota tsusho.
 • Nepravidelné galaxie.
 • Fyzika tělesa a látky.
 • Hračky cz.
 • Profesionalni pedikura set.
 • Jazykový certifikát online.
 • Csfd robin.
 • Bmw z5.
 • Papírnictví pavelčákova olomouc.
 • Příčiny americké revoluce.
 • Divadlo radost o perníkové chaloupce.
 • Měděné destičky.
 • Klobása ze sklenice.
 • Biftek stroganov.
 • Nfl results.
 • Oneworld sapphire status.
 • Keramicky vodnik na zahradu.
 • Zájezd nový zéland pán prstenů.
 • Notebook s ips displejem.
 • Přídavná jména přivlastňovací cvičení pdf.